Informace o symbolu TTY na stavovém řádku iPhonu

Přečtěte si, co znamená symbol Teletype (TTY) na stavovém řádku iPhonu.

Stroje označované jako Teletype (TTY) umožňují hluchým a nedoslýchavým osobám komunikovat psaním a čtením textu. Pokud máte TTY adaptér pro iPhone, který se dá koupit na webu http://www.apple.com/cz/store, můžete iPhone používat se strojem TTY.

Pokud na stavovém řádku vidíte  , znamená to, že funkce TTY je zapnutá. Pomocí volby Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > TTY můžete funkci TTY zapnout nebo vypnout.

Další informace

TTY je k dispozici jen v případě, že váš operátor tuto funkci podporuje. Další informace vám sdělí operátor.

Přečtěte si další informace o funkcích zpřístupnění na iPhonu.

 

Datum zveřejnění: