Obnovení dat z pevného disku a vliv na záruku

Tento článek obsahuje informace o obnovení dat z pevného disku a vlivu na záruku.

Pevné disky, které přestaly fungovat v průběhu běžného používání, a u kterých byla provedena záchrana dat třetí stranou specializující se na obnovu dat, jde vrátit do společnosti Apple k záručnímu servisu. Sem patří produkty, na které se vztahuje program AppleCare Protection Plan. Cena za úkony související se snahou o obnovení dat není omezenou zárukou společnosti Apple krytá.

Typickým příkladem je, když je na pevném disku odstraněna nebo poškozena tovární pečeť. V takovém případě se na pevný disk nevztahuje záruka. Pokud je ovšem na takovém disku štítek jiné společnosti specializující se na záchranu dat, společnost Apple záruku nevyloučí.

Jednotky, které přestaly fungovat kvůli potížím přesahujícím běžné používání (jako je poškození nárazem, upuštění, vystavení vlhku nebo jiné okolnosti vymykající se běžnému používání) nemají nárok na záruční výměnu, bez ohledu na to, jestli došlo k obnově dat.

Využívání jiných společností specializujících se na obnovu dat je na výhradním uvážení zákazníka. Nejedná se o autorizované poskytovatele servisních služeb společnosti Apple, a společnost Apple ani na servisní zásahy prováděné těmito společnostmi neposkytuje záruku.

Další informace

Přečtěte si, jak pravidelně zálohovat svá data.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: