Zapnutí nebo vypnutí VoiceOveru na Apple TV

VoiceOver je čtečka obrazovky, která lidem s vadami zraku usnadňuje používání Apple TV.

Zapnutí nebo vypnutí VoiceOveru

VoiceOver je k dispozici na Apple TV 4K, Apple TV HD nebo Apple TV (3. generace) se softwarem verze 4.2 nebo novějším. Níže najděte svůj model Apple TV a postupujte podle pokynů.

Na Apple TV 4K nebo Apple TV HD

VoiceOver lze zapnout nebo vypnout třemi způsoby: 

  • Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > VoiceOver a pak volbu VoiceOver zapněte nebo vypněte.
  • Na Siri Remote* podržte tlačítko Siri a řekněte „Turn VoiceOver on“ nebo „Turn VoiceOver off“.
  • VoiceOver můžete zapnout nebo vypnout trojím stisknutím tlačítka Menu nebo tlačítka Zpět  na dálkovém ovladači.

* Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Na Apple TV (3. generace)

  1. Vraťte se do hlavní nabídky opakovaným tisknutím levého spodního tlačítka (Menu), dokud se neozve zvuk zastavení.
  2. Jednou stiskněte tlačítko Dolů.
  3. Mačkejte tlačítko Doprava, dokud se neozve zvuk zastavení – tím zvýrazníte volbu Nastavení. Pokud jste si ale změnili uspořádání hlavní nabídky, možná budou Nastavení jinde. Pomocí směrových tlačítek dálkového ovladače vyberte Nastavení.
  4. Dvakrát stiskněte tlačítko výběru.
  5. Mačkejte tlačítko Dolů, dokud se neozve zvuk zastavení.
  6. Čtyřikrát stiskněte tlačítko Nahoru. Teď by měla být vybraná volba Zpřístupnění.
  7. Dvakrát stiskněte tlačítko výběru. Měl by se zapnout VoiceOver a začít předčítat obsah obrazovky Apple TV.
Datum zveřejnění: