OS X Server: Informace o kompatibilitě nástrojů na správu

Tento článek uvádí informace o kompatibilních kombinacích aplikací Server a systémového softwaru pro správu OS X Serveru z jiného počítače s OS X.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

OS X Server (Yosemite)

Ke správě OS X Serveru v systému Yosemite používejte aplikaci Server verze 4 nebo novější v OS X Yosemite. Aplikaci Server si můžete stáhnout z Mac App Storu.

Chcete-li OS X Server v systému Yosemite spravovat z klienta s jinou verzí OS X, připojte se k serveru přes Sdílení obrazovky nebo Apple Remote Desktop.

Poznámka: Nástroj Workgroup Manager a předchozí verze aplikace Server nejsou s Yosemite kompatibilní.

OS X Server (Mavericks)

Ke správě OS X Serveru v systému Mavericks používejte aplikaci Server verze 3 nebo novější v OS X Mavericks. Aplikaci Server si můžete stáhnout z Mac App Storu. Pomocí aplikace Server v OS X Mavericks můžete spravovat servery běžící na OS X Serveru (Mavericks) nebo OS X Serveru (Mountain Lion).

Chcete-li OS X Server spravovat z klienta s jinou verzí OS X, připojte se k serveru přes Sdílení obrazovky nebo Apple Remote Desktop. Abyste v OS X Serveru mohli spravovat předvolby starších klientů, musíte použít nástroj Workgroup Manager 10.9 (ke stažení z webu se soubory podpory Apple ke stažení).

Poznámka: Předchozí verze aplikace Server a nástroje Workgroup Manager nejsou s Mavericks kompatibilní.

OS X Server (Mountain Lion)

Ke správě OS X Serveru v systému Mountain Lion používejte aplikaci Server verze 2 v OS X Mountain Lionu nebo aplikaci Server verze 3 v OS X Mavericks. Aplikaci Server si můžete stáhnout z Mac App Storu. Abyste v OS X Serveru mohli spravovat předvolby klientů, musíte použít nástroj Workgroup Manager 10.8 pro OS X Mountain Lion (ke stažení z webu se soubory podpory Apple ke stažení).

Chcete-li OS X Server spravovat z klienta s dřívější verzí OS X, připojte se k serveru přes Sdílení obrazovky nebo Apple Remote Desktop. Předvolby klientů můžete spravovat i z Workgroup Manageru obsaženého v nástroji Server Admin Tools 10.7 v OS X Lionu.

Poznámka: Aplikace Server z OS X Lionu a nástroj Server Admin Tools 10.7 nejsou s Mountain Lionem kompatibilní.

Lion Server

Ke správě Lion Serveru použijte aplikaci Server a nástroj Server Admin Tools 10.7 v OS X Lionu. Server Admin Tools 10.7 si můžete stáhnout z webu se soubory podpory Apple ke stažení.

Chcete-li Lion Server spravovat z klienta s jinou verzí OS X, připojte se k serveru přes Sdílení obrazovky nebo Apple Remote Desktop. Případně se k Lion Serveru můžete připojit i z nástroje Workgroup Manager 10.8 v Mountain Lionu.

Poznámka: Máte-li ve svém Mac OS X nebo Mac OS X Serveru 10.6 Snow Leopard nainstalovaný nástroj Server Admin Tools 10.6 a potom upgradujete nebo přejdete na OS X Lion, verze 10.6 nástroje Admin Tools se odstraní, protože s Lionem není kompatibilní.

Mac OS X Server 10.6

Ke správě Mac OS X Serveru 10.6 použijte nástroj Server Admin Tools 10.6 v Mac OS X 10.6. Snažte se používat pokud možno stejné verze serveru, nástrojů a administrativní konzoly – například nástroj Server Admin Tools 10.6.8 použijte v Mac OS X 10.6.8 ke správě Mac OS X Serveru 10.6.8.

Ke správě Mac OS X Serveru 10.6 můžete ale použít i nástroj Server Admin Tools 10.7 v OS X Lionu.

Poznámka: Máte-li ve svém Mac OS X 10.5 nainstalovaný nástroj Server Admin Tools 10.5 a potom upgradujete nebo přejdete na Mac OS X10.6, verze 10.5 nástroje Admin Tools se odstraní, protože s Mac OS X 10.6 není kompatibilní. Nástroj Server Admin Tools 10.6 si pak můžete stáhnout z webu se soubory podpory Apple ke stažení.

Informace pro Mac OS X Server 10.5 a starší verze

Mac OS X Server 10.5

Ke správě Mac OS X Serveru 10.5 budete potřebovat buď nástroj Server Admin Tools 10.5 v Mac OS X 10.5, nebo nástroj Server Admin Tools 10.6 v Mac OS X 10.6 (ale na ten se vztahují dále popsaná omezení). Snažte se používat pokud možno stejné verze serveru, nástrojů a administrativní konzoly – s tím, že poslední verze nástroje Admin Tools pro Server 10.5 je verze 10.5.7.

Poznámka: Aplikaci Server Preferences v Mac OS X 10.6 není možné použít ke správě Mac OS X Serveru 10.5. Ke správě Mac OS X Serveru 10.5 můžete použít aplikaci Workgroup Manager a Server Admin v Mac OS X10.6 s tou výjimkou, že v nich není možné spravovat certifikáty. Chcete-li v Mac OS X Serveru 10.5 používat aplikaci Server Preferences nebo vytvářet a spravovat certifikáty, musíte použít administrativní nástroje nainstalované na serveru.

Mac OS X Server 10.4

Ke správě Mac OS X Serveru 10.4 můžete použít buď administrativní nástroje pro Mac OS X Server 10.4 obsažené v Mac OS X 10.4, nebo nástroje pro Mac OS X Server 10.5 obsažené v Mac OS X 10.5 (s výjimkou DNS).

Poznámka: Administrativní nástroje pro Mac OS X Server 10.5 fungují jen s Mac OS X Serverem 10.4.11 nebo novějším. Služba DNS pro Mac OS X Server 10.4 DNS není s administrativními nástroji pro Mac OS X Server 10.5 kompatibilní, takže ke správě DNS budete muset použít nástroje pro Mac OS X Server 10.4 obsažené v Mac OS X 10.4. Administrativní nástroje pro Mac OS X Server 10.5 mají při správě Mac OS X Serveru 10.4 omezení na jeden bod sdílení u každého názvu. Toto omezení neplatí pro Mac OS X Server 10.5.

Mac OS X Server 10.3

Ke správě Mac OS X Serveru 10.3 můžete použít buď administrativní nástroje pro Mac OS X Server 10.3 obsažené v Mac OS X 10.3, nebo nástroje pro Mac OS X Server 10.4 obsažené v Mac OS X 10.4. Jakmile jednou začnete spravovat uživatele, skupiny a počítače pomocí nástrojů pro OS X 10.4, dál už budete moct používat jenom nástroje pro 10.4.

Poznámka: Administrativní nástroje pro Mac OS X 10.4 mohou zobrazovat některé funkce, které v serveru 10.3 chybí nebo nejsou podporovány. Navíc nástroje pro Mac OS X 10.4 ukládají spravovaná nastavení ve formátu, který není kompatibilní s nástroji pro 10.3. To znamená, že jakmile jednou použijete nástroje pro Mac OS X 10.4, už je budete muset používat i dál.

Mac OS X Server 10.2

Ke správě Mac OS X Serveru 10.2 použijte administrativní nástroje pro Mac OS X Server 10.2 obsažené v Mac OS X 10.2 nebo 10.3.

Datum zveřejnění: