Poškození Maců a doplňků způsobené kapalinou není kryté zárukou

Na poškození Maců a doplňků způsobené kontaktem s kapalinami se nevztahuje jednoletá omezená záruka Apple ani program AppleCare Protection Plan (APP). AppleCare+ pro Mac přidává až dva případy ochrany proti náhodnému poškození každých 12 měsíců, každý podléhá servisnímu poplatku a příslušným daním. Platí výjimky, podrobnosti najdete ve smluvních podmínkách AppleCare+ pro Mac.

Aktuální modely notebooků Mac a drátových i bezdrátových klávesnic Apple Keyboard obsahují indikátory kontaktu s kapalinou (LCI), které pomáhají určit, zda bylo zařízení vystaveno kapalině.

Výhody poskytované výrobcem v rámci záruky jsou doplňkem práv, která zaručuje zákon na ochranu spotřebitele. Bližší informace najdete na stránce produktů Apple a příslušných zákonů na ochranu spotřebitele.

Pokud máte nějaké otázky, obraťte se na společnost Apple a požádejte o pomoc s vaším stolním počítačem, notebookem nebo doplňkem.

Datum zveřejnění: