Shromažďování dat a používání Diagnostiky iTunes v iTunes pro Windows

iTunes pro Windows zahrnuje Diagnostiku iTunes. Aplikaci můžete použít k odhalení celé řady potíží.

Diagnostika iTunes získává a zobrazuje informace o počítači, ale problém nevyřeší. Informace z Diagnostiky iTunes můžete použít k odhalení potíží. Potom použijte články uvedené v Diagnostice iTunes nebo v části Další informace níže anebo požádejte o pomoc s opravou problému poradce Apple.

Spuštění Diagnostiky iTunes

  1. Zkontrolujte, že máte nejnovější verzi iTunes.
  2. Otevřete iTunes. 
  3. Na řádku nabídek v horní části okna iTunes vyberte možnost Nápověda > Spustit diagnostiku.
  4. Vyberte jeden nebo i všechny dostupné testy a klikněte na Další.
  5. Spusťte testy. Po dokončení každého testu se můžou zobrazit odkazy na články podpory, které vám poradí s řešením nalezeného problému.

Uložení výsledků

Až testy skončí, zobrazí se souhrn výsledků.

  • Chcete-li souhrn zkopírovat a použít v jiném programu, klikněte na Zkopírovat do Schránky. Souhrn potom můžete vložit do jiného programu nebo textového editoru.
  • Souhrn uložíte do počítače kliknutím na Uložit. Do počítače se uloží soubory pojmenované „iTunes Diagnostics.rtf“ a „iTunes Diagnostics.spx“. Soubor RTF se dá otevřít v textovém editoru. Oba soubory můžete poslat poradci Apple.

Další pomoc

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: