Zjištění verze softwaru v iPhonu, iPadu nebo iPodu

Verzi softwaru iOS nebo iPodu, kterou máte nainstalovanou v iPhonu, iPadu nebo iPodu, zjistíte na vašem zařízení nebo v iTunes.

 

Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Když chcete zjistit verzi iOS nainstalovanou ve vašem zařízení, přejděte do Nastavení > Obecné > Informace.

Na iPodu, iPodu classic, iPodu nano nebo iPodu mini

  1. Několikrát stiskněte tlačítko nabídky, než se zobrazí hlavní nabídka.
  2. Přejeďte do části Nastavení > Informace.
  3. Měla by zde být uvedena verze softwaru v zařízení. Když chcete zobrazit verzi softwaru na iPodu nano (3. nebo 4. generace) nebo iPodu classic, na obrazovce Informace dvakrát stiskněte prostřední tlačítko.

Na iPodu shuffle

Zjištění verze v iTunes

Ke zjištění verze softwaru v zařízení můžete použít taky iTunes. Postupujte takto:

  1. Přesvědčte se, že máte nejnovější verzi iTunes.
  2. Otevřete iTunes a připojte zařízení.
  3. Klikněte na ikonu zařízení v levém horním rohu okna iTunes.
  4. Verzi softwaru najdete v části Souhrn nebo Nastavení.

Pokud iTunes vaše zařízení nerozpoznají, přečtěte si, jak postupovat.

Datum zveřejnění: