Základy Macu: iCal (OS X Lion a dřívější)

iCal v Mac OS X poskytuje potřebné nástroje na sledování plánů, schůzek, narozenin, připomínek a jiných důležitých událostí. Zjistěte, jak můžete v iCalu vytvářet události, přihlásit se k odběru kalendářů jiných lidí a nastavit svůj účet iCloudu.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Vaše kalendáře se spolu s odebíranými kalendáři zobrazují v seznamu kalendářů iCalu.

Okno iCalu

 

Použití iCalu

Otevřete iCal z Docku nebo ze složky Aplikace. Na hlavním panelu se zobrazí týdenní zobrazení. Zobrazení kalendáře můžete změnit kliknutím na karty Den, Týden, Měsíc a Rok v horní části kalendáře.

Podívejte se, co všechno iCal umožňuje.

Vytváření nových kalendářů

Pokud chcete vytvořit nový kalendář, zvolte Nový kalendář v nabídce Soubor. Do textového pole zadejte název kalendáře. Máte-li děti, můžete například vytvořit samostatný kalendář pro každé dítě.

Naplánování události v kalendáři

 1. V horní části kalendáře klikněte na tlačítko Přidat (+) a podržte je a pak zvolte některý kalendář.
 2. Zadejte název, datum a dobu trvání události a stiskněte Enter. Můžete například zadat „Oslava narozenin 11. června v 19:00“ a stisknout Enter.
 3. Událost se do kalendáře vloží se zadaným datem a časem. Událost můžete změnit nebo k ní přidat další možnosti (například nastavit možnosti opakování, nastavit připomínku nebo pozvat na událost jiné lidi apod.). Proveďte změny události a klikněte na Hotovo.
 4. Událost přidáte také tak, že přetažením vyznačíte datum a čas, kam chcete událost přidat. Vytvoří se událost s názvem Nová událost.
  Pokud má událost budoucí datum, které v kalendáři nevidíte, klikněte na tlačítko se šipkou doleva nebo doprava v horní části okna nebo zvolte Zobrazit datum, případně Další nebo Předchozí v nabídce Zobrazit.
 5. Dvojím kliknutím na text Nová událost můžete změnit název události. Dejte události nějaký výstižný název, třeba návštěva zubaře, zkouška kapely nebo narozeninová oslava.
 6. Chcete-li volitelně nastavit místo konání, klikněte na text Místo a zadejte, kde se událost bude konat.
 7. Klikněte na pole pro zadání hodin, minut a času během dne vedle polí Od a Do a naplánujte čas, kdy má tato událost začít a skončit.
 8. Při plánování opakované události (která se například koná jednou týdně) zvolte v místní nabídce Opakovat vhodný interval.
 9. Kalendář, ve kterém se má událost zobrazit, můžete změnit pomocí místní nabídky Kalendář.
 10. Pokud si přejete nadcházející událost připomenout, v místní nabídce Upozornění zvolte typ oznámení.
 11. Chcete-li uvést, kdo se má události zúčastnit, klikněte na Pozvat osoby vedle Účastníci a napište seznam hostů.
 12. Po dokončení klikněte na Hotovo. Možnosti události upravíte tak, že na ni dvakrát kliknete a pak kliknete na Upravit.

Tip: Pokud jste v kalendáři přešli na jiné datum, můžete se na dnešek rychle vrátit stisknutím kláves Command-T nebo volbou Zobrazit > Zobrazit dnešní den.

Vytváření připomínek

Chcete-li vytvořit připomínku, zvolte Nová připomínka v nabídce Soubor. Na pravé straně se zobrazí panel Připomínky. Zadejte informace o připomínce a stejným postupem přidejte další připomínky.

Můžete také přidat seznam připomínek pro různé oblasti svého života (práce, domácnost, škola apod.) nebo pro úkoly, na kterých pracujete. Připomínky se podobají různým kalendářům, které si můžete vytvořit v iCalu. Chcete-li vytvořit nový seznam připomínek, zvolte Nový seznam připomínek v nabídce Soubor. Zadejte název seznamu připomínek a stiskněte Enter.

Po vytvoření se seznam připomínek zobrazí v místním seznamu Připomínky. V tomto seznamu můžete jednotlivé seznamy připomínek zobrazit nebo skrýt. Pokud chcete seznam připomínek zobrazit nebo skrýt, klikněte na Připomínky na začátku seznamu připomínek a v místní nabídce zrušte jeho zaškrtnutí.

Publikování kalendáře

Svůj kalendář můžete zpřístupnit ostatním, když zvolíte Publikovat v nabídce Kalendář. V zobrazeném dialogu zadejte do horního pole název kalendáře, v místní nabídce Publikovat na zvolte publikování na vlastní server, vyberte jakékoli jiné požadované možnosti a klikněte na Publikovat.

Jakmile iCal dokončí publikování, otevře se dialog s URL kalendáře. Tento údaj si poznamenejte.

Nastavení účtu kalendáře iCloud pro spolupráci s iCalem

iCloud je bezplatnou součástí OS X Lion a iOS 5. Po registraci bezplatného účtu iCloud můžete aktualizace kalendáře přenést do svých zařízení, sdílet kalendář iCloud a používat webový kalendář v iCloudu.

Pokud máte účet iCloud a OS X Lion 10.7.5 nebo novější, můžete pomocí iCalu zpřístupnit a spravovat své kalendáře iCloud. Pokud službu Kalendář iCloudu nastavíte na různých zařízeních a počítačích, budou se informace ve vašem kalendáři iCloudu a připomínkách udržovat aktualizované na všech těchto zařízeních a počítačích.

Účet kalendáře iCloud můžete nastavit jedním z těchto způsobů.

 • V Předvolbách systému:
  1. Klikněte na iCloud.
  2. Přihlaste se k iCloudu.
  3. Pokud se z tohoto zařízení přihlašujete poprvé, zobrazí se dotaz, zda chcete iCloud používat pro kontakty, kalendáře a záložky. Zaškrtněte toto políčko a klikněte na Další.
  4. Pokud jste se k iCloudu přihlásili už dříve, uvidíte seznam služeb iCloudu. Zaškrtněte políčko vedle položky Kalendáře. Události z kalendáře iCloud byste teď měli vidět v iCalu.
 • V iCalu:
  1. Zvolte iCal > Předvolby.
  2. Klikněte na Účty.
  3. Kliknutím na tlačítko Přidat (+) v levém dolním rohu přidejte nový účet.
  4. Jako Typ účtu zvolte iCloud.
  5. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro iCloud a klikněte na Vytvořit. Události z kalendáře iCloud byste teď měli vidět v iCalu.

iCal najde všechny účty kalendářů spojené se zadanou e-mailovou adresou.

Nastavení účtu kalendáře CalDAV v iCalu

Pokud například v práci používáte účet CalDAV, můžete tento účet nastavit v iCalu.

 1. Zvolte iCal > Předvolby a klikněte na Účty.
 2. Kliknutím na tlačítko Přidat (+) v levém dolním rohu přidejte nový účet.
 3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které jste dostali od správce serveru, a klikněte na Vytvořit.

Nastavení účtu kalendáře Exchange v iCalu

Pokud například v práci používáte účet Exchange, můžete tento účet nastavit v iCalu. Poznámka: Účet kalendáře musí být hostovaný na Microsoft Exchange Serveru 2007 s aktualizací Service Pack 1 nebo novější.

 1. Zvolte iCal > Předvolby a klikněte na Účty.
 2. Kliknutím na tlačítko Přidat (+) v levém dolním rohu přidejte nový účet.
 3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které jste dostali od správce serveru, a klikněte na Vytvořit.

Odebírání jiných kalendářů

Pomocí iCalu můžete odebírat kalendář někoho jiného, například člena rodiny, svého pracovního týmu nebo některý veřejně dostupný plán iCal.

Pokud máte v iCalu nastavený účet iCloud, můžete odebíraný kalendář přidat do tohoto účtu. Tento odebíraný kalendář pak uvidíte v iCalu, stejně jako v aplikaci Kalendář na zařízeních s iOS 5 nebo novějším, na kterých je nakonfigurovaný iCloud. To funguje, aniž musíte opakovat odběr tohoto kalendáře.

 1. V iCalu zvolte Kalendář > Odebírat.
 2. Zadejte webovou adresu kalendáře, který chcete odebírat, a klikněte na Odebírat.
 3. Do pole Název zadejte název kalendáře a ve vedlejší místní nabídce zvolte barvu kalendáře.
  • Pokud máte účet iCloud, rozhodněte, zda má být kalendář umístěn pouze na Macu nebo v účtu iCloud. Chcete-li odebíraný kalendář vidět v iCalu a v aplikaci Kalendář na zařízeních s iOS 5 nebo novějším bez opakování odběru tohoto kalendáře, zvolte účet iCloud.
  • Pokud chcete dostávat všechny připomínky či přílohy nebo slyšet všechna upozornění spojená s tímto kalendářem, zrušte zaškrtnutí příslušných políček Odebrat.
  • Pokud chcete, aby iCal aktualizoval vaši kopii tohoto kalendáře, když se jeho změny publikují na internet, zvolte frekvenci aktualizace v místní nabídce Automatické obnovení.
 4. Klikněte na OK.

Odebíraný kalendář se objeví v rozevíracím seznamu Kalendáře pod nadpisem Odběry. Pokud chcete v kalendáři provést změny, klikněte na Kalendáře, vyberte kalendář a pak zvolte Upravit > Informace.

Poznámky:

 • Odběry, které ručně přidáte na zařízeních s iOS, se nepřenesou do iCloudu; pokud chcete, aby se tyto odběry přenesly do jiných zařízení a počítačů, musíte k odběru kalendářů použít iCal na OS X.
 • Na webu icloud.com a v Microsoft Outlooku se nebudou zobrazovat odebírané kalendáře přenášené na iCloud.

Další informace o použití iCloudu s odebíranými kalendáři.

Synchronizace kalendářů s iPhonem, iPodem nebo iPadem

Pokud aktivní iCloud, můžete jeho pomocí automaticky synchronizovat své kalendáře s různými počítači a zařízeními včetně iPhonu, iPodu touch a iPadu. Jestliže tomu tak není, můžete k synchronizaci s iPhonem, iPodem touch nebo iPadem použít iTunes. Pomocí iTunes lze také synchronizovat iPod classic, iPod nano a iPod mini. Podrobnější informace najdete v těchto článcích:

Sdílení kalendářů s iPhonem, iPodem nebo iPadem

Kalendář můžete sdílet s ostatními uživateli, takže ho budou moci zobrazit nebo upravit pomocí Kalendáře iCloud, iCalu, Microsoft Outlooku, iPhonu, iPadu nebo iPodu touch. Viz iCloud: Sdílení kalendáře s ostatními.

Další informace

Chcete se o iCalu dozvědět víc? Prozkoumejte integrovanou nápovědu pro iCal na svém Macu (v iCalu zvolte Nápověda iCal v nabídce Nápověda).

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: