Informace o chybových kódech samočinného testu RAM při spouštění Macu

Přečtěte si, jakými způsoby může Mac s procesorem Intel udávat chybové kódy samočinného testu RAM při spouštění Macu.

Počítače Mac s procesorem Intel udávají chybové kódy samočinného testu RAM při spouštění Macu prostřednictvím kombinace zvukových signálů a blikajících LED. Některé novější modely Macintoshů udávají chybové stavy jenom prostřednictvím zvukových signálů při spouštění.

Pokud Mac nedetekuje žádnou RAM nebo pokud nainstalovaná RAM nevyhovuje příslušným specifikacím, zůstane obrazovka černá, ale LED kontrolka napájení vepředu na počítači (pokud je přítomná) bude blikáním s jednosekundovými intervaly signalizovat chybu. Tento chybový stav může být způsoben fyzickým poškozením RAM, nesprávnou RAM nebo nepřítomností nainstalované RAM.

Některé RAM samočinným testem při spuštění můžou projít, ale operační systém nejde i tak používat. V takovém případě Mac zobrazí šedou obrazovku, zazní třikrát zvukový signál, třikrát zabliká LED kontrolka napájení vepředu na počítači (pokud je přítomná), chvíli je pauza a pak kontrolka znova začne blikat, dokud se počítač nevypne.

Abyste tyto problémy vyřešili, nejdřív znova usaďte paměť a počítač vyzkoušejte. Pokud test paměti při spouštění znova selže, vyzkoušejte paměť, která správně fungovala v jiném systému, nebo použijte novou paměť.

Datum zveřejnění: