Spravovaný klient: Jak přizpůsobit zprávu šetřiče obrazovky Computer Name (Název počítače) pro přihlašovací okno

Pokud máte OS X 10.6 nebo novější, můžete pomocí šetřiče obrazovky Computer Name (Název počítače) v přihlašovacím okně zobrazit vlastní zprávu.

Šetřič obrazovky Computer Name (Název počítače), který se má zobrazovat v přihlašovacím okně, můžete spravovat a povolit níž uvedeným postupem. 

Tip: Pokud přejdete do složky /System/Library/Screen Savers/, můžete vidět i další šetřiče obrazovky, například „FloatingMessage.saver“. Tento šetřič obrazovky není určen k použití v přihlašovacím okně. Použijte místo něho šetřič obrazovky „Computer Name.saver“.

Použití Profile Manageru

 1. V Profile Manageru vyberte zařízení (Device) nebo skupinu zařízení (Device Group), která chcete spravovat.
 2. Klikněte na kartu Settings (Nastavení).
 3. Abyste mohli upravit profil, klikněte na tlačítko Edit (Upravit).
 4. V části OS X vyberte datovou část přihlašovacího okna.
 5. Pokud nemáte nastavení pro tuto datovou část nakonfigurované, klikněte na tlačítko Configure (Konfigurovat).
 6. Klikněte na kartu Options (Možnosti).
 7. Zaškrtněte políčko vedle položky „Start screen saver after: X minutes“ (Spustit spořič obrazovky po: X minutách).
 8. Zaškrtněte políčko vedle položky „Use screen saver module at path:“ (Použít modul šetřiče obrazovky na adrese:) a zadejte tuto cestu:

  /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Kliknutím na OK zrušte zobrazení úprav.
 10. Kliknutím na Save (Uložit) uložte změny.

Chcete-li přizpůsobit zprávu, kterou zobrazuje šetřič obrazovky Computer Name (Název počítače), aplikujte na systém následující příkaz aplikace Terminal: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Položku „Math Lab“ nahraďte svou vlastní zprávou.

Použití Workgroup Manageru

 1. Ve Workgroup Manageru vyberte počítač (Computer) nebo skupinu počítačů (Computer Group), které chcete spravovat.
 2. V horním panelu nástrojů klikněte na Preferences (Předvolby).
 3. Klikněte na kartu Overview (Přehled).
 4. Klikněte na přihlašovací tlačítko.
 5. Klikněte na kartu Options (Možnosti).
 6. Pro správu nastavení zvolte možnost „Always“ (Vždy).
 7. Zaškrtněte políčko vedle položky „Start screen saver after: X minutes“ (Spustit spořič obrazovky po: X minutách).
 8. Aby se používal modul šetřiče obrazovky Computer Name (Název počítače), zadejte následující cestu:

  /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Provedené změny uložte kliknutím na tlačítko Apply Now (Použít). 

Chcete-li přizpůsobit zprávu, kterou zobrazuje šetřič obrazovky Computer Name (Název počítače), aplikujte na systém následující příkaz aplikace Terminal: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Položku „Math Lab“ nahraďte svou vlastní zprávou.

Místní nakonfigurování

Pomocí níž uvedených tří příkazů v OS X 10.6 nebo novějším můžete nastavit dobu nečinnosti na 5 minut, určit modul šetřiče obrazovky Computer Name (Název počítače) a přizpůsobit zprávu „Math Lab“ (nahradit text „Math Lab“ požadovaným jiným textem):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Poznámky

 • Položka loginWindowIdleTime určuje dobu v sekundách.
 • Položka loginWindowModulePath určuje v souborovém systému cestu k modulu šetřiče obrazovky.
 • Položka MESSAGE určuje vlastní zprávu.
Datum zveřejnění: