Mac OS X: Svazky s formátem „Mac OS rozšířený (HFS plus)“ a omezení souborů

Přečtěte si informace o omezeních souborů a svazků na discích, které využívají formát Mac OS rozšířený (HFS plus) v Mac OS X. Sem patří žurnálované svazky, šifrované svazky a svazky rozlišujících velikost písem.

Omezení svazků a souborů v Mac OS X

Maximální počet svazků (všechny verze Mac OS X)

bez omezení

Maximální počet souborů (nebo souborů a složek) ve složce (všechny verze Mac OS X)

až 2,1 miliardy (2)

Maximální velikost svazku a souborů (Mac OS X 10.0 – 10.1.5)

2 TB (1)

Maximální velikost svazku a souborů (Mac OS X 10.2 – 10.2.8)

8 TB (1)

Maximální velikost svazku a souborů (Mac OS X 10.3 – 10.5.2)

16 TB (1)

Maximální velikost svazku a souborů (Mac OS X 10.5.3 nebo novější)

téměř 8 EB (1, 3)


Poznámky

  1. Teoretická maximální velikost souborů v souborovém systému „Mac OS rozšířený“ jsou milióny terabajtů. V praxi se maximální velikost souboru rovná maximální velikosti svazku, vyjma malého množství diskového prostoru, které je vyhrazené pro informace souborového systému.
  2. Konkrétně, 2^31 nebo 2 147 483 648. Skutečný počet souborů, které lze uložit na svazek Mac OS rozšířený (HFS plus) nebo žurnálovaný HFS+, závisí na velikosti svazku a velikosti souborů. Například 160GB svazek Mac OS rozšířený s výchozí velikostí bloku 4 kB má 40 milionů dostupných bloků. Na tento svazek lze uložit až 40 miliónů velmi malých souborů, ale ne 2 miliardy. Na větší disk se stejnou výchozí velikostí bloku se vejde poměrně více souborů.
  3. 2^63 - 2^31 = 9 223 372 034 707 292 160, což je bezmála 8 exabajtů (EB). Jeden exabajt se zhruba rovná jednomu miliónu terabajtů.
Datum zveřejnění: