Základy práce s Macem: Přizpůsobení oken

Okna lze přizpůsobit mnoha způsoby. Můžete měnit jejich velikost, nastavit jejich zobrazení na celou obrazovku, měnit jejich panely nástrojů a boční panely a další.

Ovládací prvky oken

Většina oken v OS X obsahuje nejméně jeden z těchto ovládacích prvků: zavřít, minimalizovat a zoom. Tyto ovládací prvky jsou umístěné v levém horním rohu okna.

Ovládací prvky oken 1

Když nad tyto ovládací prvky umístíte ukazatel, u každého z nich se zobrazí jeho symbol:

Ovládací prvky oken 2

Zavřít (X)

Tlačítko Zavřít zavře právě otevřené okno. Po kliknutí na toto tlačítko můžete být vyzváni k uložení práce, pokud ještě dokument v okně není uložený automaticky. Pokud se jednalo o poslední okno otevřené v aplikaci, může se tím taky ukončit tato aplikace.=

Minimalizovat (–)

Tlačítko minimalizace skryje okno tak, že ho umístí do Docku. Jedním kliknutím na toto tlačítko se okno zminimalizuje. Kliknutím na toto okno v Docku ho obnovíte do původní podoby.

Zvětšení (+)

Toto tlačítko přepne okno tak, aby jeho obsah vyplnil co největší viditelnou oblast. Jedním kliknutím okno automaticky změní velikost. Dalším kliknutím okno vrátíte do původního stavu.

Změna velikosti okna

Chcete-li změnit velikost okna, přesuňte ukazatel na okraj nebo do rohu okna. Ukazatel by se měl změnit a znázornit, že je připraven na změnu velikosti okna. Kliknutím a tažením za okraj nebo roh okna změníte jeho velikost.

Okno taky můžete nastavit tak, aby vyplnilo celou obrazovku, kliknutím na tlačítko Celá obrazovka v jeho pravém horním rohu.

Ovládací prvek Celá obrazovka

Mezi okny v zobrazení na celou obrazovku můžete přepínat pomocí přepínače aplikací nebo Mission Control. Chcete-li zobrazení na celou obrazovku ukončit, přesuňte ukazatel k hornímu okraji obrazovky, aby se zobrazil řádek nabídek. Potom znovu klikněte na tlačítko Celá obrazovka

Skrývání oken

Všechna okna otevřená v nějaké aplikaci můžete také skrýt nebo zobrazit. Chcete-li skrýt aplikaci, zvolte v nabídce s názvem aplikace příkaz Skrýt (Command-H). Chcete-li například skrýt okna aplikace Safari, zvolte Safari > Skrýt.

Nabídka Skrýt

Chcete-li aplikaci opět zobrazit, přepněte do ní kliknutím na její ikonu v Docku, pomocí přepínače aplikací nebo pomocí Mission Control.

Nabídka Okno

Pokud máte otevřeno více oken, minimalizovaných nebo skrytých, můžete zapomenout, kde se nacházejí. Hledané okno snadno najdete v nabídce Okno. Přepněte se jednoduše do aplikace, které dané okno patří, a v seznamu vyberte okno, které chcete zobrazit.

Nabídka Okno

Ke snadnému prohlížení a přepínání všech otevřených oken nebo oken patřících pouze jedné aplikaci můžete použít taky Mission Control.

Další informace o práci s okny zobrazíte kliknutím na příslušné téma v níže uvedeném seznamu.

Boční panely

Některá okna obsahují boční panel – například okna Finderu a iTunes nebo dialogy Otevřít a Uložit.

Okno Finderu s bočním panelem

Chcete-li změnit šířku bočního panelu, přesuňte ukazatel na jeho okraj. Pak klikněte a táhněte okrajem doleva nebo doprava a boční panel zmenšete nebo zvětšete.

Chcete-li boční panel skrýt, zvolte Zobrazení > Skrýt boční panel. Chcete-li boční panel znovu zobrazit, zvolte Zobrazení > Zobrazit boční panel.

Předvolby bočního panelu také můžete upravovat ve Finderu a v Předvolbách systému. Nastavené volby ovlivňují, jak bude vypadat boční panel ve Finderu a v dialogových oknech Otevřít a Uložit.

  1. V nabídce Finder zvolte Předvolby a otevřete Předvolby pro Finder.
  2. Kliknutím na kartu Boční panel zobrazíte jeho předvolby.
  3. Zaškrtněte políčka vedle položek, které chcete zobrazovat v seznamech Oblíbené, Sdílené a Zařízení na bočním panelu.
    Okno předvoleb Finderu

Chcete-li změnit velikost ikon v bočním panelu, zvolte nabídku Apple > Předvolby systému > Obecné. Vyberte nějakou možnost z nabídky „Velikost ikony bočního sloupce“.

Obecné předvolby systému

Panely nástrojů

V horní části mnoha oken, například oken Safari, Mailu nebo Finderu, je panel nástrojů. Příkazy dostupné na panelu nástrojů si můžete přizpůsobit volbou Zobrazení > Upravit panel nástrojů.

Přizpůsobení panelu nástrojů Finderu

Přetáhněte na panel nástrojů položky, které na něm chcete mít zobrazené. Chcete-li nějakou položku odebrat, přetáhněte ji z panelu nástrojů ven. Chcete-li změnit pořadí položek, přetáhněte je na místo, kde se mají zobrazovat. Až skončíte, klikněte na Hotovo.

Datum zveřejnění: