Přepínání aplikací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Na iOS zařízení můžete rychle přecházet z jedné aplikace do jiné. Až se pak do aplikace vrátíte, můžete navázat přesně tam, kde jste skončili.

     

Přepínání aplikací tlačítkem plochy

  1. Dvojitým stisknutím tlačítka plochy zobrazte poslední použité aplikace.
  2. Přejetím doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít.
  3. Klepněte na aplikaci. 

Na iPadu si naposledy použité aplikace taky můžete zobrazit přejetím jedním prstem nahoru odspodu obrazovky. Pokud máte s iPadem Pro spárovanou klávesnici, můžete se stisknutím Command-Tab přepínat mezi aplikacemi.

     

Přepínání aplikací na iPhonu X

Když máte iPhone X:

  1. Přejeďte prstem odspodu do prostředka obrazovky a chvíli ho podržte na místě, dokud se nezobrazí přepínač aplikací.
  2. Přejetím doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít.
  3. Klepněte na aplikaci.

     

 

Jak funguje aktualizace aplikací na pozadí

Když přepnete na jinou aplikaci, některé aplikace ještě chvíli poběží, než se přepnou do pozastaveného stavu. Aplikace v pozastaveném stavu nejsou aktivně používány, nejsou otevřené a nevyužívají systémové zdroje. Pokud ale máte zapnutou Aktualizaci na pozadí, pozastavené aplikace můžou stahovat aktualizace a nový obsah. 

Pokud chcete, aby pozastavené aplikace mohly stahovat nový obsah, přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace na pozadí a zapněte volbu Aktualizace na pozadí. Když nějakou aplikaci v zobrazení spuštěných aplikací zavřete, nejspíš nebude moct spouštět žádné funkce ani ověřovat nový obsah, dokud ji znovu neotevřete.

Další informace

Datum zveřejnění: