Používání účtů Microsoft Exchange (EWS) v Mailu na Macu

Přečtěte si, jak v OS X 10.6 nebo novějším používat v Mailu účty Exchange (EWS).

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Než začnete

 • OS X Snow Leopard a novější podporuje připojení k serverům Exchange přes Exchange Web Services (EWS). Pokud váš Exchange server EWS nepoužívá, zeptejte se svého správce Exchange, zda se místo toho nemůžete k serveru připojovat protokolem IMAP.
 • Pokud máte macOS High Sierra nebo novější, na vašem serveru Exchange musí být software Exchange Server 2010 nebo novější s nainstalovanou nejnovější aktualizací Service Pack.  
 • Pokud máte macOS Sierra nebo starší, na vašem serveru Exchange musí být Exchange Server 2007 nebo novější. Pokud používáte Exchange Server 2007, musíte mít nainstalovanou aktualizaci Service Pack 1 s kumulativní aktualizací 4 nebo novější.
 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když před nastavením účtu Exchange v Mailu aktualizujete software.

Přidání účtu Exchange (EWS) do Mailu

Přidání účtu Exchange do Mailu provedete následujícím postupem. Účtů Exchange (EWS) můžete vytvořit kolik chcete.

 1. Otevřete Mail.
 2. V nabídce Mailu zvolte Předvolby a pak klikněte na Účty.
 3. Kliknutím na tlačítko Přidat (+) zahájíte přidávání účtu. 
 4. V seznamu typů účtu vyberte Exchange a klikněte na Pokračovat.
 5. Zadejte svoje jméno, e-mailovou adresu a heslo a klikněte na Pokračovat.
 6. Pokud na vašem serveru Exchange není zapnuté automatické zjišťování nastavení, budete požádáni o zadání adresy serveru. Potom klikněte na Pokračovat. Pokud adresu serveru neznáte, kontaktujte správce serveru Exchange.
 7. S Exchange serverem lze používat také další funkce jako kontakty nebo kalendáře. Vyberte možnosti, které chcete použít, a klikněte na Pokračovat. 
 8. Ve starších verzích macOS se po dokončení nastavení zobrazí okno s přehledem. Pokud jsou informace správné, klikněte na Vytvořit. Pokud chcete provést nějaké změny, klikněte na Zpět. Výběrem možnosti „Přepnout účet do režimu online“ začněte účet Exchange používat.

Když se v poštovní schránce Exchange nezobrazují zprávy

 1. Pokud je na poštovním serveru zapnuté ověřování certifikátů, zkontrolujte, jestli v poštovní schránce není víc jak 11 000 zpráv. Microsoft doporučuje, aby v poštovní schránce Exchange nebylo víc než 5000 zpráv.
 2. Pokud je problém v něčem jiném, ukončete Mail, znova ho otevřete a při přijímání nových zpráv nevybírejte žádnou jinou poštovní schránku. Pokud se chcete přesvědčit, jestli Mail dokončil stahování a indexování nových zpráv, můžete zvolit možnost Okno > Aktivita a sledovat průběh stahování.

Když z vašeho účtu Exchange nejde posílat zprávy při zapnutém SSL

Nastavení portu SSL v předvolbách Mailu může být pro váš účet Exchange nesprávné. Zeptejte se správce Exchange serveru na správné nastavení portu SSL.

Když po upgradu operačního systému Macu nejdou posílat nebo přijímat e-maily nebo když nefunguje připojení k serveru Exchange

OS X Mountain Lion 10.8 a novější využívá službu automatického zjišťování nastavení Exchange serveru, která Mailu umožňuje automatické získávání informací o nastavení z Exchange serveru. Pokud váš server Exchange potřebné informace o nastavení neposkytuje, kontaktujte jeho správce.

V případě potřeby můžete funkci automatického zjišťování vypnout:

 1. Zvolte Mail > Předvolby a přejděte na panel Účty.
 2. V seznamu účtů vyberte svůj účet Exchange.
 3. Klikněte na kartu Nastavení serveru.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka „Automaticky spravovat nastavení připojení“. 

Potom můžete zadat informace o příchozím a odchozím serveru ručně.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: