Zajištění bezpečnosti důvěrných dat při opravě hardwaru

Některé opravy produktů vyžadují v počítači výměnu pevného disku a některé nikoliv. Pokud pevný disk obsahuje citlivé nebo důvěrné údaje, přečtěte si několik návrhů, jak zajistit jejich bezpečí.

Při výměně pevného disku je předchozí pevný disk vrácen do společnosti Apple, kde je repasován. Při tomto repasování společnost Apple smaže a přeformátuje všechny pevné disky, a pomáhá tak řešit obavy týkající se bezpečnosti dat nebo krádeže identity.

K opravě můžete poslat počítač s pořád fungujícím pevným diskem – buďto tento disk pracuje přerušovaně nebo není problémem vyžadujícím opravu. Pokud máte obavy o bezpečnost dat a váš pevný disk je pořád funkční, měli byste provést zálohu důležitých dat a pomocí funkce bezpečného smazání dat v Diskové utilitě (viz níže) pevný disk před odesláním počítače do servisu přeformátovat.

Funkce bezpečného smazání dat v Diskové utilitě

Vaše možnosti smazání závisí na tom, kterou verzi OS X máte v počítači.

  • Mac OS X 10.4 a novější obsahuje v Diskové utilitě dodatečné možnosti bezpečného smazání.
  • Poznámka: V případě OS X Lionu 10.7 nebo novějšího a SSD disku nejsou funkce Zabezpečené smazání a Smazat volné místo v Diskové utilitě dostupné. Tyto možnosti nejsou pro SSD disky potřeba, protože po standardním smazání je obnovení dat z disku velmi náročné. V zájmu větší bezpečnosti zvažte před zahájením používání SSD disku zapnutí šifrování FileVault. FileVault, dostupný v Mac OS X 10.3 a novějším, znemožňuje ostatním snadný přístup k veškerým informacím obsaženým ve vaší domovské složce, a to i když jednotka neočekávaně přestane fungovat nebo je opravována.

  • Mac OS X 10.3.x a dřívější obsahuje v Diskové utilitě funkci Zero all Data, kterou jde využít ke kompletnímu smazání disku.

Před použitím libovolné funkce pro smazání nebo šifrování dat nezapomeňte vždycky provést zálohu důležitých dat, protože přepsání dat představuje riziko jejich ztráty.

Datum zveřejnění: