Řešení problému se štěrbinovou optickou jednotkou SuperDrive na Macu

Pokud potřebujete pomoc s nastavením nebo používáním jednotky Apple USB SuperDrive, MacBook Air SuperDrive nebo vestavěné jednotky SuperDrive, vyzkoušejte tento postup.

Pokud potřebujete na počítačích Apple bez vestavěné optické jednotky číst optická média jako CD nebo DVD, můžete k nim připojit externí Apple USB SuperDrive nebo MacBook Air SuperDrive. Apple USB SuperDrive má trochu delší (340mm) kabel než MacBook Air SuperDrive (250mm). Funkčně jsou ale oba SuperDrivy shodné.

Starší modely MacBooku, MacBooku Pro, iMacu, Macu Pro a Macu mini obsahují vestavěný SuperDrive. SuperDrive používá štěrbinový zaváděcí mechanismus, který disk rovnou automaticky zasune, aniž by ho uživatel musel nejdřív položit na zásuvku zaváděcího mechanismu. Starší modely Macu Pro používají vysouvací jednotku.

Co udělat nejdřív

 1. Ujistěte se, že Apple USB SuperDrive leží na povrchu rovně a jeho stříbrný vršek směřuje vzhůru (viz obrázek dole). Když SuperDrive položíte nohama vzhůru, čtení disků nebude fungovat.

  Správně: Hliníkový kryt směřuje vzhůru.

  Špatně: Logo Apple by mělo směřovat dolů.

  USB porty na externích displejích nemusí být při spouštění počítače napájeny. Proto pokud z jednotky potřebujete spustit systém, připojte ji přímo k USB portům počítače Apple. Pokud už SuperDrive ke spuštění počítače nepotřebujete, můžete jednotku znovu připojit k displeji.

 2. Apple USB SuperDrive a MacBook Air SuperDrive jsou určené výhradně k používání s Macy, které nemají vestavěnou optickou jednotku. SuperDrive připojte přímo k USB portu počítače. Nepoužívejte USB rozbočovač.
 3. SuperDrive můžete připojit i k USB portům na zadní straně Apple LED Cinema displeje (24palcového, konec roku 2008), Apple LED Cinema displeje (27palcového) nebo Apple Thunderbolt displeje.
 4. Nepokládejte jednotku pod nic těžkého, ani pod počítač.
 5. Pokud máte potíže při používání jednotky SuperDrive v Microsoft Windows, zkuste počítač spustit s už připojenou jednotkou SuperDrive.

Zkontrolujte disk

Před řešením problémů nejdřív zkontrolujte, jestli používáte disky určené pro váš počítač. Vložení disku s nestandardním rozměrem nebo tvarem do jednotky, která mu není přizpůsobena, může jednotku poškodit. Používání takových disků není podporováno a případné způsobené škody nebudou kryty zárukou Apple ani platnou rozšířenou servisní smlouvou. Štěrbinové jednotky používané v počítačích Apple fungují pouze se standardními 120mm kulatými disky.

Standardní 120mm kulatý disk:

Příklady disků s nestandardními velikostmi nebo tvary, které nejsou podporovány:Konkrétní postupy řešení problémů

Níže je uvedeno několik možných symptomů, se kterými se můžete setkat. Pomocí postupu pro příslušný symptom zjistěte, jestli je příčinou problému jednotka, nebo disk. Nezapomeňte disky před použitím zkontrolovat, aby nebyly prasklé, poškrábané nebo jinak poškozené. Zkontrolujte i vnitřní kroužek disku – měl by být hladký a bez otřepů. Disk s fyzickou vadou se může v mechanice zaseknout nebo ji jinak poškodit.

Jednotka nepřijímá disky

 1. Zkontrolujte, jestli je disk plochý a rovný. Zjistíte to tak, že ho položíte spodní stranou vzhůru na rovný povrch. Pokud je disk na některé straně nebo i uprostřed ohnutý, nepoužívejte ho. Mohl by se v jednotce zaseknout. Nepoužívejte disky, ke kterým je něco připevněno nebo z nich něco visí (například čisticí disky).
 2. Pokud má jednotka při vložení disku potíže nebo se disk zastaví uprostřed zavádění, pečlivě zkontrolujte, jestli zavedení disku nebrání nějaké nálepky. Pokud na něm nejsou žádné vyvýšené nálepky, zkuste disk vložit ještě několikrát.
 3. Vložením jiného disku si zkuste ověřit, jestli problém nezpůsobuje konkrétní disk.
 4. Aby se mechanismus jednotky aktivoval, musíte disk zasunout dostatečně hluboko. Disk je třeba zasunout skoro celý, než se jednotka aktivuje a vtáhne ho. Pokud disk nezasunete úplně, chod jednotky se obrátí a disk se vysune.
 5. Počítejte s tím, že na zavedení plně zasunutého disku potřebuje jednotka jednu nebo dvě sekundy.
 6. Resetujte řadič pro správu systému (SMC).
 7. Pokud jednotka disky opakovaně nepřijímá, obraťte se na Apple, na autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo si domluvte schůzku v prodejně Apple Store.

Jednotka disky přijímá, ale počítač je nenačte nebo se automaticky vysouvají

 1. Zkontrolujte, jestli jednotka neleží horní stranou vzhůru. Hliníkový kryt by měl směřovat vzhůru, jak je znázorněno v části 1.
 2. Zkontrolujte, jestli na povrchu disku nejsou škrábance nebo prach, protože nečistoty můžou bránit načtení disku.
 3. Připojte MacBook Air SuperDrive přímo k USB portu počítače a ne k USB rozbočovači.
 4. Resetujte řadič pro správu systému (SMC).
 5. Přesvědčte se, že jednotka dokáže číst tento typ disku. Další informace o médiích podporovaných vaším počítačem najdete v Systémovém profilu nebo v Informacích o systému.
  • OS X Snow Leopard 10.6 nebo starší: Kliknutím na About this Mac (O tomto Macu) v nabídce Apple () otevřete Apple System Profiler (Systémový profil Apple). Pak klikněte na More Info (Další informace).
  • OS X Lion 10.7 a novější: Klikněte na nabídku Apple () a podržte stisknutou klávesu Alt. V nabídce vyberte Informace o systému.
 6. Pokud jednotka disk stále nerozpoznává, obraťte se na Apple, na autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo si domluvte schůzku v Apple Storu.

Jednotka nevysunuje disky nebo je vysunuje pomalu

 1. Pokud jednotka vysouvá disky pomalu nebo s tím má potíže, vložte a vysuňte jeden disk několikrát za sebou. Zkontrolujte, jestli na disku není nálepka nebo k němu není přilepený jiný materiál, který by zvyšoval jeho tloušťku. Pokud je to možné, nálepku odstraňte.
 2. Pokud se disk nevysune, zkuste na klávesnici stisknout klávesu pro vysunutí. Na některých starších klávesnicích slouží k vysouvání disků klávesa F12.
 3. Pokud se disk nevysune, zkuste ikonu disku přetáhnout do koše.
 4. Pokud se disk nevysune ani potom, zkuste po restartování počítače podržet stisknutý trackpad nebo tlačítko myši. Jednotka SuperDrive by se měla pokusit disk vysunout.
 5. Pokud se disk stále nedaří vysunout, resetujte řadič pro správu systému (SMC) a zkuste kroky 1–4 znovu.
 6. Pokud se vám disk ani potom nepodaří vysunout, obraťte se na Apple, na autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo si domluvte schůzku v prodejně Apple Store.

Jednotka je hlučná nebo vibruje

 1. Upozorňujeme, že kvůli tomu, že disk v optické jednotce při normální činnosti rychle rotuje, se určitá hladina hluku a vibrací dá očekávat.
 2. Pokud si myslíte, že hluk jednotky při vložení nebo vysunutí disku překračuje obvyklou míru, zkuste vložit a vysunout disk několikrát za sebou.
 3. Vyzkoušejte i jiné disky, abyste zjistili, zda se problém dá izolovat na jeden disk nebo typ disku, a ne na jednotku. Pokud disk není rovnoměrně vyvážený, což se stává třeba u disků se štítky nebo nálepkami, může to při roztáčení jednotky způsobovat další zvuky.
 4. Resetujte řadič pro správu systému (SMC).
 5. Vibrace způsobované chodem optické jednotky můžou být zesíleny používáním jednotky na měkkém a nerovném povrchu. Ujistěte se, že notebook má všechny plastové nožky. V opačném případě by nemusel stát rovně.
 6. Nezapomeňte, že jednotku byste měli používat jedině ve vodorovné poloze. Pokud je nakloněná, může se hlučnost zvýšit. Zvednutí nebo přesunutí počítače při čtení disku může vést k nerovnováze disku. Poškození jednotky nebo disku v důsledku jeho používání tímto způsobem není kryto zárukou.
 7. Určité množství hluku a vibrací je sice přirozené, ale pokud jste přesvědčení, že zvuky nebo vibrace vydávané jednotkou nejsou v pořádku, obraťte se na Apple, na autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo si domluvte schůzku v Apple Storu, kde vám pomůžou s řešením problémů, diagnostikou nebo opravou.

Poškrábané disky

Pokud jsou média po použití v jednotce poškrábaná, obraťte se na Apple, na autorizovaného poskytovatele servisu Apple nebo si domluvte schůzku v Apple Storu, kde vám pomůžou s řešením problémů, diagnostikou nebo opravou.

Další informace

 • SuperDrive můžete používat s počítači Mac mini (konec roku 2009) a novějšími, MacBook Pro s Retina displejem, MacBook Air, iMac (konec roku 2012) a novějšími a Mac Pro (konec roku 2013). Pamatujte, že tyto modely nemají tlačítko pro vysunutí disku. Disk vysunete tak, že s podrženou klávesou Control nebo pravým tlačítkem kliknete na ikonu disku. Zobrazí se nabídka, kde vyberte Vysunout. Anebo můžete ikonu disku přetáhnout do koše.
 • Pokud máte počítač bez optické jednotky a nemáte Apple USB SuperDrive, můžete použít sdílení CD nebo DVD a využívat CD nebo DVD jednotku jiného počítače.

Přehled Maců a kompatibilních jednotek Apple USB SuperDrive nebo MacBook Air SuperDrive najdete v přehledu kompatibility.

Datum zveřejnění: