Když chcete zrušit předplatné od společnosti Apple

Přečtěte si, jak zrušit předplatné od společnosti Apple nebo předplatné zakoupené pomocí aplikace z App Storu.


Jak zrušit předplatné na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na své jméno.
 3. Klepněte na Předplatná.
  Tlačítko Předplatná v Nastaveních na iPhonu.
 4. Klepněte na předplatné.
 5. Klepněte na Zrušit předplatné. Možná budete muset sjet dolů, abyste našli tlačítko Zrušit předplatné. Pokud tlačítko Zrušit nevidíte nebo se červeně zobrazuje zpráva o vypršení platnosti, předplatné už je zrušené.

Když nemůžete najít předplatné, které chcete zrušit


Zrušení předplatného na Macu

 1. Otevřete aplikaci App Store.
 2. Klikněte na své jméno. Pokud nemůžete najít své jméno, klikněte na Přihlásit se.
 3. Klikněte na Nastavení účtu.
 4. Přejděte na Předplatná a klikněte na Spravovat.
  Tlačítko Spravovat vedle Předplatných v App Storu na Macu.
 5. Vedle předplatného klikněte na Upravit.
 6. Klikněte na Zrušit předplatné. Pokud tlačítko Zrušit nebo Zrušit předplatné nenajdete, předplatné je už zrušené.

Když nemůžete najít předplatné, které chcete zrušit


Zrušení předplatného na PC s Windows

 1. Na počítači s Windows otevřete iTunes. Pokud nemáte iTunes, přečtěte si, jak stáhnout iTunes pro Windows.
 2. Na řádku nabídek v horní části okna iTunes zvolte Účet a poté zvolte Zobrazit můj účet.
 3. Sjeďte k části Nastavení. U položky Předplatná klikněte na Spravovat.
  Tlačítko Spravovat vedle Předplatných v iTunes.
 4. Najděte předplatné, které chcete zrušit, a klikněte na Upravit.
 5. Klikněte na Zrušit předplatné. Pokud tlačítko Zrušit nebo Zrušit předplatné nenajdete, předplatné je už zrušené.

Když nemůžete najít předplatné, které chcete zrušit


Nemůžete najít předplatné, které chcete zrušit?

iCloud+ můžete zrušit v nastavení úložiště na iCloudu.

Pokud se nepokoušíte zrušit iCloud+, vyhledejte fakturu:

 1. Vyhledejte v e-mailu slova „faktura od společnosti Apple“.
 2. Na faktuře k předplatnému zkontrolujte, které Apple ID bylo použito.

E-mailová faktura, která uvádí Apple ID použité k nákupu u Apple.

 • Pokud je na faktuře uvedeno Apple ID člena rodiny, požádejte ho, aby pomocí kroků v tomto článku předplatné zrušil. Nemůžete zrušit předplatné jiného člena rodiny.
 • Pokud je na faktuře uvedeno jiné Apple ID, které používáte, přihlaste se pomocí něj a podle kroků v tomto článku předplatné zrušte.
 • Pokud nemůžete najít fakturu k předplatnému od společnosti Apple, možná jste jej zakoupili od jiné společnosti. Chcete-li zjistit, která společnost vám fakturuje, zkontrolujte výpis z účtu nebo kreditní karty. Chcete-li předplatné zrušit, musíte kontaktovat společnost, která vám předplatné fakturuje.

Kontaktování podpory Apple


O předplatných

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: