Nastavení audio MIDI: Testování MIDI funkce

Aplikace Nastavení audio MIDI umístěná ve složce Utility je velmi užitečný nástroj pro řešení problémů s tokem signálu v nastavení MIDI. V tomto článku se dozvíte, jak v ní otestovat MIDI funkci vašeho systému.

  1. Spusťte aplikaci Nastavení audio MIDI.
  2. Klikněte na kartu MIDI zařízení.
  3. Klikněte na tlačítko Otestovat nastavení (tlačítko zmodrá a kurzor dostane podobu dvou spojených not). Jakmile testování nastavení zapnete, můžete otestovat výstupní porty nastavení MIDI a připojené MIDI kontroléry. 
  4. Chcete-li otestovat výstupní MIDI port, klikněte v konfiguračním okně aplikace Nastavení audio MIDI na příslušnou ikonu výstupního portu (obrácený trojúhelník). Ikona zčervená a aplikace odešle do fyzického MIDI portu na zařízení MIDI data.

  5. Pokud se na displeji MIDI rozhraní nachází stavové kontrolky, které signalizují přenos dat, měla by se rozsvítit kontrolka portu, na nějž jste v aplikaci klikli. Je-li externí MIDI zařízení zapojené do příslušného MIDI portu správně propojeno se zesilovacím systémem, měl by z něj také vycházet zvuk.
  6. Máte-li v konfiguraci aplikace Nastavení audio MIDI další externí MIDI zařízení, můžete ho otestovat kliknutím na jeho ikonu v okně aplikace. Ikona výstupního portu připojeného MIDI rozhraní zčervená a aplikace odešle do rozhraní data, podobně jako kdybyste klikli přímo na port (viz výše).

  7. Jakmile testování nastavení zapnete, můžete také otestovat MIDI vstup. Jednoduše hrajte na kontroléru připojenému k rozhraní. V aplikaci Nastavení audio MIDI teď zčervená odpovídající ikona portu MIDI vstupu (trojúhelník).

Pokud MIDI rozhraní při některém z těchto testů neodpovídá, zkontrolujte, že pro něj máte nainstalovaný ovladač kompatibilní s aktuálně používanou verzí OS X. Informace týkající se konkrétního zařízení najdete na webu výrobce MIDI rozhraní.

Pokud v průběhu testování svítí stavová kontrolka na MIDI rozhraní, ale připojené MIDI moduly nevydávají zvuk, zkontrolujte, že jsou správně zapojeny MIDI kabely (MIDI výstup na rozhraní je zapojený do MIDI vstupu na modulu) a že fungují správně. Dále také zkontrolujte, že zvukový výstup (nebo výstupy) modulu jsou správně připojeny k mixážnímu pultu nebo jinému vhodnému zesilovacímu systému. Je-li na modulu zdířka pro sluchátka, zkuste poslech přes sluchátka.

Jakmile testování dokončíte, znovu klikněte na tlačítko Otestovat nastavení. Jeho barva se změní na bílou, což znamená, že se aplikace už nenachází v testovacím režimu.

Datum zveřejnění: