Zálohování a obnovení knihovny iTunes

Knihovnu médií iTunes si před přenosem nebo obnovením sjednoťte a zazálohujte.

Knihovnu iTunes – databázi veškeré hudby a dalších médií, která přidáte do iTunes – tvoří dva soubory knihovny iTunes a složka médií iTunes.

Před zálohováním médií je potřeba knihovnu sjednotit.

Taky byste si měli znovu stáhnout veškeré předchozí nákupy (hudbu, filmy, seriály atd.) a zapnout automatické stahování pro budoucí nákupy. iTunes v cloudu neslouží jako zálohovací služba. Jediným spolehlivým způsobem zálohování nakoupených médií je mít místní kopii (kopii staženou do počítače).

Abyste měli jistotu, že vám místní kopie stažených filmů a seriálů v počítači zůstanou, přejděte do iTunes > Předvolby > Pokročilé (Mac) nebo Úpravy > Předvolby > Pokročilé (PC) a zrušte zaškrtnutí volby „Automaticky mazat zhlédnuté filmy a pořady“.


Sjednocení knihovny iTunes

Veškerá svá média sjednotíte do složky médií iTunes následujícím postupem.

 1. Otevřete iTunes.
 2. Na řádku nabídek v horní části obrazovky nebo okna iTunes vyberte Soubor > Knihovna > Uspořádat knihovnu.
 3. Zvolte „Sjednotit soubory“.
  Panel Uspořádat knihovnu s vybranou volbou „Sjednotit soubory“.
 4. Klikněte na OK.

Všechny soubory uložené jinde než ve složce médií iTunes, se při sjednocení zkopírují do této složky. Abyste ušetřili místo na pevném disku, můžete soubory z původního umístění smazat, až se ujistíte, že jsou zkopírované do knihovny médií iTunes.


Nalezení složky médií iTunes

Ve výchozím stavu je složka médií iTunes ve složce iTunes:

 • Mac: Otevřete okno Finderu, na bočním panelu vlevo klikněte na své uživatelské jméno a najděte složku Hudba.
 • Windows 7 nebo novější: Přejděte do složky \Users\uživatelské_jméno\Music\.
 • Windows XP: Přejděte do složky \Documents and Settings\uživatelské_jméno\Dokumenty\Hudba\.

Pokud složka není ve výchozím umístění, můžete její umístění zjistit takto:

 1. Otevřete iTunes.
 2. Mac: Na řádku nabídek v horní části obrazovky vyberte iTunes > Předvolby.
  Windows: Na řádku nabídek v horní části okna iTunes vyberte Úpravy > Předvolby.
 3. Klikněte na panel Pokročilé.
 4. V poli pod textem „Umístění složky médií iTunes“ zjistíte, kde se vaše složka médií iTunes nachází.
  Panel Pokročilé v předvolbách iTunes. Zobrazuje umístění složky médií iTunes.


Zálohování knihovny a mediálních souborů

Jakmile sjednotíte všechny mediální soubory, můžete knihovnu a mediální soubory zálohovat na externí disk.

 1. Ukončete iTunes.
 2. Najděte svou složku iTunes.
 3. Přetáhněte složku iTunes z jejího umístění na externí disk. Knihovna a mediální soubory se zkopírují na disk.
  Okno Finderu s otevřenou složkou Hudba. Vybraná složka iTunes je přetahována na Externí disk na bočním panelu v levé části okna.


Obnovení knihovny ze zálohy

Knihovnu iTunes nebo složku médií iTunes na externím disku můžete použít k obnovení souborů v počítači.

 1. Ukončete iTunes.
 2. Vyhledejte externí jednotku.
  Mac: Na ploše nebo bočním panelu Finderu. 
  Windows: V okně Tento počítač nebo Počítač.
 3. Přetáhněte zálohu složky iTunes z externího disku do zvoleného umístění na interním disku. Doporučujeme umístit složku iTunes zpět do výchozího umístění.
 4. Při otevírání iTunes podržte stisknutou klávesu Alt (na Macu) nebo Shift (ve Windows).
 5. Až se zobrazí zpráva s výběrem knihovny iTunes, klikněte na Vybrat knihovnu.
  Upozornění Vyberte knihovnu iTunes s vybraným tlačítkem Vybrat knihovnu.
 6. Vyberte složku iTunes, kterou jste přetáhli ve 3. kroku, na pevném disku počítače.
 7. Mac: klikněte na Vybrat.
  Windows: klikněte na Otevřít.
 8. Vyberte soubor iTunes Library.itl, který je uvnitř.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: