Wi-Fi základny: Prodloužení dosahu bezdrátové sítě přidáním dalších Wi-Fi základen

Dosah sítě Wi-Fi můžete prodloužit nakonfigurováním bezdrátových spojení mezi několika Wi-Fi základnami v Nastavení AirPortu nebo jejich propojením Ethernetem. Vytvoříte tak roamingovou síť. Tento článek vám pomůže pochopit, jaké možnosti jsou k dispozici a jaká varianta je pro vaše prostředí nejlepší.

Důležitá poznámka pro uživatele základen AirPort Express: Pokud uvažujete o přidání základny AirPort Express do své sítě pro streamování hudby nebo zajištění bezdrátového tisku, můžou se vám hodit informace v tomto článku: Co je klientský režim?

Definice

Wi-Fi základna – Libovolný druh základny AirPort Extreme, AirPort Express nebo Time Capsule.

Rozšíření bezdrátové sítě – Rozšíření dosahu sítě AirPort na větší fyzickou oblast, když dosah jediné základny nedostačuje, bezdrátovým použitím několika Wi-Fi základen.

Síť s několika Wi-Fi základnami – Síť, která využívá víc než jednu Wi-Fi základnu k prodloužení dosahu sítě nebo ke zprostředkování funkcí jako přístupu na internet, streamování hudby, tisku, ukládání dat a podobně. Wi-Fi základny mohou být propojené Ethernetem nebo bezdrátově.

Wi-Fi klient – Wi-Fi klient je libovolné zařízení, které využívá Wi-Fi (pro přístup k internetu, tisk, ukládání souborů nebo streamování hudby). Mezi klientská zařízení patří počítače, iPad, iPhone, herní konzole, digitální videorekordér a další zařízení s Wi-Fi.

Primární základna – Toto je zpravidla základna, ke které je připojen modem a jejíž adresa slouží jako brána pro přístup na internet. Primární Wi-Fi základna obvykle v bezdrátové síti poskytuje službu DHCP.

Rozšiřující Wi-Fi základna – Jakákoli Wi-Fi základna, která je připojená k primární Wi-Fi základně a rozšiřuje dosah sítě. Není-li uvedeno jinak, rozšiřující Wi-Fi základny by měly být nastavené na režim mostu.

Propustnost – Množství dat přenesených nebo přijatých každou sekundu. Udává se v megabitech za sekundu (Mb/s).

Výběr mezi jednou a několika Wi-Fi základnami

Před přidáním dalších Wi-Fi základen do sítě byste měli zvážit, zda je skutečně potřebujete.

Přidání Wi-Fi základen v případě, kdy nejsou vyloženě nezbytné, může snížit propustnost Wi-Fi, protože v takové bezdrátové síti budou kladeny větší režijní nároky na správu dat. Stejně tak konfigurace sítě bude složitější. V případě rozšířené bezdrátově sítě může propustnost klesnout na méně než 60 procent propustnosti sítě s jedinou základnou. Obecně platí, že čím je síť Wi-Fi jednodušší, tím lépe. Dosáhnete toho použitím minimálního možného počtu Wi-Fi základen na obsloužení fyzické plochy sítě a použitím Ethernetu všude, kde je to možné.

Nejlepší variantou je vždy prodloužení dosahu sítě Wi-Fi propojením Wi-Fi základen Ethernetem, protože takové řešení poskytuje nejlepší propustnost. Ethernet nabízí přenosovou rychlost až jeden gigabit za sekundu, což je daleko víc, než umožňují bezdrátové sítě (maximální rychlost bezdrátového připojení je 450 Mb/s u protokolu 802.11n v pásmu 5 GHz). Ethernet také nepodléhá rádiovému rušení a dají se u něj snáz odstraňovat problémy. Navíc protože Ethernet neklade prakticky žádné režijní nároky na správu přenosu, za stejný časový prostor přenese víc dat.

Vzhledem k tomu, že v některých prostředích nemusí jediná Wi-Fi základna stačit, můžete použitím několika Wi-Fi základen dosáhnout lepšího dosahu a propustnosti sítě na místech vzdálenějších od primární základny. Počítejte s tím, že čím dál budete nebo čím víc bude překážek mezi Wi-Fi klientským zařízením a Wi-Fi základnou (například koupelnových dlaždiček, jimiž musí signál projít), tím slabší bude signál a tedy i propustnost.

Pokud jediná základna nestačí, měli byste vzít v úvahu, že dosah Wi-Fi sítě můžete rozšířit různými metodami. Následně můžete vybrat metodu, která je nejvhodnější.

Různé typy sítí podporovaných Wi-Fi základnami

Přečtěte si informace o typech sítí a rady, jak si mezi nimi vybrat.

Pokud potřebujete rozšířit dosah bezdrátové sítě, jakou metodu byste měli použít?

V případě Wi-Fi základen standardu 802.11a/b/g/n:

  • Roamingová síť (doporučeno)
  • Bezdrátově rozšířená síť

V případě Wi-Fi základen standardu 802.11g:

  • Roamingová síť (doporučeno)
  • WDS

Tyto metody jsou vysvětlené níže. Na konci tohoto článku jsou odkazy na jednotlivé články, které vysvětlují nastavení a konfiguraci jednotlivých metod. Wi-Fi základny poskytnou internetové připojení klientským počítačům bezdrátově nebo prostřednictvím ethernetového připojení, když jsou klientské počítače k základně připojené Ethernetem.

Roamingová síť (Wi-Fi základny propojené Ethernetem)

V případě Wi-Fi základen 802.11n je zdaleka nejlepší volbou vytvoření roamingové sítě. Ta poskytuje nejlepší propustnost mezi základnami a zařízeními s Wi-Fi.

Taková konfigurace vyžaduje, aby byly vaše Wi-Fi základny propojené Ethernetem.

Primární základna zajišťuje služby DHCP, zatímco rozšířená základna bude nakonfigurována pro použití režimu mostu.

Všechny Wi-Fi základny v roamingové síti by měly používat stejná hesla, stejný typ zabezpečení (Otevřené/WEP/WPA) a stejný název sítě (SSID).

Roamingovou síť můžete rozšířit přidáním několika rozšiřujících Wi-Fi základen.

Pokud na primární Wi-Fi základně nemáte dostatek portů LAN, můžete do sítě začlenit síťový přepínač.

Bezdrátově rozšířená síť (802.11n)

Pokud nemůžete vytvořit doporučenou roamingovou síť, je další nejlepší variantou tzv. bezdrátově rozšířená síť.

Pro vytvoření bezdrátově rozšířené sítě musíte rozšiřující Wi-Fi základnu umístit do dosahu primární Wi-Fi základny.

Aspekty dosahu rozšířené sítě

Ve výše uvedeném příkladu je primární Wi-Fi základna ➊ mimo bezdrátový dosah rozšiřující Wi-Fi základny ➋. Rozšiřující Wi-Fi základna se tak nemůže připojit k bezdrátové síti, kterou by měla rozšířit. Rozšířenou Wi-Fi základnu je třeba přesunout na místo v dosahu primární Wi-Fi základny.

Důležitá poznámka

Pokud je mezi primární a rozšiřující Wi-Fi základnu ➊ umístěna další rozšiřující Wi-Fi základna ➌, k rozšiřující Wi-Fi základně ➌ se nebudou moct připojovat klienti. Všechny rozšiřující Wi-Fi základny musí být v přímém dosahu primární Wi-Fi základny.

WDS (802.11g)

Wireless Distribution System (WDS) je metoda používaná k rozšíření dosahu základen AirPort Extreme 802.11a/b/g a AirPort Express 802.11a/b/g. WDS podporuje Nastavení AirPortu 5.5.2 a dřívější.

WDS umožňuje nastavit každou Wi-Fi základnu jedním ze tří způsobů:

➊ Hlavní WDS základna (primární Wi-Fi základna)
➋ Přenosová WDS základna
➌ Vzdálená WDS základna

Hlavní WDS základna ➌ je připojená k internetu a sdílí připojení s přenosovou a vzdálenou WDS základnou.

Přenosová WDS základna ➌ sdílí internetové připojení hlavní základny a také toto připojení zprostředkovává vzdáleným WDS základnám.

Vzdálená WDS základna ➌ jednoduše sdílí internetové připojení hlavní WDS základny, a to buď přímo, pokud je v jejím přímém dosahu, nebo zprostředkovaně přes přenosovou WDS základnu.

Všechny tři konfigurace základny (hlavní WDS základna, vzdálená WDS základna a přenosová WDS základna) mohou internetové připojení hlavní Wi-Fi základny sdílet s klientskými počítači bezdrátově nebo prostřednictvím ethernetového připojení, pokud jsou klientské počítače připojeny k základně Ethernetem.

Při nastavování WDS základen musíte znát AirPort ID jednotlivých základen. AirPort ID, jinak také adresa MAC (Media Access Controller), je vytištěno zespoda na základně AirPort Extreme vedle symbolu AirPort a na straně napájecího adaptéru základny AirPort Express.

Poznámka: Přenosová Wi-Fi základna musí přijímat data od jedné Wi-Fi základny, připravit je na další přenos a odeslat další Wi-Fi základně; samozřejmě také naopak. Tento proces v důsledku snižuje propustnost o více než polovinu. Wi-Fi základna 802.11a/b/g by se měla tímto způsobem používat pouze v oblastech, kde neexistuje jiná možnost a kde není vyšší propustnost nutná.

Postup přidání Wi-Fi základen do sítě AirPortu

Konkrétní pokyny k rozšíření dosahu preferovaného typu sítě zobrazíte výběrem v následujícím seznamu:

 

 

Datum zveřejnění: