Vizuální rozdíly mezi knihami a výtisky objednanými ve Fotkách pro OS X a iPhotu

Když si objednáte výtisk fotografie nebo fotoknihu ve Fotkách pro OS X a iPhotu, použijeme různé procesy v závislosti na objednaném produktu. Přečtěte si podrobnosti o těchto procesech a o tom, jak mohou vést k drobným odlišnostem mezi výtisky a knihami.

Z důvodu rozdílů v tiskových procesech používaných pro tisk fotografií a pro tisk knih můžete zaznamenat mírné rozdíly v barevnosti, kontrastu a lesku obrázků objednaných ve formě výtisků nebo ve formě obrázků v knize.

Výtisky využívají tříbarevný proces

Výtisky objednané ve Fotkách nebo iPhotu se tisknou pomocí procesu využívajícího halogenidy stříbra. Výtisky vyvoláváme stejným způsobem, jakým se fotografie vyvolávají běžně. Jediný rozdíl je v tom, že obraz se vykresluje laserem namísto promítání skrz negativ. Všechny barvy, včetně černé, jsou tvořeny kombinací pigmentů azurové, purpurové a žluté barvy.

Z důvodu rozdílu mezi bílou na monitoru a bílou na papíru mohou výtisky vypadat tmavší než na obrazovce. V některých fotkách mohou být mírné barevné odchylky, mezi které patří:

  • Černobílé výtisky mají mírně narůžovělý nádech.
  • Některé odstíny bílé mohou být namodralé.

Knihy využívají čtyřbarevný proces

Knihy objednávané prostřednictvím Fotek nebo iPhota se tisknou pomocí čtyřbarevného procesu podobného tradičnímu tisku knih. Barvy jsou vytvářeny kombinací azurové, purpurové a žluté, s přidanou černou pro zvýšení kontrastu. Tento proces se od výše popisovaného procesu využívajícího halogenidy stříbra liší a může způsobovat, že obrázky vytištěné ve foto knize vypadají jinak, než ty samé obrázky ve formě výtisků. 

Dá se také očekávat, že zaznamenáte odchylky v barvě mezi výtisky objednanými z Fotek nebo iPhota a výtisky z vaší barevné tiskárny. To je způsobeno rozdíly v používaných barvivech a procesech u různých modelů tiskáren a výrobců.

Datum zveřejnění: