Správa funkcí dohledu v iTunes pro Windows

Použití rodičovského, podnikového nebo školního dohledu v iTunes k omezení přístupu k obsahu.

Tento článek platí pouze pro iTunes 7.1 nebo novější na počítačích s Windows.

Správci systému můžou v iTunes pro Windows nastavit rodičovský, podnikový nebo školní dohled pro omezení přístupu k obsahu.

Postup v tomto článku používá Editor registru (Regedit.exe) k provádění změn v registru systému Windows. I když jste zvyklí Editor registru běžně používat, nejprve registr zazálohujte. Když uděláte chybu, počítač by mohl přestat správně fungovat nebo by se nemusel vůbec spustit.

Klíče registru pro rodičovský dohled

Rodičovský dohled v iTunes pro Windows určují dva klíče registru.

Ve Windows XP a 32bitových Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

V 64bitových Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Nastavení předvoleb rodičovského dohledu v iTunes

Hodnota specifická pro uživatele [SID] je řetězec reprezentující bezpečnostní identifikátor uživatelského účtu. Typicky vypadá nějak takhle: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Každý uživatelský účet má jinou hodnotu specifickou pro uživatele [SID]. Z toho důvodu může iTunes uchovávat jedinečné předvolby rodičovského dohledu pro každého uživatele zvlášť v části registru HKEY_LOCAL_MACHINE. Chcete-li nastavit předvolby rodičovského dohledu sdílené novými uživatelskými účty, vytvořte je pod následujícími klíči registru.

Na 32bitových Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

Na 64bitových Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 a novější používají hodnoty uložené v těchto klíčích v případě, že hodnota specifická pro uživatele [SID] neexistuje.

iTunes ukládají předvolby rodičovského dohledu v pěti klíčích registru. Když je rodičovský dohled zamčený, iTunes používají tyto hodnoty:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

V případě, že hodnota specifická pro uživatele [SID] neexistuje, iTunes 8.0.2 a novější používají následující hodnoty:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Když je rodičovský dohled odemčený, iTunes používají tyto hodnoty:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Hodnoty UserFlags a AdminFlags

Jméno UserFlags nebo AdminFlags Hexadecimální hodnota
(jen při ručním upravování registrové hodnoty klienta)
Decimální hodnota
(jen při určování registrové hodnoty přes zásady skupin)
Poznámky
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Tento příznak vypíná jen internetové rádio. Nevypíná rádiové stanice Apple Music.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

přidáno v iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

přidáno v iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

přidáno v iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

přidáno v iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

přidáno v iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

přidáno v iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

přidáno v iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

přidáno v iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

přidáno v iTunes 11.3

Hodnoty UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit a AdminTVShowsLimit

Tyto hodnoty registru nejsou veřejně dokumentované. Správci systému typicky pracují jen s předvolbami rodičovského dohledu nastavenými pomocí hodnot registru UserFlags a AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit a UserTVShowsLimit

Tyto hodnoty představují odemčený rodičovský dohled. Nastavují se pod klíčem HKEY_CURRENT_USER, takže do nich uživatelé můžou zapisovat i bez zvýšených oprávnění. Proto byste je neměli používat, když chcete uživatelům zabránit ve změně vámi nastaveného rodičovského dohledu.

iTunes dodržují omezení daná hodnotami UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID a UserGamesLimit, pouze když:

 • Není nastavená hodnota AdminFlags v HKEY_LOCAL_MACHINE
 • Bit kParentalFlags_Locked v hodnotě AdminFlags je nastavený na 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit a AdminTVShowsLimit

Tyto hodnoty značí zamčený rodičovský dohled. Nastavují se pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE, takže uživatelé k jejich změně potřebují zvýšená oprávnění.

iTunes kontrolují hodnotu AdminFlags pro aktuálního uživatele, která znamená, že je dohled zamčený. Pokud hodnota existuje, iTunes ji použijí a budou ignorovat hodnoty uživatelexxx pod klíčem HKEY_CURRENT_USER.

V tomto scénáři hodnoty správcexxx nemusí odrážet aktuální nastavení rodičovského dohledu, pokud je dohled odemčený. Udržují se jen uživatelské hodnotyxxx a zamčený dohled v AdminFlags zůstává aktuální.

Přednastavení rodičovského dohledu

Chcete-li přednastavit rodičovský dohled, nastavte pro každý uživatelský účet tři klíče registru pod HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls.

Můžete to udělat jedním ze tří způsobů:

 • Pomocí iTunes nastavte a zamkněte rodičovský dohled pro jednoho uživatele a pak hodnoty zkopírujte pod bezpečnostní identifikátor (SID) ostatních uživatelů. Než to uděláte, zkontrolujte, že nepotřebujete nastavit příznaky, které nelze ovládat z uživatelského rozhraní iTunes. 
 • Pomocí Editoru registru nastavte hodnoty rodičovského dohledu.

Chcete-li přednastavit rodičovský dohled pro uživatelské účty, které ještě nebyly vytvořené nebo použité, nastavte následující hodnoty.

Pro 32bitové verze iTunes na 32bitových verzích Windows nebo pro 64bitové verze iTunes na 64bitových verzích Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Pro 32bitové verze iTunes na 64bitových verzích Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Pokud pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls neexistují žádné klíče specifické pro účet, iTunes použijí hodnoty pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Pokud chcete uživatelům bez zvýšených oprávnění zabránit ve změně rodičovského dohledu, zkontrolujte, zda je nastavena hodnota kParentalFlags_Locked v klíči AdminFlags.

Když tyto příznaky nastavujete, pamatujte, že:

 • Tyto příznaky nejdou nastavit v uživatelském rozhraní iTunes.
 • Nastavení těchto příznaků se uplatní, jen když nastavíte klíč kParentalFlags_Locked. Když AdminFlags nezamknete, iTunes budou nastavení ignorovat.
 • Nastavení těchto příznaků musíte provést pomocí AdminFlags. Když je nastavíte pomocí UserFlags, nebudou vynucovány.
Jméno UserFlags nebo AdminFlags Hexadecimální hodnota
(jen při ručním upravování registrové hodnoty klienta)
Decimální hodnota
(jen při určování registrové hodnoty přes zásady skupin)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Chcete-li například vypnout kontrolu aktualizací pro zařízení (Check for Device Updates), nastavte hodnotu registru AdminFlags pro kParentalFlags_Locked a pro kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates na 0x40000000.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: