Aktualizace iPhota '11 na verzi 9.0.1 před aktualizací knihovny

Přečtěte si, jak aktualizovat iPhoto '11 na verzi 9.0.1 před aktualizací knihovny.

Před použitím knihovny iPhota s iPhotem '11 je potřeba ji aktualizovat. K tomuto procesu dojde, když svou knihovnu poprvé otevřete v iPhotu '11. V extrémně vzácných případech, pokud při procesu aktualizace nedodržíte níže uvedená doporučení, může dojít ke ztrátě dat. Tento článek popisuje různé události, ke kterým může dojít při procesu aktualizace knihovny a nabízí radu, jak zabránit ztrátě dat.

Před aktualizací

Proces aktualizace knihovny je obecně bezpečný a spolehlivý, ale vždycky je dobré si pro případ nepředvídatelných problémů knihovnu zazálohovat. Pamatujte, že plná aktualizace velmi velké knihovny může trvat dlouho, i hodinu a víc.

Před aktualizací na iPhoto ’11 doporučujeme, aby si všichni zákazníci stáhli a nainstalovali aktualizaci softwaru iPhoto 9.0.1:

  • V nabídce Apple (?) zvolte Aktualizace softwaru a zkontrolujte, jestli není dostupná aktualizace na iPhoto 9.0.1. Aktualizaci na iPhoto 9.0.1 si taky můžete stáhnout ručně tady. Nainstalujte iPhoto 9.0.1 podle pokynů a potom znova otevřete iPhoto '11 a dokončete aktualizaci.

iPhoto '11 se při aktualizaci knihovny neočekávaně ukončí

Pokud se iPhoto při procesu aktualizace knihovny neočekávaně ukončí, nejdřív před dalším pokusem o aktualizaci knihovny zkontrolujte, jestli máte nainstalovanou aktualizaci softwaru iPhoto 9.0.1:

  • V nabídce iPhoto si volbou položky O aplikaci iPhoto zobrazte číslo verze.

Pokud se o aktualizaci knihovny pokusíte po druhém (nebo třetím) případu neočekávaného ukončení softwaru, a nemáte nainstalovanou aktualizaci softwaru iPhoto 9.0.1, důrazně doporučujeme, abyste při procesu aktualizace nevynucovali ukončení aplikace. Pokud se software neočekávaně ukončí, iPhoto může v průběhu procesu aktualizace při následném spouštění zdánlivě přestat reagovat. Zákazníci by měli nechat proces pokračovat, dokud se nezobrazí ukazatel průběhu. V případě velmi velkých knihoven může být iPhoto '11 před zobrazením ukazatele průběhu zdánlivě několik minut neaktivní – v této době nevynucujte ukončení aplikace.

Pokud jste při aktualizaci knihovny vynutili ukončení iPhota '11, neměli byste se pokoušet iPhoto '11 otevřít nebo aktualizovat knihovnu znova bez předchozí instalace aktualizace iPhota 9.0.1.

Důležité: Pokus o instalaci po vynuceném ukončení může způsobit ztrátu dat.

Před pokusem o další aktualizaci nejdřív zkontrolujte, jestli máte nainstalovanou aktualizaci softwaru iPhoto 9.0.1.

Další informace

Pokud máte i nadále problémy s aktualizací knihovny iPhota '11, kontaktujte podporu AppleCare a požádejte o další pomoc.

Datum zveřejnění: