Boot Camp nepodporuje RAID

Na počítačích Mac nelze použít pole RAID se systémem Microsoft Windows.

Boot Camp nedokáže nainstalovat Microsoft Windows na svazky RAID, včetně svazků zajišťovaných kartou RAID.

Systém Windows na Macu nerozpozná svazky RAID, včetně svazků zajišťovaných kartou RAID.
  

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: