Poslouchání v aplikaci Podcasty

Objevujte v aplikaci Podcasty bezplatné audiopořady, které vás budou bavit, informovat a inspirovat.

 

Ikona aplikace Podcasty

Aplikaci Podcasty můžete používat na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch s nejnovější verzí iOS nebo iPadOS, na Macu s macOS Catalina a na Apple TV.

Poslouchání pořadů

Při přehrávání epizod v aplikaci Podcasty na iOS nebo iPadOS zařízení se ve spodní části obrazovky zobrazuje přehrávač. Klepnutím na přehrávač otevřete obrazovku Právě hraje, kde najdete všechny prvky na ovládání přehrávání.

V aplikaci Podcasty na Macu se ovládací prvky přehrávání zobrazují v horní části okna. 

Na Apple TV otevřete panel Právě hraje tak, že otevřete aplikaci Podcasty a na ovladači Siri Remote nebo Apple TV Remote přejedete prstem dolů. Panel Právě hraje se otevře v horním řádku nabídek.

Ovládání přehrávání

Přetáčení dopředu nebo dozadu
Chcete-li přeskočit v rámci epizody, klepněte nebo klikněte na tlačítko 15sekundového posunu dozadu  nebo 30sekundového posunu dopředu .

Nastavení rychlosti přehrávání
Jestli chcete podcast přehrávat jinou rychlostí, klepněte na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch na tlačítko rychlosti . Na Macu vyberte rychlost přehrávání na řádku nabídek v nabídce Ovládání.

Nastavení časovače spánku
Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch si můžete nastavit časovač spánku, aby se přehrávání podcastu po určité době zastavilo. Na obrazovce Právě hraje přejeďte prstem nahoru a klepněte na tlačítko Časovač spánku .

Přehrávání přes reproduktor
Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete klepnutím na tlačítko cíle přehrávání  určit, z jakého zařízení má zvuk hrát.

Přehrávání epizod v pořadí, v jakém vyšly, nebo od nejnovější

Některé podcasty vyprávějí příběh, který si užijete nejvíc, když začnete od první epizody. U jiných podcastů zase můžete chtít poslechnout si napřed nejnovější epizodu. Tímhle způsobem nastavíte, v jakém pořadí se budou epizody přehrávat:

 1. Přejděte na stránku s informacemi o podcastu.
 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Více  a pak na Nastavení.
 3. Klepněte nebo klikněte na Přehrávat podle pořadí nebo na Nejnovější přehrát jako první.

Můžete si taky zapnout průběžné přehrávání, aby se po skončení jedné epizody hned pustila ta další. Uděláte to takhle:

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > Podcasty. Klepněte na posuvník vedle volby Kontinuální přehrávání.
 • Na Macu vyberte na řádku nabídek v aplikaci Podcasty volbu Podcasty > Předvolby. Pak klikněte na Přehrávání a zvolte Po skončení epizody přehrát další epizodu.

Odebírání pořadů

Objevujte pořady, které si zamilujete, a začněte je odebírat, aby vám žádná nová epizoda neunikla.

iPhone s možností hledání ve zvukových datech na panelu hledání v aplikaci Podcasty.

Vyhledání pořadu

Procházejte si kategorie, jako jsou Skutečný zločin nebo Komedie. Nebo si najděte podcast, který zmiňuje konkrétní slovo nebo frázi. Například vyhledáním slov „Halley's comet“ najdete všechny pořady a epizody, ve kterých někdo zmínil Halleyovu kometu.

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch klepněte u spodního okraje obrazovky na panel Prohlížení nebo Hledání. 
 • Na Macu klikněte na Prohlížení na bočním panelu nebo použijte vyhledávací pole v horní části bočního panelu.

Své naposledy přehrané podcasty zobrazíte tak, že klepnete nebo kliknete na Hned přehrát a sjedete dospodu obrazovky k části Naposledy přehráno.

Odebírání pořadu

 1. Najděte pořad procházením nebo vyhledáváním v aplikaci Podcasty.
 2. Klepnutím nebo kliknutím na pořad zobrazte jeho stránku s informacemi.
 3. Klepněte nebo klikněte na Odebírat. Odteď se vám budou nové epizody automaticky a zdarma stahovat, a jakmile budou k dispozici, zobrazí se vám oznámení. 

Když nebudete pořad nějakou dobu poslouchat, aplikace Podcasty může vaše odebírání pozastavit. Pořady a stažené epizody zůstanou ve vaší knihovně, ale nové epizody už se nemusí aktualizovat. Pokud nové epizody chcete pořád dostávat, přihlaste se k odběru znova.

Zrušení odebírání pořadu

 1. Klepnutím nebo kliknutím na pořad zobrazte jeho stránku s informacemi.
 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Více .
 3. Zobrazí se nabídka, ve které vyberte Odhlásit odběr. 

Do zařízení se nebudou stahovat žádné nové epizody, ale epizody, které už máte v knihovně, se nesmažou.

Stahování nebo mazání epizod

Jestli chcete podcasty poslouchat, i když nebudete připojení k Wi-Fi nebo k mobilním datům, stáhněte si epizody s předstihem do zařízení. Epizody se automaticky smažou 24 hodin po přehrání, ale můžete je smazat i ručně.

Stažení epizody

 1. Najděte epizodu v knihovně, procházením nebo pomocí vyhledávání.
 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko stahování  vedle názvu epizody. Nebo pokud se zobrazuje tlačítko přidání , klepněte nebo klikněte na něj a až potom klepněte nebo klikněte na tlačítko stahování .

Jestli tlačítko stahování  nevidíte, máte už epizodu v zařízení staženou.

Vypnutí automatického stahování

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch můžete automatické stahování vypnout tak, že přejdete do Nastavení > Podcasty > Stahovat epizody a zvolíte Vypnuto.
 • Na Macu vypnete automatické stahování tak, že na řádku nabídek v aplikaci Podcasty vyberete Podcasty > Předvolby. Klikněte na Obecné. Vedle volby Automaticky stahovat epizody nastavte Nikdy.

Mazání epizod z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

 1. Najděte pořad v knihovně.
 2. Klepnutím na pořad přejděte na jeho stránku s informacemi.
 3. Přejeďte prstem přes epizodu doleva.
 4. Klepněte na Smazat.

Mazání epizod na Macu

 1. Na bočním panelu klikněte na Stažené.
 2. Vedle epizody, kterou chcete smazat, klepněte na tlačítko Více  a zvolte Odstranit.
 3. Klikněte na Odstranit stažené.

Jestli chcete, aby se přehrané epizody po dokončení automaticky smazaly, zvolte na řádku nabídek Podcasty > Předvolby. Klikněte na Pokročilé a vyberte Automaticky mazat přehrané epizody.

Využívejte Podcasty naplno

Jestli podcasty posloucháte často, máme pro vás pár tipů, jak si používání aplikace Podcasty ještě víc zpříjemnit.

Hodnocení a recenze podcastů

V aplikaci Podcasty vyhledejte pořad, klepněte nebo klikněte na něj a sjeďte dolů k části Hodnocení a recenze. Klepněte nebo klikněte na Napsat recenzi a vyberte, kolik hvězdiček chcete pořadu dát.

Synchronizace podcastů

Ve výchozím nastavení se knihovna podcastů synchronizuje mezi všemi vašimi zařízeními, takže když na jednom z nich epizodu pozastavíte, můžete pokračovat na jiném. Pokud jste si synchronizaci vypnuli, můžete ji zase zapnout. Uděláte to takhle:

 • Na iOS zařízení přejděte do Nastavení. Sjeďte k části Podcasty, klepněte na ni a potom klepněte na Synchronizovat podcasty.
 • Na Macu otevřete aplikaci Podcasty a na řádku nabídek vyberte Podcasty > Předvolby. Klikněte na Pokročilé a vyberte Synchronizovat odběry mezi zařízeními.

Označení epizody za přehranou

Jestli chcete nějakou epizodu odebrat z fronty, označte ji za přehranou. 

 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte na panel Hned přehrát a najděte epizodu, kterou chcete odebrat. Podržte na ní prst a klepněte na Označit jako přehrané.
 • Na Macu najděte epizodu, kterou chcete odebrat z fronty. Klikněte na tlačítko Více . Objeví se nabídka, ve které zvolte Označit jako přehrané.

Další informace

 

Datum zveřejnění: