Připojení iPodu, iPadu, domácího hi-fi systému nebo hudebních nástrojů k Macu

Přečtěte si, jak k Macu připojit zařízení Apple, audiozařízení a hudební nástroje a jak je s ním používat.

Přehrávání a streamování hudby z Macu, iPodu nebo iPadu

Hudbu můžete z Macu přehrávat různými způsoby:

Můžete taky použít zvukové zařízení jiného výrobce k připojení reproduktorů k Macu. Připojte je kabelem FireWire, USB, Thunderbolt nebo S/PDIF. Před připojením k Macu v případě potřeby pro příslušné audio zařízení nainstalujte ovladače. Pokud si nejste jistí, jestli zařízení potřebuje ovladač, podívejte se do návodu nebo jděte na web výrobce. Audio zařízení plug and play žádný softwarový ovladač k fungování s Macem nepotřebují. Ovladač je potřeba nainstalovat v následujících případech:

 • Není slyšet žádný zvuk
 • Kontrolky na zařízení nepřetržitě blikají
 • Zařízení nejde v předvolbách zvuku vybrat jako vstupní (nebo výstupní)

Připojení hi-fi systému k Macu

Pokud chcete digitalizovat nahrávku na vinylové desce, sbírku kazet nebo jiný zdroj zvuku, můžete příslušný hi-fi systém připojit k počítači. Hudbu pak na Macu můžete nahrávat pomocí GarageBandu.

Potřebujete zvukové rozhraní USB nebo FireWire se dvěma vstupy cinch (RCA). Pokud má Mac zvukový vstup, můžete použít 3,5mm mini jack.

Postup nahrávání z hi-fi systému do Macu:

 1. Připojte konektory cinch k výstupu Aux na zesilovači. Na některých zesilovačích nebo receiverech může být tento výstup označen jako Record nebo Tape Out.
 2. Druhý konec kabelu připojte k portu zvukového vstupu na Macu nebo ke zvukovému rozhraní připojenému k Macu.
 3. Zapněte hi-fi systém.
 4. Přesvědčte se, že systém nastavený na výstup Aux.
 5. V nabídce Apple () > Předvolby systému klikněte na Zvuk.
 6. Zvolte kartu Vstup a vyberte zvukové rozhraní nebo linkový vstup.

Připojení sluchátek a reproduktorů

Macy mají zabudované reproduktory, ale můžete k nim taky připojit sluchátka nebo externí reproduktory. Pokud nemáte reproduktorový systém s prostorovým zvukem, není potřeba instalovat žádný další software.

Pokud chcete používat sluchátka, zapojte kabel sluchátek do portu pro sluchátka / zvukového výstupu na Macu. Pokud mají sluchátka 6,3mm jack, použijte redukci z 6,3mm na 3,5mm jack.

Připojte reproduktory k portu pro sluchátka / výstup audia, USB portu, FireWire portu nebo portu optického digitálního zvukového výstupu Macu. Podrobný návod k zapojení reproduktorového systému najdete v jeho dokumentaci.

Pokud se obsah s prostorovým zvukem přehrává jen ve dvou reproduktorech ze soustavy pěti (nebo více) reproduktorů, může to ukazovat na chybu v konfiguraci reproduktorů, případně na to, že aplikace použitá k přehrávání obsahu na Macu nepodporuje výstup prostorového zvuku. Nejlepších výsledků při přehrávání obsahu s prostorovým zvukem na Macu dosáhnete s aplikací iTunes nebo DVD přehrávač.

Připojení zvukového rozhraní

Prostřednictvím zvukového rozhraní jiného výrobce se na Macu můžete nahrávat při zpěvu nebo hře na hudební nástroj. Nebo můžete přehrávat zvuk z Macu prostřednictvím profesionálních reproduktorů.

Pokud na Macu chcete nahrávat hudební nástroje, použijte zvuková rozhraní USB, Thunderbolt nebo FireWire. Můžete použít konektory XLR, 6,3mm jack, cinch, S/PDIF nebo MIDI.

Mezi některá rozhraní kompatibilní s Macem patří AlesisApogee DigitalRoland, MOTUPreSonus.

Kombinované rozhraní FireWire/USB (Audio Express od MOTU) obsahuje zabudované zvukové rozhraní.

Stáhněte a nainstalujte si pro svoje zvukové rozhraní nejnovější ovladače. Pak zařízení připojte k Macu a použijte následující postup:

 1. Pokud máte zvukové rozhraní USB, FireWire nebo Thunderbolt, připojte ho na Macu k odpovídajícímu portu.
 2. Pokud má vaše zvukové rozhraní napájení, připojte ho. Pak zvukové rozhraní zapněte.
 3. Aby Mac mohl zvukové zařízení používat jako zvukový vstup nebo výstup, přejděte do nabídky Apple () > Předvolby systému.
 4. Klikněte na Zvuk.
 5. Klikněte na kartu Vstup.
 6. Vyberte v seznamu svoje zvukové rozhraní. Pokud zvukové rozhraní v seznamu nevidíte, ujistěte se, že máte nainstalovaný správný ovladač.
 7. Vyberte panel Výstup.
 8. Vyberte v seznamu svoje zvukové rozhraní.

Zapojení kytary, baskytary, kláves nebo mikrofonu

Pokud k Macu chcete připojit nějaký hudební nástroj, použijte zvukové rozhraní. Tato zařízení obsahují předzesilovač nutný k zesílení zvuku nástrojů a mikrofonů.

Pokud žádné zvukové rozhraní nemáte, můžete nástroj zapojit do konektoru pro 3,5mm jack na Macu. Pro připojení kytary, baskytary nebo mikrofonu s 6,3mm konektorem použijte redukci z 6,3mm na 3,5mm jack. K připojení profesionálního mikrofonu použijte adaptér z konektoru XLR na 3,5mm jack. Mnoho profesionálních mikrofonů vyžaduje fantomové 48V napájení. Pokud je zapojíte přímo do zvukového výstupu počítače, nebudou fungovat. Pomocí adaptéru připojte konec s 3,5mm mini jackem do portu zvukového vstupu na počítači a druhý konec do mikrofonu. 

V nabídce Apple () > vyberte Předvolby systému, Zvuk > panel Vstup. Přesvědčte se, že je jako vybrané vstupní zařízení vybrán zvukový linkový vstup.

Pokud jako zvukový vstup chcete používat port zvukového vstupu počítače, přejděte do Předvoleb systému > Vstup zvuku.

Připojení USB kláves

Pokud máte MIDI klávesy, budete potřebovat zvukové rozhraní s MIDI vstupem a výstupem. Pokud ne, použijte postup připojení Macu k USB klávesám nebo kontroléru.

 1. Pokud klávesy potřebují ovladač jiného výrobce, nainstalujte ho. 
 2. Když budete vyzváni, restartujte počítač a připojte klávesy k USB portu na Macu. 
 3. Přejděte do nabídky Apple () > Předvolby systému > Zvuk > panel Vstup.
 4. Vyberte v seznamu klávesový kontrolér.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: