Základny Wi-Fi: Nastavení a konfigurace systému Wireless Distribution System (802.11b/g)

Tento článek popisuje základní kroky potřebné k nastavení bezdrátové sítě 802.11g Wireless Distribution System (WDS) s využitím základny AirPort Extreme (802.11g) nebo AirPort Express (802.11g).

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

V systému Mac OS X 10.4 a starších verzích vyžaduje nastavení WDS aplikaci AirPort Admin Utility for Graphite and Snow 4.2.5. Pracujete-li v systému Mac OS X 10.5, použijte Nastavení AirPortu. Pokyny k jednotlivým aplikacím jsou popsány dále.

Součásti systému WDS – Hlavní, přenosová a vzdálená základna

➊ Hlavní základna WDS (primární základna Wi-Fi)
➋ Přenosová základna WDS
➋ Vzdálená základna WDS

Konfigurace systému Wireless Distribution System (WDS)

Pokyny k použití aplikace AirPort Admin Utility for Graphite and Snow 4.2.5

Důležité upozornění: Aplikace AirPort Admin Utility for Graphite and Snow 4.2.5 je určena pro základny Wi-Fi standardu 802.11g.

Začněte základnou, která bude nakonfigurována jako hlavní, poté nakonfigurujte přenosovou základnu (pokud ji použijete) a nakonec vzdálenou základnu.

Základny Wi-Fi rozmístěte dostatečně blízko od sebe, aby každá z nich mohla přijímat kvalitní rádiový signál od základny, k níž je připojena. Konkrétní rozmístění se bude lišit podle prostředí v budově a může vyžadovat určité experimentování.

Jestliže už jste v minulosti tyto základny Wi-Fi konfigurovali, může být užitečné nejprve u každé základny, která bude součástí systému WDS, provést obnovení továrního nastavení. Podrobný postup včetně vysvětlení jeho důsledků najdete zde.

 1. Zapněte všechny základny Wi-Fi a počkejte, než se objeví v nabídce AirPortu.
 2. V nabídce AirPortu vyberte základnu Wi-Fi 802.11g, kterou chcete konfigurovat (začněte hlavní základnou). K dispozici jsou tyto modely základen Wi-Fi: AirPort Extreme (802.11g) a AirPort Express (802.11g).
 3. Spusťte aplikaci AirPort Admin Utility for Graphite and Snow, kterou na Macu najdete ve složce Aplikace/Utility. (Můžete si ji také stáhnout a nainstalovat odsud).
 4. V nástroji Výběr základny vyberte základnu Wi-Fi a klikněte na Pokračovat.
 5. V části Síť AirPort zadejte název bezdrátové sítě pro síť WDS.
 6. Volitelné: Ve výchozím nastavení je možnost Bezdrátové zabezpečení nastavena na Nezapnuto, takže k připojení k síti není nutné heslo. Doporučujeme kliknout na tlačítko Změnit bezdrátové zabezpečení..., vybrat možnost WPA2 osobní a vytvořit heslo o délce mezi 8 a 63 znaky.
 7. V nabídce kanálu vyberte možnost 1. Můžete zvolit i jiné číslo kanálu, ideálně by však mělo ležet v odstupu tří kanálů od případných sousedních sítí.
 8. Na panelu nástrojů vyberte Síť.
 9. Jestliže konfigurujete hlavní základnu, nezapomeňte zaškrtnout políčko Distribuovat IP adresy (pokud nemáte další směrovač, který poskytuje služby DHCP). Při konfiguraci vzdálené nebo přenosové základny zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.
 10. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu WDS.
 11. Zaškrtněte políčko Zapnout tuto základnu jako WDS.
 12. V nabídce Režim WDS vyberte podle potřeb možnost Hlavní základna, Vzdálená základna nebo Přenosová základna.
  • Pokud nastavujete hlavní základnu, klikněte na tlačítko Přidat (+) a zadejte AirPort ID neboli bezdrátovou adresu MAC vzdálených základen. Než se seznam zobrazí, může to několik okamžiků trvat.
  • Jestliže přidáváte vzdálenou základnu, zadejte naopak AirPort ID (bezdrátovou adresu MAC) hlavní základny.
  • Pokud přidáváte přenosovou základnu, zadejte AirPort ID (bezdrátovou adresu MAC) hlavní základny, klikněte na Přidat (+) a zadejte AirPort ID (bezdrátové adresy MAC) vzdálených základen WDS.
 13. Klikněte na OK.
 14. Klikněte na Aktualizovat.

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Povolit na této základně bezdrátové klienty. Ponechte ho zaškrtnuté, a to u všech základen, u kterých nemáte zvláštní důvod bezdrátový provoz zakázat. Jestliže zaškrtnutí políčka „Povolit na této základně bezdrátové klienty“ zrušíte a později budete chtít toto nastavení změnit, budete se muset připojit k portu LAN dané základny ethernetovým kabelem. Beze změny konfigurace se k této základně nebudete moct bezdrátově připojit.

Pokyny k použití aplikace Nastavení AirPortu 5.5.2 nebo novější

Začněte základnou, která bude nakonfigurována jako hlavní, poté nakonfigurujte přenosovou základnu (pokud ji použijete) a nakonec vzdálenou základnu. Pokyny ke konfiguraci jednotlivých základen jsou popsány dále.

Základny Wi-Fi rozmístěte dostatečně blízko od sebe, aby každá z nich mohla přijímat kvalitní rádiový signál od základny, k níž je připojena. Konkrétní rozmístění se bude lišit podle prostředí v budově a může vyžadovat určité experimentování.

Jestliže už jste v minulosti tyto základny Wi-Fi konfigurovali, může být užitečné nejprve u každé základny, která bude součástí systému WDS, provést obnovení továrního nastavení. Podrobný postup včetně vysvětlení jeho důsledků najdete zde.

Systém WDS je navržen pro základny standardu 802.11g a nelze ho použít pro zařízení standardu 802.11n. K dispozici jsou tyto modely základen Wi-Fi: AirPort Extreme (802.11g) a AirPort Express (802.11g).

Konfigurace hlavní základny WDS se skládá ze dvou kroků. Prvním je konfigurace základny Wi-Fi tak, aby byla správně připojená k internetu, bez ohledu na nastavení WDS. Po dokončení tohoto kroku pokračujte nastavením hlavní základny WDS.

Připojení hlavní základny WDS k internetu

 1. V nabídce AirPortu vyberte základnu Wi-Fi 802.11g, kterou chcete nakonfigurovat.
 2. Otevřete Nastavení AirPortu. Tuto aplikaci najdete ve složce Aplikace/Utility (na Macu) nebo v nabídce Start > Všechny programy > AirPort (ve Windows).
 3. V nástroji Výběr základny vyberte hlavní základnu WDS (začněte hlavní základnou) a klikněte na Konfigurovat.
 4. Zadejte název základny Wi-Fi.
 5. Zadejte heslo, které ochrání nastavení základny Wi-Fi, a klikněte na Pokračovat.
 6. Vyberte možnost Chci vytvořit bezdrátovou síť a klikněte na Pokračovat.
 7. Zadejte název bezdrátové sítě.
 8. Volitelné: Chcete-li zabránit neoprávněnému přístupu k síti, doporučujeme jako výchozí typ zabezpečení ponechat WPA2 Osobní a vytvořit heslo o délce 8 až 63 znaků. Zvolte požadovanou možnost a klikněte na Pokračovat.
 9. Vyberte typ internetového připojení a klikněte na Pokračovat.
 10. Podle potřeby zadejte informace o protokolu TCP/IP a klikněte na Pokračovat.
 11. Klikněte na Aktualizovat.
 12. Nechte hlavní základnu restartovat.

Konfigurace hlavní základny WDS

 1. Zapněte všechny základny Wi-Fi a počkejte, než se objeví v nabídce AirPortu.
 2. V nabídce AirPortu vyberte hlavní základnu Wi-Fi 802.11g, kterou chcete nakonfigurovat.
 3. V Nastavení AirPortu vyberte ze seznamu zařízení na levé straně okna hlavní základnu WDS a klikněte na Manuální nastavení.
 4. Na panelu nástrojů vyberte ikonu AirPort a klikněte na kartu Bezdrátové.
 5. V nabídce Bezdrátový režim vyberte možnost Podílet se na síti WDS.
 6. Klikněte na kartu WDS.
 7. V nabídce Režim WDS vyberte možnost Hlavní WDS.
 8. Zaškrtněte políčko Povolit bezdrátové klienty (viz první z poznámek níže).
 9. Klikněte na tlačítko Přidat (+) a zadejte AirPort ID (bezdrátovou adresu MAC) jednotlivých přenosových nebo vzdálených základen ležících v dosahu (viz druhou z poznámek níže). Klikněte na tlačítko OK. Vzdálené základny WDS, které bude nutné připojit k základně WDS, protože leží příliš daleko od hlavní základny WDS, můžete nakonfigurovat později.
 10. Až přidáte všechny základny Wi-Fi, klikněte na Aktualizovat.

Konfigurace vzdálené základny WDS

 1. Ověřte, že všechny základny Wi-Fi jsou zapnuté, a počkejte, než se objeví v nabídce AirPortu.
 2. V nabídce AirPortu vyberte základnu Wi-Fi 802.11g, kterou chcete nakonfigurovat jako vzdálenou základnu WDS.
 3. V nastavení AirPortu vyberte v nástroji Výběr základny vzdálenou základnu WDS a klikněte na Manuální nastavení.
 4. Na panelu nástrojů vyberte ikonu AirPort a klikněte na kartu Bezdrátové.
 5. V nabídce Bezdrátový režim vyberte možnost Podílet se na síti WDS.
 6. Klikněte na kartu WDS.
 7. V nabídce Režim WDS vyberte možnost Vzdálený WDS.
 8. Zaškrtněte políčko Povolit bezdrátové klienty (viz první z poznámek níže).
 9. Pokud dosud není zadáno AirPort ID hlavní základny WDS, zadejte ho a klikněte na Aktualizovat.

Konfigurace přenosové základny WDS

 1. Ověřte, že všechny základny Wi-Fi jsou zapnuté, a počkejte, než se objeví v nabídce AirPortu.
 2. V nabídce AirPortu vyberte základnu Wi-Fi 802.11g, kterou chcete nakonfigurovat jako přenosovou základnu WDS.
 3. V nastavení AirPortu vyberte v nástroji Výběr základny přenosovou základnu WDS a klikněte na Manuální nastavení.
 4. Na panelu nástrojů vyberte ikonu AirPort a klikněte na kartu Bezdrátové.
 5. V nabídce Bezdrátový režim vyberte možnost Podílet se na síti WDS.
 6. Klikněte na kartu WDS.
 7. V nabídce Režim WDS vyberte možnost Přenosový WDS.
 8. Zaškrtněte políčko Povolit bezdrátové klienty (viz první z poznámek níže).
 9. Pokud dosud není zadáno AirPort ID hlavní základny WDS, zadejte ho.
 10. Klikněte na tlačítko Přidat (+) a zadejte AirPort ID (bezdrátové adresy MAC) jednotlivých vzdálených základen WDS, které leží v dosahu, avšak nejsou připojeny přímo k hlavní základně WDS (viz druhou z poznámek níže). Klikněte na tlačítko OK.
 11. Klikněte na Aktualizovat.

Poznámka: Políčko „Povolit bezdrátové klienty“ ponechte zaškrtnuté u všech základen, u kterých nemáte zvláštní důvod bezdrátový provoz zakázat. Jestliže zaškrtnutí políčka „Povolit bezdrátové klienty zrušíte“ a později budete chtít toto nastavení změnit, budete se muset připojit k portu LAN dané základny ethernetovým kabelem. Beze změny konfigurace se k této základně nebudete moct bezdrátově připojit.

Poznámka: Při nastavování základen WDS musíte znát AirPort ID jednotlivých základen. AirPort ID, jinak také adresa MAC (Media Access Controller), je vytištěné zespoda na základně AirPort Extreme vedle symbolu AirPort a na straně napájecího adaptéru základny AirPort Express. Nastavení sítě WDS vám usnadní, když všechny základny umístíte na stůl a připojíte je ke zdroji napájení.

Další informace

Pokud se rozhodnete pro ruční konfiguraci sítě WDS (namísto automatické funkce, jejíž použití je popsáno výše), musejí všechny základny používat stejný název sítě, kanál a zabezpečení (heslo). Jestliže umístíte do sítě WDS základny Wi-Fi s různými názvy sítě, nemusí síť být funkční. Provoz se obnoví, když u základen znovu nastavíte název sítě hlavní základny.

V síti WDS se část kapacity každé ze základen Wi-Fi používá pro údržbu sítě. Z toho vyplývá, že naměříte nižší maximální propustnost sítě, než kdybyste používali jednu základnu samostatně.

Datum zveřejnění: