Zálohování a obnovení knihovny iTunes na PC

Před přenosem nebo obnovením mediální knihovny iTunes na PC byste ji měli sjednotit a vytvořit si zálohu.

Co byste měli vědět

Knihovnu iTunes – databázi veškeré hudby a dalších médií, která si přidáte do iTunes pro Windows – tvoří dva soubory knihovny iTunes a složka iTunes Media.

Než si média zazálohujete:

Dostupnost a funkce iTunes a Storu se můžou lišit podle země nebo oblasti. Přečtěte si, co je dostupné ve vaší zemi nebo oblasti.

Na Macu

V macOS Catalina je vaše stará knihovna médií iTunes dostupná v aplikacích Hudba, Apple TV, Podcasty a Knihy. Při zálohování Macu se mediální knihovna automaticky zahrne do zálohy.


Sjednocení knihovny iTunes

 1. Otevřete iTunes.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Soubor > Knihovna > Uspořádat knihovnu.
 3. Zvolte Sjednotit soubory.
 4. Klikněte na OK.

Všechny soubory uložené jinde než ve složce iTunes Media, se při sjednocení zkopírují do této složky. Abyste ušetřili místo na pevném disku, můžete soubory z původního umístění smazat, až se ujistíte, že jsou zkopírované do složky iTunes Media.


Nalezení složky iTunes Media

Ve výchozím stavu je složka iTunes Media ve složce iTunes. Tu najdete v umístění Uživatel > Hudba > iTunes > iTunes Media.

Pokud v tomto umístění složku iTunes Media nevidíte, najděte ji takhle:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Na řádku nabídek nahoře v okně iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Pokročilé.
 4. V poli pod textem „Umístění složky médií iTunes“ zjistíte, kde se vaše složka médií iTunes nachází.

Zálohování knihovny a mediálních souborů

Jakmile sjednotíte všechny mediální soubory, můžete knihovnu a mediální soubory zálohovat na externí disk.

 1. Ukončete iTunes.
 2. Najděte svou složku iTunes.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na složku iTunes a zvolte Kopírovat.
 4. Přejděte na externí disk, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vložit.

Obnovení knihovny ze zálohy

Z knihovny iTunes na externím disku můžete obnovit knihovnu na počítači. Pokud obnovujete knihovnu iTunes z jiného počítače, ujistěte se, že nový počítač má nejnovější verzi iTunes.

 1. Ukončete iTunes.
 2. Přejděte na „Tento počítač“ a klikněte na externí disk.
 3. Vyberte složku iTunes, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Kopírovat.
 4. Přejděte do umístění na počítači, kde chcete mít knihovnu iTunes, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vložit.
 5. Při spouštění iTunes podržte stisknutou klávesu Shift.
 6. Až se zobrazí výzva, abyste vybrali knihovnu iTunes, klikněte na Vybrat knihovnu.
 7. Otevřete umístění, do kterého jste zkopírovali složku iTunes.
 8. Klikněte na Otevřít.
 9. Vyberte soubor iTunes Library.itl, který je uvnitř.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: