Přepínání aplikací na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Na iOS zařízení můžete rychle přecházet z jedné aplikace do jiné. Až se pak do aplikace vrátíte, můžete navázat přesně tam, kde jste skončili.

přepínání aplikací na iPhonu X

Přepínání aplikací na iPhonu X a iPadu

Když máte iPhone X a novější nebo iPad:

  1. Přejeďte prstem odspodu do prostředka obrazovky a chvíli ho podržte na místě, dokud se nezobrazí přepínač aplikací.
  2. Přejetím doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít.
  3. Klepněte na aplikaci.

Pokud máte s iPadem spárovaný Smart Keyboard nebo Bluetooth klávesnici, můžete se mezi aplikacemi přepínat stisknutím Command-Tab.

přepínání aplikací tlačítkem plochy

Přepínání aplikací tlačítkem plochy

Když máte iPhone 8 a starší nebo iPad:

  1. Dvojitým stisknutím tlačítka plochy zobrazte poslední použité aplikace.
  2. Přejetím doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít.
  3. Klepněte na aplikaci.

aktualizace aplikací na pozadí

Používání Aktualizace na pozadí

Když přepnete na jinou aplikaci, některé aplikace ještě chvíli poběží, než se přepnou do pozastaveného stavu. Aplikace v pozastaveném stavu nejsou aktivně používány, nejsou otevřené a nevyužívají systémové zdroje. Pokud ale máte zapnutou Aktualizaci na pozadí, pozastavené aplikace můžou stahovat aktualizace a nový obsah. 

Pokud chcete, aby pozastavené aplikace mohly stahovat nový obsah, přejděte do Nastavení > Obecné > Aktualizace na pozadí a zapněte volbu Aktualizace na pozadí. Když nějakou aplikaci v zobrazení spuštěných aplikací zavřete, nejspíš nebude moct spouštět žádné funkce ani ověřovat nový obsah, dokud ji znovu neotevřete.

Další informace

Datum zveřejnění: