Používání Aktualizace softwaru v OS X Serveru spolu s klienty s různými verzemi Mac OS X

Přečtěte si, jak můžete v OS X Serveru používat Aktualizaci softwaru spolu s klienty, kteří mají různé verze Mac OS X.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Různé verze OS X klientů se k OS X Serveru a na něm běžící Aktualizaci softwaru mohou připojovat pod stejným URL. Postup uvedený v tomto článku se vztahuje jen na servery Aktualizace softwaru, které běží na Mac OS X Serveru 10.6.7 nebo novějším. Podívejte se na stránku uvádějící kompatibilitu služby Aktualizace softwaru, ať víte, které verze klientů mohou stahovat aktualizace z kterých verzí serveru.

Pomocí konfiguračního profilu

Pomocí konfiguračního profilu (vytvořeného například v nástroji Profile Manager) můžete klienty odkazovat na server Aktualizace softwaru. Až budete k profilu přidávat datovou část Software Update (Aktualizace softwaru), zadejte URL, jako je například:

http://su.example.com:8088/index.sucatalog

...přičemž místo su.example.com uveďte úplný název hostitele vašeho serveru Aktualizace softwaru.

Další informace o vytváření konfiguračních profilů najdete v dokumentaci nástroje Profile Manager.

Pomocí nástroje Managed Client

Přístup k serverům Aktualizace softwaru můžete spravovat i pomocí nástroje Managed Client (Řízený klient):

 1. Ve Workgroup Manageru (Správci pracovních skupin) klikněte na Preferences (Předvolby).
 2. Ujistěte se, že máte vybraný správný adresář a že jste přihlášeni. Adresáře můžete přepnout kliknutím na ikonu glóbusu. Nejste-li přihlášeni, klikněte na zámek a zadejte uživatelské jméno a heslo správce daného adresáře.
 3. Vyberte skupinu počítačů.
 4. Klikněte na Software Update (Aktualizace softwaru).
 5. Možnost správy nastavte na Always (Vždy).
 6. Zadejte URL, jako je například toto (přičemž místo su.example.com uveďte úplný název hostitele vašeho serveru Aktualizace softwaru):
  http://su.example.com:8088/index.sucatalog

 7. Klikněte na Apply Now (Použít).

Neřízení klienti

Neřízené klienty (tj. klienty, které neřídíte pomocí konfiguračního profilu ani nástroje Managed Client) odkážete na server Aktualizace softwaru takto:

 1. V neřízeném klientovi otevřete Terminál.
 2. Zadejte následující příkaz (přičemž místo su.example.com uveďte úplný název hostitele vašeho serveru Aktualizace softwaru):
  sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL http://su.example.com:8088/index.sucatalog

Změny můžete zkontrolovat zadáním tohoto příkazu:

defaults read /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL

Budete-li neřízeného klienta chtít odkázat zpět na servery Aktualizace softwaru společnosti Apple, proveďte tento příkaz:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate CatalogURL
Datum zveřejnění: