Pomoc s Apple Cinema Displayem

Přečtěte si, jak postupovat v případě jakýchkoli problémů s displejem.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Pokud máte se svým displejem problém a žádný postup z tohoto článku ho neřeší, najděte si mezi informacemi o servisu a podpoře, které jste s displejem dostali, pokyny, jak kontaktovat autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo společnost Apple. Pokud se pokusíte displej opravit sami, nevztahuje se na případné poškození, které byste tím mohli způsobit, záruka na displej. Další informace o této a dalších záležitostech týkajících se záruky získáte od autorizovaného prodejce nebo poskytovatele servisu Apple.

Na obrazovce není žádný obraz.

 • Ověřte, že je počítač zapnutý.
 • Ujistěte se, že je správně připojený napájecí kabel.
 • Ujistěte se, že jsou správně připojeny kabely z displeje do počítače.
 • Ujistěte se, že je správně připojený kabel DVI nebo Mini DisplayPort z displeje do počítače.
 • Ujistěte se, že počítač není v režimu spánku.
 • Ujistěte se, že je správně nastavený jas. Ovládací prvek pro nastavení jasu je pod pravým předním okrajem displeje.
 • Zkontrolujte a nainstalujte všechny dostupné aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru můžou vyřešit spoustu běžných problémů.

Pokud je napájecí kabel displeje připojený k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu, zjistěte, jestli nebyl přívod napájení do zásuvky přerušený. Zásuvku můžete otestovat tak, že k ní připojíte něco, co určitě funguje, například lampu nebo rádio. 

Nejde upravit hlasitost zabudovaných reproduktorů displeje

 • Přesvědčte se, že je USB kabel displeje připojený k počítači.
 • Zkontrolujte, jestli nejsou dostupné aktualizace softwaru. Aktualizace softwaru můžou být nutné k zajištění plné funkcionality.

Rozmazaný obraz

Změňte rozlišení displeje v předvolbách Monitory. Nejostřejšího obrazu dosáhnete v nativním rozlišení displeje. Nativní rozlišení je obvykle nejvyšší rozlišení uvedené v předvolbách. Ostatní rozlišení se mohou jevit rozmazaná, protože jsou upravena na velikost obrazovky.

Na obrazovce nejsou žádné barvy/barvy nevypadají dobře.

 • Ujistěte se, že jsou kabely z displeje pevně připojeny ke správným portům počítače.
 • Zkalibrujte monitor pomocí ovládacího panelu monitoru. Další informace o barvách vašeho displeje najdete v nápovědě k Macu.
 • Otevřete ovládací panel vašeho monitoru a zjistěte, jestli je váš monitor nastavený na zobrazení stupňů šedi. Další informace o barvách vašeho displeje najdete v nápovědě k Macu.

Po změně rozlišení displeje jsou přemístěné ikony na ploše

Změna rozlišení obrazovky, zejména přechod na menší rozlišení, má vliv na zobrazení informací na obrazovce. Operační systém může po změně rozlišení obrazovky automaticky přemístit ikony.

Změny provedené v předvolbách Monitory se neprojevují na displeji.

Každý displej připojený k počítači má vlastní předvolby Monitory. Použijte podokno předvoleb zobrazené na displeji, na kterém chcete provést změny.

Na obrazovce se po stisknutí tlačítka jasu nic nezobrazí/v ovládacím panelu monitoru chybí možnosti režimu napájení.

 • Ujistěte se, že jste připojili konektor USB displeje k portu USB počítače. Některé funkce softwaru displeje vyžadují připojení přes USB.
 • Nainstalujte všechny aktualizace softwaru.
Datum zveřejnění: