Přepínání aplikací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si, jak přeskakovat mezi aplikacemi. Až se pak do nějaké aplikace vrátíte, můžete navázat přesně tam, kde jste skončili.

Přepínání aplikací na iPhonu X nebo novějším a na iPadu

Když máte iPhone X a novější nebo iPad:

  1. Přejeďte prstem odspodu do prostředka obrazovky a chvíli ho podržte na místě, dokud se nezobrazí přepínač aplikací.
  2. Přejetím doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít.
  3. Klepněte na aplikaci.

Pokud máte s iPadem spárovaný Smart Keyboard nebo Bluetooth klávesnici, můžete mezi aplikacemi přepínat stisknutím Command-Tab.

Přepínání aplikací tlačítkem plochy

Když máte iPhone 8 nebo starší nebo iPad s tlačítkem plochy:

  1. Dvojitým stisknutím tlačítka plochy zobrazte poslední použité aplikace.
  2. Přejetím doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít.
  3. Klepněte na aplikaci.

Používání Aktualizace na pozadí

Když přepnete na jinou aplikaci, některé aplikace ještě chvíli poběží, než se přepnou do pozastaveného stavu. Aplikace v pozastaveném stavu nejsou aktivně používány, nejsou otevřené a nevyužívají systémové zdroje. Pokud ale máte zapnutou Aktualizaci na pozadí, pozastavené aplikace můžou stahovat aktualizace a nový obsah. 

Pokud chcete, aby pozastavené aplikace mohly stahovat nový obsah, přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace na pozadí a zapněte volbu Aktualizace na pozadí. Když nějakou aplikaci v přepínači aplikací zavřete, nejspíš už nepoběží a nebude stahovat nový obsah, dokud ji znova neotevřete.

Další informace

Datum zveřejnění: