Jak používat FaceTime a iMessage za firewallem

FaceTime a iMessage můžete používat ve většině sítí. Pokud vaše síť obsahuje firewall, budete potřebovat otevřít některé porty.

Některé sítě používají pro zvýšení zabezpečení bránu firewall. Firewall zabraňuje určitému internetovému provozu vstoupit do sítě nebo ji opustit. Internetový provoz prochází firewallem přes tzv. porty. Chcete-li FaceTime a iMessage používat za firewallem, může být nutné požádat správce sítě o povolení následujících portů:

FaceTime iMessage
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 3478 až 3497 (UDP)
  • 5223 (TCP)
  • 16384 až 16387 (UDP)
  • 16393 až 16402 (UDP)
  • 80 (TCP)
  • 443 (TCP)
  • 5223 (TCP)

V závislosti na konfiguraci NAT ve vašem směrovači a síti se můžou pro odesílání a příjem videa využívat i další porty. Některé funkce směrovače, například mapování portů, zahazování SIP nebo dynamické otvírání portů pro multimédia můžou narušovat činnost FaceTimu a iMessage. Pokud potřebujete pomoc s předáváním portů, obraťte se na správce sítě.

Pokud jste v síti Wi-Fi, přečtěte si o doporučených nastaveních přístupových bodů a směrovačů Wi-Fi.

 

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Datum zveřejnění: