Jak identifikovat rozložení klávesnice Apple podle země nebo oblasti

Rozložení klávesnice podle země nebo oblasti můžete na klávesnici Apple určit pomocí písmen a symbolů.

Některá rozložení jsou k dispozici pouze v určitých zemích nebo oblastech.

Pokud potřebujete výměnu nebo opravu klávesnice, kontaktujte společnost Apple nebo poskytovatele servisu.


Identifikace rozložení klávesnice (ANSI, ISO nebo japonská klávesnice)

Najděte klávesu s nápisem „return“ nebo klávesu s vytištěným symbolem návratu – šipkou doleva . Klávesa by měla vypadat jako jedna z následujících možností:

Klávesnice ANSI

Když klávesa Return vypadá jako jedna z kláves na následujících obrázcích, máte klávesnici ANSI:

Klávesa Return na klávesnici ANSI  Klávesa Return na klávesnici ANSI

Klávesnice ISO

Když klávesa Return vypadá jako jedna z kláves na následujících obrázcích, máte klávesnici ISO:

Klávesa Return na klávesnici ISO  Klávesa Return na klávesnici ISO

Japonská klávesnice

Když klávesa Return vypadá stejně jako na následujícím obrázku, máte japonskou klávesnici:

Klávesa Return na japonské klávesnici


Identifikace rozložení klávesnice ANSI

Najděte klávesu Tab nebo klávesu se symbolem tabulátoru . Vpravo od ní se nachází klávesa Q, která by měla vypadat jako jedna z následujících možností. Tato klávesa vám pomůže identifikovat rozložení klávesnice:

Anglická, US

(když je klávesa Caps Lock pod klávesou Tab)

Klávesa Q na anglické (US) klávesnici

Čínská – Pchin-jin

(když je klávesa 中/英 pod klávesou )

Klávesa Q na čínské (Pchin-jin) klávesnici

Korejská

Klávesa Q na korejské klávesnici  Klávesa Q na korejské klávesnici

Thajská

Klávesa Q na thajské klávesnici  Klávesa Q na thajské klávesnici

Čínská – Ču-jin

Klávesa Q na čínské (Ču-jin) klávesnici  Klávesa Q na čínské (Ču-jin) klávesnici


Identifikace rozložení klávesnice ISO

Najděte klávesu Tab nebo klávesu se symbolem tabulátoru . Vpravo od ní se nachází klávesa, která by měla vypadat jako jedna z následujících možností. Tato klávesa vám pomůže identifikovat rozložení klávesnice:

Arabská

Klávesa Q na arabské klávesnici 

Bulharská

Klávesa Q na bulharské klávesnici 

Francouzská/belgická

Klávesa A na francouzské/belgické klávesnici 

Řecká

Klávesa Q na řecké klávesnici 

Hebrejská

Klávesnice Q na hebrejské klávesnici 

Ruská

Klávesa Q na ruské klávesnici 

Turecká – F

Klávesa F na turecké klávesnici

Vpravo od klávesy L se nachází klávesa, která by měla vypadat jako jedna z následujících možností. Tato klávesa vám pomůže identifikovat rozložení klávesnice:

Kanadská francouzská

Klávesa ; na kanadské francouzské klávesnici 

Chorvatská/slovinská

Klávesa č na chorvatské/slovinské klávesnici 

Česká

Klávesa ; na české klávesnici 

Dánská

Klávesa Æ na dánské klávesnici 

Italská

Klávesa ò na italské klávesnici 

Norská

Klávesa Ø na norské klávesnici 

Portugalská

Klávesa Ç na portugalské klávesnici 

Slovenská

Klávesa  

Španělská

Klávesa Ñ na španělské klávesnici 

Švýcarská

Klávesa é na švýcarské klávesnici 

Najděte klávesu s vytištěným písmenem P. Vpravo od ní se nachází klávesa, která by měla vypadat jako jedna z následujících možností. Tato klávesa vám pomůže identifikovat rozložení klávesnice:

Německá/rakouská

Klávesa Ü na německé/rakouské klávesnici  

Maďarská

Klávesa Ő na maďarské klávesnici 

Islandská

Klávesa Ð na islandské klávesnici 

Španělská (Latinská Amerika)

Klávesa ¨ na španělské (Latinská Amerika) klávesnici 

Švédská/finská

Klávesa Å na švédské/finské klávesnici 

Turecká – Q

Klávesa Ğ na turecké – Q klávesnici 

Podívejte se na klávesy v levém horním rohu klávesnice. Klávesy by měly vypadat jako jedna z následujících sad. Tyto klávesy vám pomohou identifikovat rozložení klávesnice:

Britská/irská

Klávesy na britské/irské klávesnici 

Nizozemská

Klávesy na nizozemské klávesnici 

Mezinárodní anglická

Klávesy na mezinárodní anglické klávesnici 

Rumunská

Klávesy na rumunské klávesnici 

Datum zveřejnění: