Porty FireWire: Specifikace

Tento článek uvádí specifikace portů FireWire používaných některými produkty Apple.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Informace o tom, kolik portů FireWire jakého typu má váš počítač Apple, najdete v příslušné uživatelské příručce a specifikacích.

Přenosová rychlost dat
100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 400 Mbit/s a 800 Mbit/s (jen u některých modelů)

Napájení
Rozmezí vstupního napětí: 8 až 33 V
Vstupní výkon: přibližně 0,3 W
Rozmezí výstupního napětí: 12 až 30 V (v závislosti na produktu)
Výstupní výkon: minimálně 7 W na port

Vstupný výkon slouží k funkci zesilovače (repeateru) a je k dispozici jen na počítačích MacBook Pro.

Výstupní výkon je k dispozici vždy, když je počítač Apple připojen k napájení nebo běží (byť třeba na baterii). Výstupní výkon lze použít k napájení FireWire rozbočovačů a zařízení, jako jsou diskové jednotky nebo zvukové rozbočovače, které fungují v rozmezí umožňovaném FireWire portem počítače.

Počítače Apple s více porty mezi těmito porty posílají elektřinu dodávanou zvenčí.

Bezpečnost portů
Porty FireWire na počítačích Apple obsahují vratné nadproudové obvody a obecné ochranné obvody. Pokud vaše zařízení nejde napájet portem FireWire nebo se neočekávaně vypíná, může to být způsobeno vadou zařízení nebo kabelu. V takovém případě zařízení okamžitě odpojte.

Funkce zesilovače (repeateru)
Vestavěná funkce zesilovače v počítačích Apple s dvěma a více porty umožňuje, aby počítač přeposílal data FireWire mezi externími zařízeními. Funkce zesilovače je dostupná, i když je počítač momentálně v režimu spánku nebo vypnutý – musí však být zapojený do elektřiny. U přenosných počítačů napájených z baterie, počítačů v režimu spánku nebo vypnutých je funkce zesilovače dostupná, pokud alespoň jedno FireWire zařízení dodává počítači elektřinu přes FireWire kabel.

FireWire kabely
FireWire kabely si můžete koupit v mnohých elektroobchodech. V závislosti na výrobci se můžou nazývat kabely IEEE 1394, nebo i jinak (například podle značky).

Kabely mají různé délky a mohou končit různými konektory. Standardní délky jsou 70 cm, 2 m a 4,5 m. Maximální podporovaná délka kabelu je 4,5 m. Kabely mohou mít 4pinové, 6pinové, nebo 9pinové konektory. Kabely s 6pinovými nebo 9pinovými konektory přenášejí mezi zařízeními data i elektřinu. 4pinové kabely přenášejí pouze data.

Počítače Mac můžou mít FireWire porty na 6, nebo na 9 pinů. 6pinové porty podporují rychlost 100 Mbit/s, 200 Mbit/s a 400 Mbit/s (označované jako s100, s200 a s400). 9pinové porty podporují navíc i rychlost 800 Mbit/s (označovanou jako s800). Tato rychlost se použije, jen pokud kabel končí 9pinovým konektorem na obou stranách.

Datum zveřejnění: