Kamera FaceTime: Zpráva, že kameru používá jiná aplikace

Kameru FaceTime může v jednu chvíli využívat jen jedna aplikace. Když se pokusíte zahájit videohovor, může se zobrazit zpráva, že kameru už používá jiná aplikace.

Pokud se vám zobrazí uvedená zpráva, řiďte se tímto postupem:

  1. Ukončete všechny aplikace, které používají kameru FaceTime. Pokud nevíte, které aplikace by ji mohly používat, jednoduše ukončete všechny otevřené aplikace. Kameru FaceTime mohou používat například aplikace iChat, iMessage, PhotoBooth a další. 
  2. Otevřete jen jednu aplikaci a použijte kameru FaceTime.
  3. Jestliže používáte externí kameru a problém přetrvává, odpojte kabel z kamery i počítače, počkejte pár sekund a potom kabel znovu pevně (ale ne násilím) připojte ke kameře i počítači.

FaceTime není k dispozici ve všech zemích a regionech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: