Jak zjistit sériové číslo základny AirPort Extreme, AirPort Express nebo AirPort Time Capsule

Přečtěte si, jak zjistit sériové číslo vašeho zařízení AirPort.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Ke zjištění sériového čísla základny AirPort můžete použít kterýkoli z následujících způsobů.

Pomocí Nastavení AirPortu

Takto můžete použít nástroj Nastavení AirPortu ke zjištění sériového čísla vaší základny AirPort.

Nastavení AirPortu 6

  1. Otevřete Nastavení AirPortu. Tento nástroj najdete ve složce Utility nebo vyhledáním pomocí Spotlightu.
  2. V okně Nastavení AirPortu vyberte svoji základnu. 
  3. Když budete vyzváni k zadání hesla, zadejte heslo nastavené pro vaši základnu a klikněte na OK.

Sériové číslo základny uvidíte ve vyskakovacím okně.

Nastavení AirPortu 5

  1. Otevřete Nastavení AirPortu. Tento nástroj najdete ve složce Utility nebo vyhledáním pomocí Spotlightu.
  2. Vyberte svoje zařízení AirPort.
  3. Klikněte na možnost Ruční nastavení.
  4. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu AirPort.
  5. Klikněte na kartu Souhrn.

Sériové číslo je uvedeno na kartě Souhrn.

Prohlédněte povrch zařízení.

Podle konkrétního modelu najdete sériové číslo na spodní nebo boční straně zařízení. Pomůžou vám následující obrázky.

Základny Time Capsule a AirPort Extreme (802.11ac)

Sériové číslo je umístěno na spodní straně zařízení:

Základny Time Capsule a AirPort Extreme (802.11ac)

Základny Time Capsule a AirPort Extreme (802.11n)

Sériové číslo je umístěno na šedém proužku na spodní straně zařízení:

Sériové číslo základny AirPort

AirPort Express 802.11n (2. generace)

Sériové číslo je umístěno na spodní straně zařízení:

AirPort Express 802.11n (2. generace)

AirPort Express 802.11n (1. generace)

Sériové číslo je umístěno na boku zařízení, vedle zástrčky pro střídavý proud:

AirPort Express 802.11n (1. generace)

Základna AirPort Extreme (starší než 802.11n)

Sériové číslo je umístěno na štítku na spodní straně zařízení:

Spodní strana základny AirPort Extreme

Zkontrolujte původní balení produktu.

Pokud ještě máte původní obal výrobku, najdete sériové číslo na štítku s čárovým kódem nalepeném na krabici.

Prohlédněte si původní účtenku (nebo fakturu)

Někteří prodejci uvádějí sériové číslo základny AirPort na dodacím listu nebo faktuře.

Další informace

Přečtěte si, jak najít sériové číslo jiných hardwarových produktů Apple.

Datum zveřejnění: