Správa Wi-Fi připojení na Macu

V nabídce Wi-Fi můžete na Macu kontrolovat stav připojení k bezdrátové síti, přepínat mezi sítěmi nebo zapínat a vypínat Wi-Fi.

Připojení k Wi-Fi

Pomocí nabídky Wi-Fi se můžete rychle připojovat k okolním bezdrátovým sítím.

 1. Klikněte na ikonu Wi-Fi (   nebo   ) na řádku nabídek.
 2. Pokud je Wi-Fi vypnutá, zvolte „Zapnout Wi-Fi“.
 3. Vyberte v seznamu některou z okolních Wi-Fi sítí.

Pokud vaše síť není v seznamu uvedená, zkontrolujte, zda jste v jejím dosahu a zda se k ní můžou připojovat ostatní uživatelé. Možná to je „skrytá“ síť. Ke skryté síti se můžete připojit tak, že vyberete „Připojit se k jiné síti“ a zadáte název sítě, kterou chcete použít.

Vedle názvu okolních sítí se zobrazuje síla jejich signálu. Víc tmavých čárek znamená silnější signál síťového připojení.

Zadejte heslo

Sítě, které mají vedle názvu ikonu zámku, vyžadují heslo. Po výběru sítě se zobrazí výzva k zadání hesla. Pokud heslo Wi-Fi sítě, ke které se snažíte připojit, neznáte, zeptejte se jejího vlastníka.

Připojte se k Wi-Fi na mobilním zařízení

V závislosti na vašem mobilním tarifu možná můžete internetové připojení svého iPhonu nebo iPadu sdílet s Macem. Pokud je iOS zařízení správně nakonfigurované a je v blízkosti vašeho Macu, zobrazí se v nabídce Wi-Fi jako dostupné připojení.

Pokud jako internetové připojení vyberete mobilní zařízení, ikona nabídky se změní a bude udávat, že Mac je právě připojený k zařízení (   ).

Zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi

Pokud jste v prostředí, kde není Wi-Fi povolená (například v letadle), můžete Wi-Fi z této nabídky rychle vypnout.

 1. Klikněte na řádku nabídek na ikonu Wi-Fi. 
 2. Zvolte „Vypnout Wi-Fi“.

Při vypnuté Wi-Fi se ikona nabídky změní na prázdný ukazatel (   ). Až budete chtít Wi-Fi znova používat, klikněte na ikonu nabídky a zvolte „Zapnout Wi-Fi“. Pokud se Mac k síti, kterou chcete použít, nepřipojí automaticky, připojte se k ní ručně.

Co když se nezobrazuje nabídka Wi-Fi

Nabídku Wi-Fi můžete zapnout nebo vypnout na panelu Síť v Předvolbách systému.

 1. V nabídce Apple vyberte možnost Předvolby systému.
 2. V okně Předvoleb systému klikněte na Síť.
 3. V seznamu dostupných síťových připojení vyberte Wi-Fi.
 4. Zaškrtněte možnost „Zobrazit stav Wi-Fi v řádku nabídek“.

Vytvoření sítě

Pokud chcete vytvořit dočasné Wi-Fi připojení mezi Macem a jiným zařízením, můžete v nabídce Wi-Fi vytvořit svou vlastní síť.

 1. Klikněte na nabídku Wi-Fi a zvolte Vytvořit síť.
 2. Zadejte údaje pro svou síť, jako je její název a kanál.

Po vytvoření sítě mezi počítači se ikona nabídky změní na obrázek počítače ( ). Až skončíte, klikněte na nabídku Wi-Fi znova a zvolte „Odpojit od sítě [název vámi vytvořené sítě]“.

Datum zveřejnění: