Mac Pro: Informace o aktualizaci zvuku v Macu Pro verze 1.0

Přečtěte si informace o aktualizaci zvuku v Macu Pro verze 1.0

Aktualizace zvuku v Macu Pro verze 1.0 je určena pro počítače Mac Pro (začátek roku 2009) s Mac OS X 10.6.2. Tato aktualizace snižuje využití procesoru při zvukových aktivitách, jako je přehrávání nahrané hudby.

Ukončete všechny aplikace a stáhněte aktualizaci.

 1. Po stažení se obraz disku s instalací uloží do složky Downloads (Stahování) nebo do umístění uvedeného na panelu General (Obecné) v okně Safari > Preferences (Předvolby).
 2. Pokud jste obraz disku stáhli pomocí Safari, prohlížeč vás upozorní, že obraz obsahuje aplikaci. Pokračujte kliknutím na OK.
 3. Pokud máte v předvolbách Safari nastavenou možnost „Open safe files after downloading“ (Bezpečné soubory po stažení otvírat), obraz disku by se měl sám připojit. Když tato možnost není v Safari zapnutá, disk připojíte tak, že na něj dvakrát kliknete.

Nainstalujte aktualizaci.

Poznámka: Instalace vyžaduje zadání hesla správce.

 1. Uložte všechny otevřené dokumenty a ukončete všechny ostatní aplikace.
 2. Dvakrát klikněte na soubor MacProAudioUpdate.pkg.
 3. Postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.
  Důležité: V průběhu aktualizace neodpojujte počítač ani proces nijak jinak nepřerušujte. Průběh aktualizace uvidíte na ukazateli postupu.
 4. Pokud se zobrazí zpráva „Your computer does not need this update“ (Váš počítač tuto aktualizaci nepotřebuje), znamená to, že aktualizaci nemusíte instalovat.
 5. Zobrazí se obrazovka s informací o úspěšné instalaci. Klikněte na Restart (Restartovat).

Další informace

Následujícím postupem můžete zjistit, jestli už máte aktualizaci nainstalovanou:

 1. V nabídce Apple () vyberte možnost About this Mac (O tomto Macu).
 2. Klikněte na More Info... (Další informace...). Otevře se okno System Profiler (Informace o systému).
 3. V okně System Profiler (Informace o systému) v části Software vyberte položku Extensions (Rozšíření). 
 4. Pokud už je aktualizace nainstalovaná, měla by tu být uvedená položka „AudioAUUC version 1.0“.
Datum zveřejnění: