Upozornění „Určitě chcete tuto položku otevřít?“ Upozornění (Karanténa souborů / Kontrola známého malwaru) in OS X

Když aplikace stahují nějaké soubory z internetu, OS X je napřed umístí do karantény, což usnadňuje jejich ověření. Znamená to, že když se pak stažené soubory pokusíte otevřít, systém zkontroluje, zda neobsahují škodlivý software.

Karanténa souborů

Aplikace podporující karanténu souborů, které stahují soubory z internetu nebo přijímají soubory z externích zdrojů (například e-mailové přílohy), k nim připojují atributy karantény. 

  • Mezi aplikace podporující karanténu patří Safari, Zprávy, iChat a Mail.
  • Tyto atributy zahrnují datum, čas a záznam o tom, odkud byl soubor stažen.

Při otevírání souboru přijatého pomocí aplikace podporující karanténu vás OS X upozorní na to, odkud soubor pochází. Zobrazí se upozornění „Určitě chcete položku otevřít?“. Pokud máte o bezpečnosti souboru jakékoli pochyby, měli byste kliknout na Zrušit.

Pokud máte na Macu několik uživatelských účtů, je jediným uživatelským účtem, který může u souboru odebrat atribut karantény, ten, který soubor stáhl. Všechny ostatní uživatelské účty mohou soubor v karanténě otevřít, ale při každém otevření souboru se jim bude zobrazovat výstraha s dotazem, zda ho opravdu chtějí otevřít. 

Kontrola známého malwaru

Mac OS X Snow Leopard 10.6 a novější také kontroluje výskyt malwaru, neboli škodlivého softwaru. Když otevřete soubor z karantény, OS X zkontroluje, zda neobsahuje známý malware. Pokud ano, zobrazí upozornění podobné tomuto:

Pokud vidíte, že „(název souboru) poškodí váš počítač“, měli byste kliknout na Přesunout do koše.

Pokud jde o obraz disku, měli byste kliknout na Vysunout obraz disku a pak odstranit zdrojový soubor.

Tip: Další informace o malwaru získáte kliknutím na ikonu Nápověda v levém dolním rohu upozornění.

Blokování webových plug-inů

Aby se omezilo riziko tzv. „útoku nultého dne“ (tzv. zero day exploit) prostřednictvím obsahu závislého na webových plug-inech, blokuje OS X také určité verze webových plug-inů – včetně webových aplikací v Javě nebo obsahu ve formátu Adobe Flash. Aktualizace webového plug-inu je obvykle k dispozici ten samý den nebo krátce poté, co ho OS X zablokuje. Funkčnost webového plug-inu obnovíte instalací nové aktualizace.

Gatekeeper

OS X Lion 10.7.5 a novější obsahuje technologii Gatekeeper, která vývojářům umožňuje podepisovat aplikace. Podepsané aplikace obvykle při stažení a otevření nezobrazují upozornění. Internetové soubory stažené z jiných aplikací získávají atributy pro karanténu, ale bez data, času a odkazu na stažený soubor.

Pouze pro pokročilé uživatele

Nastavení, zda má karanténa souborů přijímat od společnosti Apple aktualizace o škodlivém softwaru a webových plug-inech, můžete změnit.

Důležité: Vypnutím této možnosti vypnete i schopnost identifikovat nový malware a vystavíte svůj Mac hrozbám nového malwaru bez oznámení. 

OS X Mavericks

  1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému.
  2. V okně Předvolby systému klikněte na ikonu App Storu.
  3. Vyberte možnost „Instalovat systémové soubory a bezpečnostní aktualizace“, anebo její výběr zrušte.

OS X Mountain Lion a starší

  1. Zvolte nabídku Apple () > Předvolby systému.
  2. V okně Předvolby systému klikněte na ikonu Zabezpečení a soukromí.
  3. Pokud je visací zámek v levém spodním rohu podokna Zabezpečení a soukromí zamčený, klikněte na něj, a zadejte jméno a heslo správce.
  4. Klikněte na tlačítko Pokročilé.
  5. Aktualizace karantény souborů přepnete tak, že vyberete možnost „Automaticky aktualizovat seznam bezpečných stahování“, nebo její výběr naopak zrušíte.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: