Základy práce s Macem: Dashboard nabízí přístup k často používaným informacím

Dashboard nabízí stručný přehled informací, které používáte každý den – například místní počasí, stručné poznámky, kalkulačka a další.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Ikona Dashboardu

Dashboard nabízí přístup k zábavným a funkčním miniaplikacím, které se nazývají widgety. OS X obsahuje widgety pro některé z vašich oblíbených aplikací pro Mac, jako jsou Kontakty a Kalendář. Tyto widgety nabízejí rychlý přístup k vašim kontaktům a událostem bez nutnosti otevírat příslušnou aplikaci. Na Dashboard můžete přidávat další widgety a můžete dokonce vytvářet i své vlastní.

Práce s Dashboardem a widgety

Otevření Dashboardu:

 • Klikněte na ikonu Dashboardu v Docku nebo ho otevřete ze složky Aplikace.
 • Pokud máte Dashboard nastavený jako samostatnou plochu, přejeďte přes trackpad třemi nebo čtyřmi prsty zleva doprava. 
 • Zobrazte Mission Control. Volbou plochy Dashboardu na něj přejděte.

Jakmile se Dashboard otevře, měli byste vidět různé widgety, například Světový čas nebo Kalkulačka. Tyto widgety můžete libovolně přesouvat jednoduchým přetahováním pomocí ukazatele.

Dashboard s widgety

Widget aktivujete tím, že ho vyberete. Například po kliknutí na widget Slovník můžete do jeho vyhledávacího pole zadat nějaké slovo. A po kliknutí na widget Lístečky si můžete zapsat poznámku. 

Přidávání widgetů na Dashboard

Chcete-li vidět všechny widgety v Macu, klikněte na tlačítko Přidat (+) v levém spodním rohu obrazovky. Tím otevřete prohlížeč widgetů. Zobrazí se všechny widgety, které máte v Macu nainstalované.

Tlačítko Přidat widget

Pokud chcete na Dashboard přidat widget, klikněte v prohlížeči widgetů na některou ikonu. Nebo začněte do vyhledávacího pole psát název widgetu a kliknutím na widget ho pak na Dashboard přidejte. Jeden widget lze dokonce přidat i ve více kopiích. To může být užitečné, když potřebujete sledovat čas v různých časových pásmech nebo když chcete mít více lístečků.

Další widgety si můžete stáhnout a nainstalovat kliknutím na tlačítko Další widgety. Budete přesměrováni na webovou stránku s položkami ke stažení pro Apple Dashboard.

Vytváření vlastních widgetů

Pomocí Safari můžete vytvořit svůj vlastní widget z prvku na oblíbeném webu. Například kdybyste chtěli sledovat stav objednávky z nějakého webu:

 1. Otevřete daný web v Safari.
 2. Zvolte Soubor > Otevřít v Dashboardu.
 3. Zvýrazněte oblast, ze které chcete widget vytvořit.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat v horní části okna Safari. 

Odstraňování widgetů

Chcete-li nějaký widget z Dashboardu odstranit, klikněte na tlačítko Odebrat (-) v levém spodním rohu Dashboardu a pak klikněte na zavírací tlačítko nepotřebného widgetu (x).

Přizpůsobování widgetů

Některé widgety lze přizpůsobit, aby zobrazovaly informace, které vás zajímají. Například do widgetu Akcie můžete přidávat nebo z něj odstraňovat své oblíbené akciové tituly anebo ve widgetu Světový čas si můžete zvolit požadované časové pásmo nebo město.

Pokud si chcete přizpůsobit nějaký widget, najděte tlačítko info (i). Nastavení widgetu zobrazíte kliknutím na toto tlačítko:

 1. Podle předchozího popisu otevřete Dashboard.
 2. Přejíždějte ukazatelem přes jednotlivé widgety. Widgety s nastavením nebo volbami mají v jednom rohu malé tlačítko info (i).
 3. Kliknutím na tlačítko Info zobrazíte nastavení, která můžete změnit.

Opuštění Dashboardu

Když chcete Dashboard opustit, udělejte cokoli z následujícího:

 • Stiskněte klávesu Esc.
 • Pomocí Mission Control nebo přepínače aplikací přepněte do jiné aplikace.
 • Přejeďte po trackpadu třemi nebo čtyřmi prsty zprava doleva.

Další informace

Chcete se o Dashboardu dozvědět ještě víc? Použijte zabudovanou nápovědu OS X. Ve Finderu zvolte v nabídce Nápověda položku Centrum nápovědy a do vyhledávacího pole pak zadejte „Dashboard“.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: