Sdílení analytických a diagnostických dat a informací o využívání služeb se společností Apple

Apple žádá své zákazníky, aby jí pomáhali vylepšovat iOS občasným poskytováním analytických a diagnostických dat nebo informací o využívání jejích služeb. Tyto informace se shromažďují anonymně.

iOS 10 a novější

Pokud máte iOS 10.3 nebo novější, přejděte do Nastavení > Soukromí, sjeďte dolů a klepněte na Analýza. Potom klepněte na Sdílet analýzu iPhonu a hodinek.

Pokud máte iOS 10 až iOS 10.2, přejděte do Nastavení > Soukromí > Diagnostika a využití a vyberte Odesílat automaticky nebo Neodesílat.

Můžete taky upravit nastavení iCloudové analýzy a zlepšit tak data ze cvičení, fitness nebo režimu pro vozíčkáře.

iOS 8 a iOS 9

Přejděte do Nastavení > Soukromí > Diagnostika a využití a vyberte Odesílat automaticky nebo Neodesílat.

Když zapnete volbu Odesílat automaticky, můžete zapnout i volbu Sdílet data s vývojáři aplikací. Ta vývojářům pomáhá ve vylepšování aplikací tím, že povolí společnosti Apple, aby s nimi sdílela data a statistiky o využívání jejich aplikací.

iOS 5, iOS 6 a iOS 7

Přejděte do Nastavení > Obecné > Informace > Diagnostika a využití a vyberte Odesílat automaticky nebo Neodesílat.

iOS 4 a starší

Ve výchozím nastavení se tato volba zapíná jednorázově, natrvalo. Pokud ji pak budete chtít změnit, můžete na svém zařízení s iOS 4 nebo starším pomocí iTunes obnovit varování.

  1. Připojte iPad, iPhone nebo iPod touch k PC nebo Macu.
  2. Počkejte, dokud se zařízení nezobrazí na levé straně okna iTunes v části Zařízení.
  3. Vyberte zařízení a ve spodní části obrazovky s přehledem klikněte na Obnovit varování.

Pokud tuto možnost nevidíte, klikněte pravým tlačítkem (Mac nebo PC) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac) na ikonu zařízení a v kontextové nabídce vyberte Obnovit varování.

Při další synchronizaci po obnovení varování by se mělo zobrazit:

Pokud nesouhlasíte a chcete odesílání diagnostických dat a informací o využití zastavit, klikněte na možnost Ne, děkuji.

Co když se výše uvedené okno nezobrazí

  1. Odpojte zařízení od počítače.
  2. Otevřete na zařízení nějakou aplikaci.
  3. Podržte tlačítka spánku/probuzení, dokud se nezobrazí vypínací jezdec, a pak podržte tlačítko plochy, dokud se aplikace neukončí. Pokud používáte iOS 2.x nebo starší, držte tlačítko plochy, dokud se aplikace neukončí.
  4. Připojte zařízení a sesynchronizujte ho s iTunes.
  5. Měla by se znova objevit možnost vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu se shromažďováním diagnostických dat.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: