Tipy pro bezpečnou práci s e-mailovými přílohami a obsahem staženým z internetu

Tento článek uvádí tipy pro bezpečnou práci e-mailovými přílohami a soubory staženými z internetu.

Tipy pro bezpečné otevírání aplikací

Při otevírání souborů (třeba dvojitým kliknutím) pocházejících od někoho, koho neznáte anebo od koho jste žádný soubor nečekali, buďte vždy opatrní. Sem patří přílohy e-mailů, soubory poslané přes aplikace pro posílání zpráv a další soubory, které si stáhnete z internetu. Zejména buďte obezřetní při stahování souborů od zdroje, který si zatím nezískal vaši důvěru. Stažené soubory totiž někdy mohou mít názvy nebo ikony, které vzbuzují dojem, že se jedná o dokument nebo mediální soubor (např. PDF, MP3 nebo JPEG), ale přitom jde o škodlivou aplikace. Takto zamaskované škodlivé aplikaci se říká „trojan“ nebo „trojský kůň“.

Následující témata vám poradí, jak bezpečně pracovat s e-mailovými přílohami a soubory staženými z internetu.

Rozpoznání aplikací maskovaných jako dokumenty

Pokud je vám nějaký soubor podezřelý, můžete se ve Finderu podívat, zda se ve skutečnosti nejedná o aplikaci. Nejdřív soubor vyberte na ploše nebo v okně Finderu a potom se pomocí příkazu Informace (Command-I) podívejte, jaký má „Druh“. Pokud ve Finderu používáte zobrazení sloupců, bude tato informace u vybraného souboru uvedená automaticky. Jestliže očekáváte dokument, ale u souboru je uvedený jakýkoli jiný druh, pak byste tento soubor neměli otevírat. Neklikejte dvakrát na jeho ikonu, nepoužívejte na něj ve Finderu příkaz Otevřít (Command-O) ani ho nijak jinak neotevírejte.

Jestli nevíte, jaký druh by měl u daného typu dokumentu být uvedený, můžete soubor porovnat s jinými vašimi dokumenty stejného typu, případně můžete otevřít příslušnou aplikaci, vytvořit nový dokument tohoto typu a uložit ho. Příkazem Informace se podívejte na druh vašich stávajících dokumentů a srovnejte ho s druhem dokumentu, který jste si stáhli nebo dostali e-mailem.

Například následující druhy souborů jsou reálné dokumenty:

 • Dokument ve formátu RTF (Rich Text Format)
 • Prostý textový dokument
 • Obrázek JPEG
 • Dokument PDF
 • Soubor M4A
 • Soubor M4P
 • Zvukový soubor MP3
 • Soubor filmu

Existuje několik druhů souborů, které značí, že jde o aplikaci. Pokud soubory z e-mailových příloh nebo stažené z internetu obsahují ve svém Druhu slovo „aplikace“ nebo jsou jakkoli jinak podezřelé, buďte opatrní. Pozor si dávejte i s následujícími druhy aplikací:

 • Unix Executable File (Spustitelný soubor Unix)
 • Script
 • Terminal
 • TerminalShellScript
 • Jar Launcher Document

Máte-li nainstalovaný nějaký software jiných výrobců, podívejte se do dokumentace, zda jeho soubory mohou obsahovat makra, skriptovací jazyky nebo spustitelný kód. Pokud ano, tak s nimi také zacházejte opatrně.

Ověřování stažených souborů

Mac OS X 10.4 Tiger obsahuje funkci ověřování stažených souborů. Různé aplikace Apple pomocí ní dodatečně ověřují, zda je obsah získaný ze sítě nezávadný. Když v Mailu otevřete přílohu, která ve skutečnosti není dokumentem, ale aplikací, ověřovací funkce Mac OS X vás upozorní na nebezpečný druh souboru. Pokud o souboru máte jakékoli pochybnosti, zrušte jeho otevírání. Jestliže přílohu uložíte anebo ji přetáhnete do složky, zkontrolujte ji pomocí Finderu, jak je popsáno výše. Pokud jste očekávali dokument, ale Finder hlásí, že jde o aplikaci, tak soubor neotevírejte. Místo toho ho okamžitě smažte.

Když v Safari přejdete na nějaký stáhnutelný soubor (například kliknutím na odkaz), ověřovací funkce Mac OS X vás upozorní na případné nebezpečné druhy souboru. Pokud o souboru máte jakékoli pochybnosti, zrušte jeho otevírání. Jestliže si soubor stáhnete tím, že na něj kliknete s podrženou klávesou Command nebo v kontextové nabídce vyberete Download Linked File (Stáhnout odkazovaný soubor), ověřovací funkce Mac OS X ho nezkontroluje a soubor se automaticky otevře. Takový stažený soubor byste měli zkontrolovat ve Finderu, jak je popsáno výše. Pokud jste očekávali dokument, ale Finder hlásí, že jde o aplikaci, tak soubor neotevírejte. Místo toho ho okamžitě smažte.

Karanténa souborů

Mac OS X 10.5 Leopard a novější verze vylepšují stahování pomocí karantény souborů. Mac OS X 10.5 si pamatuje, který obsah jste stáhli ze sítě. Když takový potenciálně nebezpečný obsah otevřete ve Finderu, Spotlightu nebo z Docku, karanténa souborů vás upozorní na nebezpečné typy souborů. Pokud o souboru máte jakékoli pochybnosti, zrušte jeho otevírání.

Rozlišení legitimních aplikací od těch škodlivých

Nejdůležitějším ukazatelem je, odkud jste soubor získali. Stahujte a instalujte jen aplikace z důvěryhodných zdrojů, například od známých vydavatelů aplikací, autorizovaných prodejců nebo jiných známých distributorů. Před instalací rovněž doporučujeme zkontrolovat aplikaci antivirovým softwarem. Na webu s produkty pro Mac najdete vybraný software třetích výrobců.

Datum zveřejnění: