Notebooky Mac: Senzor náhlého pohybu

Senzor náhlého pohybu chrání pevný disk a pomáhá zabraňovat problémům s diskem, pokud počítač spadne nebo je vystaven silným otřesům.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Všechny notebooky Mac s procesory Intel mají vestavěnou technologii senzoru náhlého pohybu. Patří mezi ně:

 • MacBook
 • MacBook Pro
 • MacBook Air
 • Počítače PowerPC od modelu PowerBook G4 (12palcový, 1,5 GHz), PowerBook G4 (15palcový, 1,67/1,5 GHz) a PowerBook G4 (17palcový, 1,67 GHz) a počítače iBook G4 od modelu iBook G4 (polovina roku 2005).

Poznámka: Počítače s úložištěm SSD nebo flashovým úložištěm senzor náhlého pohybu nepoužívají, protože nemají žádné pohyblivé součásti.

Účelem senzoru náhlého pohybu je detekovat nezvykle silné otřesy, náhlé změny polohy a zrychlený pohyb. Pokud senzor zjistí některý z těchto stavů, okamžitě zaparkuje hlavy pevného disku, aby se snížilo nebezpečí poškození disku v případě nárazu. Při zaparkování hlav může být slyšet jemné cvaknutí nebo „cinknutí“, což je normální. Pokud si přehráváte video či zvuk nebo provádíte jiné podobné činnosti, můžete si při aktivaci senzoru náhlého pohybu všimnout krátkého přerušení probíhající činnosti. Činnost by se měla obnovit, jakmile je technologie senzoru ve stavu, kdy se může deaktivovat.

Když senzor náhlého pohybu zjistí, že je počítač opět ve stabilní poloze, hlavy pevného disku odblokuje, a počítač se vrátí do běžného režimu činnosti. Obecně platí, že ani pravidelná aktivace senzoru náhlého pohybu nepříznivě neovlivňuje výkon pevného disku. Nejlepší je nezvedat počítač ani jím nepohybovat, když je v provozu a aktivní. Pokud potřebujete počítačem pohnout, nejprve ho uspěte přiklopením víka nebo příslušným příkazem z nabídky Apple.

 

Co když potřebuji senzor náhlého pohybu vypnout? 

Funkci senzoru náhlého pohybu Apple důkladně vyladil, aby dosáhl co nejlepší rovnováhy mezi ochranou pevného disku a předcházením nechtěné aktivaci senzoru. Většina majitelů notebooků Mac tuto funkci nikdy nepotřebuje vypnout. Společnost Apple doporučuje, abyste nastavení neupravovali, pokud to není naprosto nezbytné.

V některých prostředích, jako jsou koncertní sály, nahrávací studia nebo taneční kluby, však můžou být vnější vibrace dost silné na to, aby modul kvůli nim hlavy pevného disku neočekávaně zaparkoval, což může mít za následek přerušení přehrávání zvuku nebo videa. V těchto situacích může být vhodné tuto funkci dočasně vypnout.

 

Nejprve zjistěte stav senzoru náhlého pohybu

 1. Ve Finderu v nabídce Otevřít zvolte Utility.
 2. Ve složce Utility otevřete aplikaci Terminál.
 3. Když se zobrazí příkazový řádek, napište sudo pmset -g a stiskněte Enter.
 4. Na výzvu zadejte heslo správce a stiskněte Enter. Tento příkaz slouží ke zjištění aktuálního nastavení senzoru náhlého pohybu. Nastavení můžete zjistit tak, že v Mac OS X 10.4 nebo novějším najdete položku Sudden Motion Sensor (Senzor náhlého pohybu) a vpravo od ní se podíváte na příslušnou hodnotu. Výchozí nastavení je „1“ (zapnuto). Pokud je senzor vypnutý, hodnota nastavení bude „0“.

 

Postup vypnutí senzoru náhlého pohybu v Mac OS X 10.4 a novějším:

 1. Pokud je senzor náhlého pohybu zapnutý, můžete ho vypnout tak, že v okně Terminálu zadáte příkaz sudo pmset -a sms 0 a stisknete Enter.
 2. Na výzvu zadejte heslo správce.
 3. Napište příkaz sudo pmset -g , který zajistí, aby nastavení mělo hodnotu „0“.

Veškeré změny, které provedete v nastavení senzoru náhlého pohybu, zůstávají v platnosti i po restartování počítače. Pokud se rozhodnete senzor náhlého pohybu vypnout, Apple doporučuje ho co nejdříve znovu zapnout, abyste mohli jeho funkci plně využívat.

 

Postup opětovného zapnutí senzoru náhlého pohybu v Mac OS X 10.4 a novějším:

 1. Pokud je senzor náhlého pohybu vypnutý (nastavení má hodnotu „0“), můžete jej znovu zapnout tím, že v okně Terminálu napíšete příkaz sudo pmset -a sms 1 a stisknete klávesu Enter.
 2. Na výzvu zadejte heslo správce.
 3. Napište příkaz pmset -g , který zajistí, aby nastavení mělo hodnotu „1“.
Datum zveřejnění: