Zapnutí nebo vypnutí VoiceOveru na Apple TV

VoiceOver je čtečka obrazovky, která lidem s vadami zraku usnadňuje používání Apple TV.

Než začnete

VoiceOver je k dispozici na těchto modelech Apple TV:

 • Apple TV 4K
 • Apple TV HD
 • Apple TV (3. generace) se softwarem verze 4.2 nebo novějším

Nastavení Apple TV s VoiceOverem

 1. Připojte k Apple TV HDMI kabel z televize nebo receiveru.
 2. Ujistěte se, že je vstup televize správně nastavený na Apple TV.
 3. Zapojte napájecí kabel Apple TV. 
  • Pokud máte Apple TV 4K nebo Apple TV HD, počkejte pár sekund a potom na dálkovém ovladači třikrát stiskněte levé horní tlačítko (Menu). Mělo by se ozvat „VoiceOver je zapnutý“.
  • Pokud máte Apple TV (3. generace), minutu počkejte. Apple TV by vás měla vyzvat, ať zapnete VoiceOver stisknutím pravého spodního tlačítka (Přehrát/pozastavit) na dálkovém ovladači. 
 4. Vyberte jazyk.

Zapnutí nebo vypnutí VoiceOveru

Pokud už Apple TV máte nastavenou, můžete VoiceOver zapnout nebo vypnout dálkovým ovladačem, který jste k Apple TV dostali. Níže najděte svůj model Apple TV a postupujte podle pokynů.

Na Apple TV 4K nebo Apple TV HD

VoiceOver se dá zapnout nebo vypnout pomocí Siri.* Na Siri Remote podržte tlačítko Siri a řekněte „Turn VoiceOver on“ (Zapni VoiceOver) nebo „Turn VoiceOver off“ (Vypni VoiceOver).

Pokud jste si VoiceOver zapnuli už při nastavování Apple TV, můžete ho zapínat a vypínat zkratkou zpřístupnění. Až ho budete chtít zapnout nebo vypnout, třikrát na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu.

VoiceOver můžete zapnout nebo vypnout i na obrazovce Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > VoiceOver.

Zkratku zpřístupnění zapnete tak, že na obrazovce Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zkratka zpřístupnění vyberete VoiceOver.

*Dostupnost Siri se liší podle jazyka a země nebo oblasti. Apple TV 4K a Apple TV HD se po celém světě dodávají se stejným ovladačem. V zemích a oblastech s podporou Siri se tento ovladač nazývá Siri Remote. Všude jinde se mu říká Apple TV Remote. Siri funguje na obou ovladačích – stačí mít na Apple TV 4K nebo Apple TV HD nastavený jazyk a zemi nebo oblast s podporou Siri.

Na Apple TV (3. generace)

 1. Vraťte se do hlavní nabídky se opakovaným tisknutím levého spodního tlačítka (Menu), dokud se neozve zvuk zastavení.
 2. Jednou stiskněte tlačítko Dolů.
 3. Mačkejte tlačítko Doprava, dokud se neozve zvuk zastavení a nezvýrazní se volba Nastavení. Pokud jste si ale změnili uspořádání hlavní nabídky, možná budou Nastavení jinde. Pomocí směrových tlačítek dálkového ovladače vyberte Nastavení.
 4. Dvakrát stiskněte tlačítko výběru.
 5. Mačkejte tlačítko Dolů, dokud se neozve zvuk zastavení.
 6. Čtyřikrát stiskněte tlačítko Nahoru. Teď by měla být vybraná volba Zpřístupnění.
 7. Dvakrát stiskněte tlačítko výběru. Měl by se zapnout VoiceOver a začít předčítat obsah obrazovky Apple TV.

Další informace

Datum zveřejnění: