Zachycení trasy paketů pomocí Terminálu na Macu

Pokud se vyznáte ve výpisu trasování paketů, může se vám to hodit při řešení problémů s připojením k síti.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Zjistěte název zařízení BSD vašeho síťového rozhraní

 1. Přihlaste se k Macu účtem správce.
 2. Podržte klávesu Alt a vyberte nabídku Apple > Informace o systému (nebo Systémový profil).
 3. V seznamu na levé straně okna Informace o systému vyberte Síť. 
 4. Ze seznamu aktivních služeb na pravé straně okna vyberte síťové rozhraní (například Wi-Fi nebo Ethernet).
 5. V části s podrobnostmi vespodu okna najděte „Název zařízení BSD“. Na ilustračním obrázku vidíte, že název zařízení BSD u Wi-Fi je en0.

Okno Informace o systému

Zaznamenejte trasu paketů

 1. Ve složce Aplikace > Utility otevřete Terminál.
 2. Zadejte následující příkaz s tím rozdílem, že místo názevBSD napíšete název zařízení BSD (třeba en0, en1 nebo ppp0) uvedený v Informacích o systému:

  sudo tcpdump -i názevBSD -s 0 -B 524288 -w ~/Plocha/DumpFile01.pcap

 3. Stiskněte Enter a až k tomu budete vyzváni, zadejte heslo správce.
 4. Terminál by měl oznámit tcpdump: listening on... – to znamená, že naslouchá aktivitě zadaného síťového rozhraní.
 5. S otevřeným Terminálem proveďte síťovou funkci, kterou chcete otestovat.
 6. Až tato síťová funkce skončí, vraťte se do Terminálu a stiskem kláves Control-C zaznamenejte trasu paketů. Terminál vám ji uloží na plochu do souboru nazvaného „DumpFile01.pcap“. 
 7. Obsah souboru zobrazíte zadáním tohoto příkazu do Terminálu:

  tcpdump -s 0 -n -e -x -vvv -r ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 8. Když budete chtít zaznamenat další trasy paketů, upravte terminálový příkaz tak, že budete postupně zvětšovat číslo uloženého souboru (DumpFile02.pcap, DumpFile03.pcap atd.).

Další informace

Další informace o trasování paketů najdete na vývojářském webu Apple. Při řešení problémů s připojením k síti byste měli znát model svého počítače, verzi macOS, svou IP adresu (i cílovou IP adresu) a MAC adresu. Dále byste měli vědět, jakou roli zastává váš počítač v síťové aktivitě a v jakém čase se odehrály všechny síťové události související s problémem.

Při řešení problémů mezi základnou AirPort a modemem pevné linky nejdřív restartujte základnu a zaznamenejte její komunikaci s poskytovatelem internetu během spouštění. Základnu můžete restartovat z nástroje AirPort Utility nebo tím, že ji na chvíli odpojíte od napájení. Během testování je nejlepší, když jsou základna, modem i zaznamenávající počítač připojené k ethernetovému rozbočovači, nikoli k přepínači. Zaznamenávajícímu počítači byste měli ručně přiřadit IP adresu, aby náhodou nezabral zapůjčení DHCP, které potřebuje základna (měla by stačit libovolná adresa začínající na 169.254.x.x).

V trase paketů může být uvedeno, že kontrolní součet TCP paketů odeslaných Macem je špatný. Je to kvůli tomu, že trasu paketů zaznamenáváte na linkové vrstvě síťového zásobníku, čili těsně před fyzickým síťovým adaptérem, ve kterém se generují kontrolní součty. Tuto zprávu můžete s klidným svědomím ignorovat.

Datum zveřejnění: