Zálohování a obnovení knihovny iTunes

Knihovnu médií iTunes si před přenosem nebo obnovením sjednoťte a zazálohujte.

Příprava

Knihovnu iTunes – databázi veškeré hudby a dalších médií, která přidáte do iTunes – tvoří dva soubory knihovny iTunes a složka iTunes Media.

Před zálohováním médií je potřeba knihovnu sjednotit.

Taky byste si měli znovu stáhnout veškeré předchozí nákupy (hudbu, filmy, seriály atd.) a zapnout automatické stahování pro budoucí nákupy. iTunes v cloudu neslouží jako zálohovací služba. Jediným spolehlivým způsobem zálohování nakoupených médií je mít místní kopii (kopii staženou do počítače).

Abyste měli jistotu, že vám místní kopie stažených filmů a seriálů v počítači zůstanou, zvolte iTunes > Předvolby > Pokročilé (Mac) nebo Úpravy > Předvolby > Pokročilé (PC) a zrušte zaškrtnutí volby „Automaticky mazat zhlédnuté filmy a TV pořady“.

Na Macu se knihovna iTunes obvykle zazálohuje, když zazálohujete počítač pomocí Time Machine. Jen dejte pozor, abyste iTunes ze zálohování nevyloučili. Když obnovíte zálohu na nový Mac, obvykle se obnoví i knihovna iTunes. Alternativně můžete zazálohovat a obnovit knihovnu iTunes s použitím externího disku podle postupu v tomto článku.


Dostupnost a funkce iTunes a Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti. Přečtěte si, které služby jsou dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.


Sjednocení knihovny iTunes

 1. Otevřete iTunes.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Soubor > Knihovna > Uspořádat knihovnu.
 3. Zvolte „Sjednotit soubory“.
  Panel Uspořádat knihovnu s vybranou volbou „Sjednotit soubory“.
 4. Klikněte na OK.

Všechny soubory uložené jinde než ve složce iTunes Media, se při sjednocení zkopírují do této složky. Abyste ušetřili místo na pevném disku, můžete soubory z původního umístění smazat, až se ujistíte, že jsou zkopírované do složky iTunes Media.


Nalezení složky iTunes Media

Ve výchozím stavu je složka iTunes Media ve složce iTunes:

 • Mac: Otevřete okno Finderu a klikněte na Otevřít > Domov > Hudba > iTunes.
 • Windows 7 nebo novější: Přejděte do složky \Users\uživatelské_jméno\Music\.
 • Windows XP: Přejděte do složky \Documents and Settings\uživatelské_jméno\Dokumenty\Hudba\.

Pokud složku iTunes Media v uvedeném umístění nevidíte, zkuste ji najít podle tohoto postupu:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Mac: Na řádku nabídek v horní části obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
  Windows: Na řádku nabídek v horní části okna iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Pokročilé.
 4. V poli pod textem „Umístění složky médií iTunes“ zjistíte, kde se vaše složka médií iTunes nachází.
  Panel Pokročilé v předvolbách iTunes. Zobrazuje umístění složky iTunes Media.
  Kliknutím na Změnit můžete taky změnit umístění složky médií iTunes.


Zálohování knihovny a mediálních souborů

Jakmile sjednotíte všechny mediální soubory, můžete knihovnu a mediální soubory zálohovat na externí disk.

 1. Ukončete iTunes.
 2. Najděte svou složku iTunes.
 3. Přetáhněte složku iTunes z jejího umístění na externí disk. Knihovna a mediální soubory se zkopírují na disk.
  Okno Finderu s otevřenou složkou Hudba. Vybraná složka iTunes je přetahována na Externí disk na bočním panelu v levé části okna.


Obnovení knihovny ze zálohy

Knihovnu iTunes nebo složku iTunes Media na externím disku můžete použít k obnovení souborů v počítači. Pokud obnovujete knihovnu iTunes z jiného počítače, ujistěte se, že nový počítač má nejnovější verzi iTunes.

 1. Ukončete iTunes.
 2. Vyhledejte externí jednotku.
  Mac: Na ploše nebo bočním panelu Finderu. 
  Windows: V okně Tento počítač nebo Počítač.
 3. Přetáhněte zálohu složky iTunes z externího disku do zvoleného umístění na interním disku. Doporučujeme umístit složku iTunes zpět do výchozího umístění.
 4. Při otevírání iTunes podržte stisknutou klávesu Alt (na Macu) nebo Shift (ve Windows).
 5. Až se zobrazí zpráva s výběrem knihovny iTunes, klikněte na Vybrat knihovnu.
  Upozornění Vyberte knihovnu iTunes s vybraným tlačítkem Vybrat knihovnu.
 6. Vyberte složku iTunes, kterou jste přetáhli ve 3. kroku, na pevném disku počítače.
 7. Mac: klikněte na Vybrat.
  Windows: klikněte na Otevřít.
 8. Vyberte soubor iTunes Library.itl, který je uvnitř.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: