Používání braillského řádku MDV MB408L s VoiceOverem

Při používání braillského řádku MDV MB408L s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Doleva
Přechod na další položku  Doprava
Aktivace tlačítka plochy F5
Přechod na stavový řádek F7
Aktivace tlačítka Zpět, je-li k dispozici F8
Přechod na první položku F4
Přechod na poslední položku F3

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Nahoru
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Dolů
Výběr předchozího nastavení rotoru Nahoru + Shift
Výběr dalšího nastavení rotoru Dolů + Shift

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Pozastavení nebo pokračování ve čtení F9
Čtení stránky od vybrané položky F2
Čtení stránky od začátku F1

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Panoramování Braillova písma doleva Doleva + Shift nebo F5
Panoramování Braillova písma doprava Doprava + Shift nebo F0

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: