Informace o CD pro obnovení firmwaru (Macy s procesory Intel)

Tento článek uvádí informace o CD pro obnovení firmwaru, které je součástí Maců s procesory Intel.

 

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

CD pro obnovení firmwaru slouží k obnovení firmwaru Macu s procesorem Intel.

Poznámka: Obnovením firmwaru dojde k obnovení některých předvoleb počítače na výchozí hodnoty.

Tímto způsobem můžete firmware obnovit jen po přerušené nebo neúspěšné aktualizaci. Pokud už je váš počítač v tomto stavu, musíte si tento software stáhnout a vytvořit z něho CD na jiném Macu, nebo můžete počítač zanést do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple, aby vám firmware obnovili. Toto CD se dá vytvořit na Macu s procesorem PowerPC i s procesorem Intel, ale funguje pouze na Macích s procesorem Intel.

Poznámka: Toto CD nelze použít k vrácení firmwaru Macu s procesorem Intel na předchozí verzi, když už byla provedena úspěšná aktualizace.

Stáhněte si obraz CD pro obnovení firmwaru

Software CD pro obnovení firmwaru si můžete stáhnout ze stránky Apple se soubory ke stažení. Pro různé počítače jsou k dispozici různé verze CD pro obnovení. Tabulka na jednotlivých stránkách se soubory ke stažení uvádí, ke kterému modelu dané CD patří. Informace o modelu vašeho Macu (identifikátor modelu) zjistíte na Macu, se kterým budete CD používat, takto:

 1. V nabídce Apple vyberte O tomto Macu.
 2. Klikněte na tlačítko Další informace. Otevře se okno Informace o systému.
 3. Identifikátor modelu se nachází v části Přehled hardwaru, což je první okno, které byste měli vidět. Vypadá asi takto: „MacBookPro 2,1“.
 4. Porovnejte informace o modelu se seznamem na stránce se soubory ke stažení a stáhněte si ten správný obraz CD pro váš počítač.

Obnovení firmwaru pomocí CD pro obnovení firmwaru

Chcete-li obnovit firmware počítače, musíte nejdříve následujícím postupem vytvořit CD pomocí obrazu disku s názvem „FirmwareRestorationCD.dmg“.

 1. Otevřete Diskovou utilitu, která se nachází ve složce /Aplikace/Utility.
 2. Klikněte na ikonu Vypálit nebo vyberte položku nabídky „Vypálit...“ v nabídce Obrazy.
 3. Přejděte do umístění souboru FirmwareRestorationCD.dmg a klikněte na ikonu Vypálit.
 4. Vložte prázdné zapisovatelné CD.
 5. Kliknutím na tlačítko Vypálit vytvořte CD pro obnovení firmwaru. Soubory se vypálí na disk.

  Potom pomocí CD pro obnovení firmwaru obnovte svůj firmware:
 6. Počítač, který se snažíte obnovit, musí být připojený k elektrické zásuvce.
 7. Počítač zapněte a držte neustále vypínací tlačítko. LED kontrolka režimu spánku bude rychle blikat, pak pomalu a pak zase rychle (3 rychlá bliknutí, 3 pomalá bliknutí, 3 rychlá bliknutí).

  Na Macích, které nemají LED kontrolky režimu spánku, budou místo toho použity zvukové signály. Stiskněte a podržte vypínací tlačítko, dokud neuslyšíte 3 dlouhé tóny, pak 3 krátké tóny a nakonec 3 dlouhé tóny.

  U Maců, které používají optickou mechaniku se zásuvkou, se tato zásuvka vysune, aby do ní šlo vložit CD pro obnovení.
 8. Dokud blikají kontrolky nebo zní zvukové signály, vložte CD pro obnovení firmwaru a uvolněte vypínací tlačítko. Po spuštění procesu obnovení se přehraje dlouhý tón.

Zobrazí se šedá obrazovka s logem Apple, pod kterým bude ukazatel průběhu. Ukazatel průběhu udává, že probíhá aktualizace firmwaru. V žádném případě během aktualizace neodpojujte napájení a nevypínejte ani nerestartujte počítač, jinak budete muset proces obnovení spustit znovu od kroku 6.

Po aktualizaci firmwaru se počítač automaticky restartuje.

Datum zveřejnění: