Používání braillského řádku Eurobraille Esys 40 s VoiceOverem

Při používání braillského řádku Eurobraille Esys 40 s VoiceOverem na iPhonu, iPadu a iPodu touch můžete používat následující klávesové příkazy zařízení.

Aby braillský řádek používal správnou tabulku, je nutné mít nainstalovanou nejnovější verzi systému iOS.

Navigace

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku Pravý joystick doleva
Přechod na další položku Pravý joystick doprava
Posun o stránku vlevo Levý joystick nahoru
Posun o stránku vpravo Pravý joystick dolů

Rotor

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přechod na předchozí položku pomocí nastavení rotoru Pravý joystick nahoru
Přechod na další položku pomocí nastavení rotoru Pravý joystick dolů

Interakce

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Dvojité klepnutí na vybranou položku Směrové klávesy
Výběr položky pod prstem Stisk pravého joysticku

Čtení

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Pozastavení nebo pokračování ve čtení Levé kolečko, pravé kolečko, levé středové kolečko nebo stisk pravého středového kolečka

Braille

Akce VoiceOveru Klávesa braillského řádku
Přepnutí rozšířeného popisu stavu Stavové směrové klávesy
Přepínání mezi dostupnými výstupními režimy braillského řádku Levý joystick doprava
Panoramování Braillova písma doleva Kolečko doleva
Panoramování Braillova písma doprava Kolečko doprava

Další informace

Univerzální seznam příkazů najdete na stránce Obvyklé braillské příkazy pro VoiceOver.

 

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: