Odebírání a poslouchání podcastů

Objevujte silné příběhy v aplikaci Podcasty na iPhonu, iPadu, iPodu touch, na Apple TV, v iTunes na Macu nebo PC anebo na HomePodu.

V aplikaci Podcasty na iPhonu, iPadu, iPodu touch, na Apple TV, v iTunes na Macu nebo PC anebo na HomePodu najdete bezplatné epizody audiopořadů – od zábavných přes zpravodajské až po vědecké.

 

Vyhledávání a odebírání

Můžete si zobrazit nové a populární pořady:

 • Na iOS zařízení: Otevřete aplikaci Podcasty a v dolní části obrazovky klepněte na  Prohlížení.
 • V iTunes na Macu nebo PC: V nabídce v levém horním rohu vyberte  Podcasty a klikněte na Obchod.
 • Na Apple TV: Otevřete aplikaci Podcasty, na Apple TV Remote přejeďte prstem doprava a vyberete Doporučené nebo Hitparáda.

Podcasty můžete taky vyhledávat podle názvu nebo zaměření.

Na panelech Doporučené a Hitparáda najdete v aplikaci Podcasty nové a populární pořady. Panel poskytovatelé zobrazuje obsah od konkrétních společností, zatímco na panelu Všechny kategorie si můžete procházet témata jako Zprávy a politika, Komedie, Technologie a další.

Odebírání pořadů

Na iOS zařízení najděte pořad, který chcete odebírat, klepnutím na něj přejděte na jeho stránku s informacemi, a potom klepněte na . Po přihlášení odběru se vám nové epizody budou automaticky a zdarma stahovat1 hned po vydání.

V iTunes přejděte na stránku s informacemi o pořadu a klikněte na Odebírat.

Na Apple TV přejděte na stránku s informacemi o pořadu a v horní části stránky vyberte Odebírat.

Pokud pořad přestanete poslouchat, aplikace Podcasty může odběr pozastavit. Pořady a stažené epizody zůstanou ve vaší knihovně, ale nové epizody už se nemusí aktualizovat. Pokud nové epizody chcete pořád dostávat, přihlaste se k odběru znova.

1 Na iOS zařízení se dá automatické stahování vypnout tak, že přejdete do Nastavení > Podcasty > Stahovat epizody a zvolíte Vypnuto. V iTunes klikněte na pořad v prostředním sloupci, vpravo od názvu klikněte na  a potom v nabídce Stahovat epizody zvolte Vypnuto. Do Apple TV se epizody nestahují.

Poslouchání pořadů

Doma i na cestách můžete pořady streamovat a stahovat na iPhonu, iPadu, iPodu touch2, Macu a PC. Stahovat se dají i na Apple TV a HomePodu. Anebo můžete Siri říct název podcastu, který vám má pustit. Přečtěte si víc o Siri na iOS zařízení, Macu, Apple TV nebo HomePodu.

Když epizodu rozposloucháte v aplikaci Podcasty na jednom zařízení Apple, můžete si ji pak doposlechnout na jiném. Přečtěte si víc o synchronizaci podcastů.

2 Abyste pořady mohli streamovat přes mobilní data na iOS zařízení, musíte mít v Nastaveních > Mobilní data > Podcasty zapnutá mobilní data.

Přehrání všech nových epizod jednoho pořadu

Na iOS zařízení otevřete aplikaci Podcasty, v dolní části obrazovky klepněte na  Hned přehrát a potom na pořad, který si chcete poslechnout. Po skončení nejnovější epizody se začnou automaticky přehrávat další nepřehrané epizody tohoto pořadu ve vaší knihovně.

V iTunes na Macu nebo PC vyberte v nabídce v levém horním rohu volbu  Podcasty a klikněte na Knihovna. Všechny nepřehrané epizody pořadu pustíte tak, že v prostředním sloupci dvakrát kliknete na daný pořad.

Na Apple TV otevřete aplikaci Podcasty a vyberte Knihovna. Vyberte pořad, který si chcete pustit, a potom vyberte poslední nepřehranou epizodu. Po skončení nejnovější epizody se začnou automaticky přehrávat další nepřehrané epizody tohoto pořadu ve vaší knihovně.

Příprava fronty epizod z různých podcastů

Na iOS zařízení:

 1. Otevřete aplikaci Podcasty.
 2. Při poslechu epizody vyhledejte epizodu, kterou chcete poslouchat jako další.
 3. Přitlačte na název epizody gestem 3D Touch a klepnutím na Přehrát další  ji přidejte do fronty Nadcházející.

Pokud do fronty Nadcházející chcete přidat další epizody, pokračujte podobně, ale klepněte na Přehrát později. Epizoda se přidá na konec fronty.

V aplikaci Podcasty taky můžete rozposlouchat epizodu na jednom zařízení Apple a doposlechnout ji na jiném. Přečtěte si víc o synchronizaci podcastů.

Změna nastavení přehrávání

V aplikaci Podcasty na iOS zařízení klepněte na přehrávač nebo ho vytáhněte ze spodní části obrazovky, čímž otevřete obrazovku Právě hraje.

Co můžete dělat na obrazovce Právě hraje:

 • Klepnutím na  nebo  přeskočíte dozadu nebo dopředu o 15 sekund.
 • Klepnutím na  změníte rychlost přehrávání. Rychlost přehrávání se dá změnit na 1 1/2x (mírně rychlejší), 2x (rychlá), 1/2x (mírně pomalejší) a zpátky na 1x (normální rychlost).
 • Klepnutím na  můžete epizodu streamovat přes AirPlay do jiného zařízení.

 

Přejetím nahoru zobrazíte další funkce:

 • Klepněte na a zvolte, kdy chcete přehrávání ukončit.
 • Klepnutím na Zobrazit napravo od části Poznámky zobrazíte popis epizody.
 • A pokud máte nějaké epizody ve frontě Nadcházející, uvidíte je v části Nadcházející.
   

V iTunes na Macu nebo PC vyberte v nabídce v levém horním rohu volbu  Podcasty a klikněte na Knihovna. Kliknutím na  v pravém horním rohu okna iTunes otevřete nastavení přehrávání a můžete je změnit.

Na Apple TV otevřete aplikaci Podcasty a vyberte Knihovna. Vyberte pořad, jehož nastavení chcete změnit, sjeďte na konec seznamu nepřehraných epizod a vyberte Nastavení podcastu.

Stahování obsahu pro poslech offline

Pokud si epizodu chcete poslechnout, když nejste připojení k Wi-Fi nebo internetu, můžete si ji stáhnout.

Na iOS zařízení klepněte ve spodní části obrazovky na Knihovna , potom na pořad, který si chcete stáhnout, a pak klepněte na  vpravo od názvu epizody. Pokud ikonu  nevidíte, máte už epizodu do zařízení staženou.3

V iTunes na Macu nebo PC klikněte na  napravo od epizody.

Do Apple TV se epizody dají jenom streamovat.

3 Pokud epizodu v seznamu Moje epizody nevidíte, sjeďte dospodu seznamu a klepněte na Dostupné epizody. Najděte epizodu, kterou si chcete stáhnout, klepněte na  a potom na . Epizody pořadů se dají stahovat i z panelu Prohlížení: Najděte epizodu, klepněte na  a potom na .

Stahování podcastů přes mobilní data

Na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Podcasty a vypněte volbu Stahovat jen přes Wi-Fi. Přes mobilní data jdou stáhnout jen epizody menší než 100 MB.

Odhlášení odběru a mazání

Epizody se automaticky mažou 24 hodin po tom, co si je přehrajete. Podcasty můžete přestat odebírat nebo můžete mazat jednotlivé epizody.

Odhlášení odběru

Na iOS zařízení přejděte do knihovny a najděte pořad, jehož odběr si chcete odhlásit. Klepnutím na pořad otevřete jeho stránku s informacemi, klepněte na  a potom na Odhlásit odběr. Do zařízení už se nebudou stahovat žádné nové epizody.

Smazání konkrétní epizody

Přejděte do knihovny a najděte pořad s epizodou, kterou chcete smazat. Klepnutím na pořad otevřete jeho stránku s informacemi, přejeďte přes epizodu doleva a klepněte na Smazat.

 

Když si odhlásíte odběr pořadu, epizody v knihovně nebo epizody stažené do zařízení pro offline poslech se nesmažou. Pokud chcete odhlásit odběr a smazat všechny epizody z knihovny i zařízení, klepněte na  a pak na Smazat z knihovny.

Pokud už pořad nějakou dobu neposloucháte, možnost odhlášení odběru neuvidíte.

V iTunes na Macu nebo PC:

 • Odběr odhlásíte tak, že vpravo od názvu pořadu kliknete na  a potom zvolíte Odhlásit podcast.
 • Konkrétní epizodu smažete tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem nebo s podrženou klávesou Control a zvolíte Smazat z knihovny.

Na Apple TV

Pokud chcete odhlásit odběr, sjeďte na konec seznamu nepřehraných epizod a vyberte Nastavení podcastu. Odběr odhlásíte tak, že v části Pořad vyberete Odebírané.

Další informace

Datum zveřejnění: