Použití utility příkazového řádku kickstart v prostředí Apple Remote Desktop

Příkaz kickstart můžete použít k provádění příkazů Apple Remote Desktop bez restartování vzdáleného počítače.

Příkaz kickstart můžete použít k nastavení předvoleb Apple Remote Desktopu. Například můžete nainstalovat, odinstalovat, aktivovat, nastavit nebo restartovat součásti Apple Remote Desktopu.

Přečtěte si, jak ovládat vzdálený Mac pomocí Sdílení obrazovky s použitím utility příkazového řádku kickstart v macOS Mojave 10.14 a novějším.

Než začnete

Nástroj kickstart najdete na této cestě:
/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Příkazy z tohoto článku zadávejte na jednom řádku. Pokud se text bude při psaní zalamovat, je to v pořádku. Nemačkejte klávesu Return, dokud nenapíšete celý příkaz.

Další informace o příkazu kickstart zobrazíte zadáním příznaku -help:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Ukázkové příkazy

Příkazy z tohoto článku fungují s Apple Remote Desktopem 3.2 a novějším.

Můžete použít třeba tyto příkazy:

 • Restartování agenta a pomocné součásti ARD:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -restart -agent
  
 • Zapnutí funkce Remote Desktop Sharing, povolení přístupu všem uživatelům a povolení nabídky extra:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all -clientopts -setmenuextra -menuextra yes
  
 • Zapnutí funkce Remote Desktop Sharing, povolení přístupu určeným uživatelům:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -specifiedUsers
  
  Volby -configure, -access a -privs musíte použít v samostatných příkazech, abyste mohli určit sady uživatelů a jejich přístupová oprávnění. Například tento příkaz je pro uživatele s krátkými jmény „teacher“ a „student“. Dá jim přístup ke sledování (ale ne ovládání) počítače a možnost posílat textové zprávy:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users teacher,student -access -on -privs -ControlObserve -ObserveOnly -TextMessages
  
  Na rozdíl od jiných voleb kickstartu nemůžete volby allowAccessFor kombinovat s jinými. Musíte je použít tak, jak je to ukázáno v posledních dvou příkladech výše. Může být nutné použít příkaz kickstart několikrát, než bude nastavení odpovídat vašim požadavkům.
 • Odebrání oprávnění k přístupu pro určené uživatele (v tomto případě „student“):
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users student -access -off
  
 • Vypnutí agenta ARD Agent a odstranění oprávnění k přístupu všech uživatelů:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off
  
Datum zveřejnění: