Aktualizace firmwaru pro Macy s procesorem Intel vyžadují schéma s tabulkou oddílů GUID.

Do Macu s procesorem Intel nepůjde nainstalovat aktualizace firmwaru, pokud počítač používá nestandardní schéma oddílů, jako je schéma fdisk. Při pokusu o instalaci aktualizace firmwaru se může zobrazit chybová zpráva „vyskytla se neočekávaná chyba (0); firmware nelze aktualizovat“ nebo se počítač normálně spustí (po jednom pípnutí, když je stisknuté napájecí tlačítko).

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Zjištění schématu oddílů

Schéma oddílů disku snadno zjistíte pomocí Diskové utility.

 1. Otevřete Diskovou utilitu:
   
  • Pokud byl Mac spuštěný z instalačního disku Mac OS X, zvolte Utility > Disková utilita.
  • Pokud byl Mac spuštěný ze svazku Mac OS X, otevřete Diskovou utilitu ze složky Utility. Do té se dostanete, když zvolíte Otevřít > Utility.
 2. Na levé straně okna Diskové utility vyberte příslušný pevný disk (ne svazek). Disk obvykle obsahuje název dodavatele, ne „Macintosh HD“ nebo název, který jste sami zvolili.

  Tip: Názvy svazků jsou na levé straně okna Diskové utility odsazené. Názvy disků odsazené nejsou.
 3. Kliknutím vyberte požadovaný disk.
 4. Dole na obrazovce vyhledejte řádek „Schéma mapy oddílů:“. V případě Macu s procesorem Intel jde firmware instalovat jenom na disk se schématem „Tabulka oddílů GUID“.
  Informace o schématu oddílů

Řešení

Pokud schéma oddílu není „Tabulka oddílů GUID“ budete muset zazálohovat data, disk znovu rozdělit a přeinstalovat Mac OS X.

Disk se tímto smaže a budete moct nainstalovat aktualizaci firmwaru. Důležité: Zazálohujte si důležitá data. Rozdělení pevného disku smaže všechna jeho data.

 1. Zazálohujte si důležitá data. Rozdělení pevného disku smaže všechna jeho data.
 2. Spusťte počítač z instalačního disku Mac OS X a zvolte Utility > Disková utilita.
 3. Vyberte pevný disk počítače.
 4. V okně Disková utilita klikněte na panel Rozdělit. Pokud panel Rozdělit nevidíte, přesvědčte se, jestli je na levé straně okna vybraný disk (ne svazek). Disk obvykle obsahuje název dodavatele, ne „Macintosh HD“ nebo název, který jste sami zvolili.

  Tip: Názvy svazků jsou na levé straně okna Diskové utility odsazené. Názvy disků odsazené nejsou.
 5. V rozevírací nabídce Uspořádání oddílů vyberte požadovaný počet oddílů. Pokud chcete jenom jeden oddíl, vyberte „1 oddíl“.
 6. Klikněte na Volby.

  Poznámka: U některých Maců s procesorem Intel se tlačítko Volby pod panelem Rozdělit nezobrazuje. Místo toho disk smažte pomocí panelu Smazat. Schéma oddílů se tímto změní na výchozí „Schéma tabulky oddílů GUID“. Podle potřeby potom můžete na panelu Rozdělit vytvořit další oddíly.

 7. Na kartě Schéma oddílů zvolte „Tabulka oddílů GUID“.
 8. Klikněte na OK.
 9. V části Informace o svazku proveďte veškeré další požadované změny, například velikosti a názvy oddílů.
 10. Kliknutím na tlačítko Rozdělit smažte a rozdělte disk.
 11. Po vytvoření oddílů přeinstalujte na příslušném svazku Mac OS X.
 12. Po opětovné instalaci Mac OS X si stáhněte a nainstalujte aktualizaci firmwaru pro váš počítač. Potom můžete obnovit svoje zálohovaná data.

 

Datum zveřejnění: