Získejte pomoc při problémech s používáním e-mailového účtu POP na více než jednom zařízení

E-mailový účet POP můžete používat na více zařízeních, ale nejlépe funguje na jednom. Pokud máte potíže s používáním účtu na více zařízeních, podívejte se, co můžete udělat.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Při používání e-mailového účtu POP s několika zařízeními se můžou e-mailové zprávy zobrazovat pouze na zařízení, které je stáhne jako první. To se stane v případě, kdy je e-mailová aplikace nastavena k automatickému odstraňování zpráv ze serveru, jakmile je přijme.

Můžete nastavit svůj iPhone, iPad, iPod touch nebo Mac tak, aby zprávy ponechal na serveru, smazal je po určitém počtu dnů nebo je uchovával, dokud je nepřesunete ze své složky s doručenou poštou. Postupujte takto. 

Pokud váš e-mailový účet používá pro příchozí poštu protokol IMAP místo POP, váš poskytovatel e-mailu uchovává zprávy do doby, než je smažete – ne do doby, než je přijmete. Vaše e-mailová schránka proto zůstává stejná na všech zařízeních.

Mail v iOS

Mail maže zprávy ze serveru jeden týden poté, co je smažete ze svého zařízení. Díky tomu mají ostatní e-mailové aplikace (jako je Mail na OS X) čas stáhnout kopii zprávy. Toto nastavení změníte takto:

 1. Přejděte do Nastavení > Mail > Účty.
 2. Klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit.
 3. Klepněte na Upřesnit, poté klepněte na Odebrat.
 4. Vyberte časové rozmezí.
 5. Klepnutím na Hotovo nastavení uložte.

Mail v OS X

Proveďte tyto kroky na každém Macu, který používá stejný e-mailový účet:

 1. Otevřete aplikaci Mail a zvolte Předvolby z nabídky Mailu.
 2. Klikněte na Účty, poté ze seznamu účtů vyberte váš účet POP.
 3. Klikněte na kartu Upřesnit.
 4. Pokud chcete nové zprávy ponechat na e-mailovém serveru tak, aby je mohla přijmout i další zařízení, postupujte takto:
  • Zrušte označení volby „Po načtení zprávy odstranit kopii ze serveru“.
  • Nebo vyberte zaškrtávací políčko a poté zvolte možnost z rozbalovací nabídky. Pokud vyberete „okamžitě“, váš e-mailový poskytovatel zprávu smaže ihned poté, co ji Mail stáhne. Pokud vyberete „Při přesunu ze schránky Příchozí“, váš e-mailový poskytovatel smaže kopii zprávy, jakmile ji přesunete ze složky příchozí pošty.

    Okno předvoleb Mailu
 5. Uložte nastavení zavřením předvoleb Mailu.

O uzamknutí účtu POP

Účty POP podporují v jeden okamžik pouze jedno připojení. Pokud k účtu přistupujete z více zařízení zároveň, zařízením může být k účtu odepřen přístup. Výsledkem je, že uvidíte zprávu o příliš mnoha souběžných připojeních nebo se může zobrazit výzva k zadání hesla. Před dalším pokusem počkejte přibližně 20 minut nebo požádejte o pomoc svého poskytovatele e-mailu.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: