Mac OS X: Umístění písem a jejich účel

Mac OS X má více složek s písmy. Kdo a kdy může písmo používat je určeno místem jeho instalace.

Správa písem v Knize písem

K instalaci, mazání, prohlížení, třídění, ověřování, povolování a zakazování písem je doporučeno používat Knihu písem (v Mac OS X 10.3 a novějším). Další informace najdete v článku Mac 101: Kniha písem.

Pokud písma chcete spravovat raději ručně, podívejte se na následující část.
 

Ruční správa písem

Poznámka: V závislosti na nainstalovaném softwaru a počtu uživatelů obsahuje Mac OS X čtyři nebo více složek Fonts (Písma). Tento článek je rozlišuje podle názvu cesty. Informace o názvech cesty najdete v tomto článku.

Písma se instalují tak, že na ně dvakrát kliknete a postupujete podle pokynů v aplikaci Kniha písem, nebo soubory písem ručně zkopírujete či přetáhnete na libovolnou ze standardních složek Fonts v Mac OS X.

Složka, ve které je písmo umístěno, určuje, kdo může písmo používat. Příklad: Pokud uživatel ručně nainstaluje nové písmo do složky ~/Knihovna/Fonts/, je dané písmo dostupné pouze pro tohoto uživatele. Pokud kořenový uživatel nebo správce stejné písmo nainstaluje do složky /Síť/Knihovna/Fonts/, mohou ho používat všichni uživatelé v síti (pokud správce sítě nastavil počítače na tento způsob sdílení).

Změny v písmech se projeví po otevření aplikace nebo když se uživatel přihlásí ke svému účtu či do počítače, kde ke změnám proběhlo. V případě duplicitních písem jsou jejich konflikty řešeny na základě přednostního pořadí standardních složek Fonts, které jsou popsány níže (od nejvyšší po nejnižší prioritu).

Poznámka: Některá písma jsou vyžadována aplikacemi, jako například písma, která jsou součástí iLife nebo iWork. Pokud zjistíte, že projekty související s těmito aplikacemi nevypadají podle očekávání, nebo pokud nějakou aplikaci nejde po zákazu písma otevřít, zkuste písmo znovu povolit a opět to prověřte.


Umístění písem

Poznámka: Znak vlnovky (~) představuje domovskou složku uživatele, která může být místní nebo vzdálená.

Použití písma Umístění složky s písmy
Popis
Uživatel ~/Knihovna/Fonts/
Všichni uživatelé mají úplnou kontrolu nad písmy nainstalovanými v jejich domovské složce. Tato písma má uživatel k dispozici, když je přihlášen do počítače. Zde nainstalovaná písma nejsou dostupná pro ostatní uživatele počítače.
Místní uživatel /Knihovna/Fonts/ Písma nainstalovaná v této složce mohou využívat všichni místní uživatelé počítače. Mac OS X tato dodatečná písma nepotřebuje pro fungování systému. Obsah této složky může upravovat správce. Jedná se o doporučené místo pro písma sdílená mezi aplikacemi.
Síť /Síť/Knihovna/Fonts/ Složka Síť je pro písma sdílená všemi uživateli v místní síti. Tato funkce je obvykle využívána na síťových souborových serverech, pod kontrolou správce sítě.
Systém /Systém/Knihovna/Fonts Mac OS X vyžaduje písma v této složce pro potřeby systému a zobrazování. Neměla by se ručně upravovat nebo odstraňovat.
Classic /System Folder/Fonts/ Tato složka obsahuje písma využívaná prostředím Classic (pouze Mac OS X 10.4 nebo starší). Pokud je přítomno více složek System Folder systému Mac OS 9.1, jsou použita pouze písma ve složce System Folder vybrané na panelu Classic v Předvolbách systému. Aplikace prostředí Classic mají přístup pouze k těmto písmům a ne k písmům uloženým jinde. Oproti tomu aplikace Mac OS X mohou tato písma používat i v případě, když není prostředí Classic aktivní.
Datum zveřejnění: