Poškození Maců a doplňků způsobené tekutinou není kryté zárukou

Na poškození Maců a doplňků způsobené kontaktem s tekutinami se nevztahuje jednoletá omezená záruka Apple ani program AppleCare Protection Plan (APP).

Aktuální modely notebooků Mac a drátových i bezdrátových klávesnic Apple (kromě klávesnice Magic Keyboard) obsahují indikátory kontaktu s tekutinou (LCI), které pomáhají určit, zda bylo zařízení vystaveno tekutině.

Výhody poskytované výrobcem v rámci záruky jsou doplňkem práv, která zaručuje zákon na ochranu spotřebitele. Bližší informace najdete na stránce produktů Apple a příslušných spotřebitelských zákonů.

Co když vám nefunguje klávesnice

Přečtěte si, jak určit model vaší klávesnice a jak řešit problémy v případě, že vaše bezdrátová klávesnice Apple nefunguje správně.

Datum zveřejnění: