O doporučení rodičům v iTunes Storu

Tento článek popisuje označení Parental Advisory (Doporučení rodičům), která se zobrazují u vybraného obsahu v iTunes Storu.

Doporučení ohledně internetových rádií: stanice dostupné mezi internetovými rádii v iTunes neprovozuje společnost Apple. Některé z nich mohou vysílat obsah pro dospělé posluchače, například skladby s explicitními texty nebo komediální pořady s tématy pro dospělé.

Doporučení ohledně iTunes Storu: následující informace o označení Parental Advisory (Doporučení rodičům) jsou odvozeny z údajů dostupných na webu Asociace amerického nahrávacího průmyslu (RIAA). Úlohou označení Parental Advisory je informovat spotřebitele, že takto označené záznamy mohou obsahovat vulgární výrazy nebo otevřeně zobrazovat násilí, sex či zneužívání návykových látek. Rodičům se doporučuje, aby zodpovědně posoudili, zda jsou tyto záznamy pro jejich děti vhodné.

Použití označení Parental Advisory nemá za cíl rozhodovat o tom, zda je daný záznam pro určitou skupinu posluchačů vhodný či nikoli. Toto pevně dané označení je spíše upozorněním pro rodiče (a také spotřebitele a maloobchodní i velkoobchodní prodejce), že se rodičům doporučuje uvážlivost při zakoupení konkrétní nahrávky pro děti nebo při jejím domácím poslechu.

Při rozhodování o použití tohoto označení bývají zvažovány následující aspekty.

  • Zda se jedná o záznam, jehož obsahu by rodiče pravděpodobně nechtěli vystavit své děti. Přitom se přihlíží k současným mravním a kulturním standardům i k možným individuálním názorům a postojům rodičů.
  • Zvlášť důležitý je kontext: některá slova, sousloví, zvuky nebo popisy mohou rodičům připadat závadné tehdy, pokud jsou vyděleny do popředí nebo jinak zdůrazněny, avšak nemusejí vadit v případě, že se vyskytují pouze na pozadí nebo nejsou významotvornou složkou textu.
  • Velmi důležité je také zasazení příslušného interpreta do kulturního kontextu, stejně jako očekávání jeho obecenstva. Vedle vulgárnosti je při přidělování označení Parental Advisory nutné materiál zvažovat též z hlediska vyobrazení násilí, sexu a zneužívání návykových látek.
  • Hudební texty často připouštějí různé interpretace. Slova mohou mít různé významy. Na slovní vyjádření navíc nelze pohlížet odděleně od hudby, která je doprovází. Hudební text doprovázený hlasitou a agresivní hudbou může být vnímán naprosto odlišně v porovnání se stejným textem, který je podkreslen tichou a uklidňující hudbou.

Přidělování označení není exaktní věda, je třeba uplatňovat cit a zdravý úsudek. Kontext, četnost a důraz jsou samozřejmě důležité. Izolované či nesrozumitelné odkazy na určitý materiál nemusí být samy o sobě dostatečným důvodem k přidělení tohoto označení.

Tyto principy se uplatňují na jednotlivé komerčně vydané skladby i na celá alba (ať už ve formě CD, kazety nebo jiného média) a také na videa.

Další informace o rodičovském dohledu najdete na stránce Omezení obsahu v iTunes pomocí rodičovského dohledu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: